EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 434, 15. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 434

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
15. detsember 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

EMSK täiskogu 528. istungjärk 20.-21. septembril 2017

2017/C 434/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Digirevolutsioon tervishoius – mõju ravikindlustusele“ (omaalgatuslik arvamus)

1

2017/C 434/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Komisjoni poolt ELi õigusaktide kvaliteedi parandamiseks käivitatavate mõjuanalüüside ja -hinnangute läbipaistvuse, metoodika ja ressursside analüüs“ (omaalgatuslik arvamus)

11

2017/C 434/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ausat konkurentsi ja majanduskasvu soodustav maksusüsteem“ (omaalgatuslik arvamus)

18

2017/C 434/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) strateegiliste suhete uus kontekst ning kodanikuühiskonna roll“ (omaalgatuslik arvamus)

23

2017/C 434/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalpartnerite ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide roll ja võimalused uute töövormide kontekstis“ (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel)

30

2017/C 434/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Oskuste, sh digitaaloskuste pakkumine ja arendamine uute töövormide kontekstis: uued poliitikameetmed ning muutuvad rollid ja vastutus“ (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel)

36


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

EMSK täiskogu 528. istungjärk 20.-21. septembril 2017

2017/C 434/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „ELi tolliliidu arendamine ja juhtimine““[COM(2016) 813 final]

43

2017/C 434/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava: paremad tooted ja laiem valik““[COM(2017) 139 final]

51

2017/C 434/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta“(COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)) — „Ettepanek: nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta“(COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS))

58

2017/C 434/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega“(COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)) — „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega“(COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

63


ET

 

Top