Help Print this page 

Document C:2018:041:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 41, 3. veebruar 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

Euroopa Liidu

Teataja

C 41

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik

3. veebruar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Keskpank

2018/C 41/01

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 8. jaanuar 2018, millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ESRN/2018/1)

1


 

 

Euroopa Liidu Nõukogu


 

IV Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Nõukogu

2018/C 41/02

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2015/740, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2018/168, ja nõukogu määruses (EL) 2015/735, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/164

5

2018/C 41/03

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) 2015/735 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis

6

 

Euroopa Komisjon

2018/C 41/04

Euro vahetuskurss

7

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 41/05

Tervendamismeetmed — Otsus võtta tervendamismeede kindlustusandja TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE - TUMICO suhtes (avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artiklile 271)

8

2018/C 41/06

ELi liikmesriikide nende sadamate loetelu, kus nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 5 lõike 2 kohaselt on lubatud kalandustoodete lossimine ja ümberlaadimine ning sadamateenuste osutamine kolmandate riikide kalalaevadele

9


 

V Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2018/C 41/07

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

13

ET

Top