Help Print this page 

Document C:2018:039:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 39, 2. veebruar 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 39

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
2. veebruar 2018


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 39/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8715 – CVC/TMF) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 39/02

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 0,00 % 1. veebruar 2018 — Euro vahetuskurss

2

2018/C 39/03

Komisjoni otsus, 30. jaanuar 2018, millega luuakse üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide strateegiline foorum

3

2018/C 39/04

Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 30. mai 2017. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.39780 – Ümbrikud — Raportöör: Belgia

8

2018/C 39/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Ümbrikud (trahvi uuestimääramine) (juhtum AT.39780)

9

2018/C 39/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 16. juuni 2017, millega muudetakse otsust C(2014)9295 final Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39780 – Ümbrikud) (teatavaks tehtud dokumendi numbri C(2017) 4112 all)

10

 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet

2018/C 39/07

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti otsus, 20. september 2017, Euroopa reformimise sihtasutuse New Direction registreerimise kohta

13

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 39/08

Liikmesriikide ja nende pädevate asutuste loetelu vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 15 lõikele 2, artikli 17 lõikele 8 ja artikli 21 lõikele 3

24


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 39/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8798 – TA Associates / OTPP / Flexera Holdings) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

31

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2018/C 39/10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase registreerimistaotluse avaldamine

33


 

Parandused

2018/C 39/11

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti otsus, 27. september 2017, sihtasutuse Transform Europe registreerimise kohta – parandus ( ELT C 31, 27.1.2018 )

37

2018/C 39/12

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve, parandus ( ELT C 311, 19.9.2017 )

38

2018/C 39/13

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2017 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve – parandus ( ELT C 25, 24.1.2018 )

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top