Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:417:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 417, 6. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 417

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
6. detsember 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Kontrollikoda

2017/C 417/01

Kokkuvõte Euroopa Liidu ametite ja muude asutuste eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruannete kohta tehtud kontrollikoja audititest

1

2017/C 417/02

Aruanne Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

25

2017/C 417/03

Aruanne elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega

31

2017/C 417/04

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega

37

2017/C 417/05

Aruanne Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega

42

2017/C 417/06

Aruanne Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

47

2017/C 417/07

Aruanne Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

52

2017/C 417/08

Aruanne Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

57

2017/C 417/09

Aruanne Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

63

2017/C 417/10

Aruanne Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

68

2017/C 417/11

Aruanne Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

74

2017/C 417/12

Aruanne Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

79

2017/C 417/13

Aruanne Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega

87

2017/C 417/14

Aruanne Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega

92

2017/C 417/15

Aruanne Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

98

2017/C 417/16

Aruanne Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

104

2017/C 417/17

Aruanne Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

110

2017/C 417/18

Aruanne Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

115

2017/C 417/19

Aruanne Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega

120

2017/C 417/20

Aruanne Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega

126

2017/C 417/21

Aruanne Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega

131

2017/C 417/22

Aruanne Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

142

2017/C 417/23

Aruanne Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega

150

2017/C 417/24

Aruanne Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

156

2017/C 417/25

Aruanne Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

160

2017/C 417/26

Aruanne Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

166

2017/C 417/27

Aruanne Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos rakendusameti vastusega

171

2017/C 417/28

Aruanne Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega

176

2017/C 417/29

Aruanne Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega

181

2017/C 417/30

Aruanne Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

187

2017/C 417/31

Aruanne Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

194

2017/C 417/32

Aruanne Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega

201

2017/C 417/33

Aruanne Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega

207

2017/C 417/34

Aruanne Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega

212

2017/C 417/35

Aruanne Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos Eurojusti vastusega

218

2017/C 417/36

Aruanne Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

223

2017/C 417/37

Aruanne Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

228

2017/C 417/38

Aruanne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

233

2017/C 417/39

Aruanne Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega

241

2017/C 417/40

Aruanne Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos rakendusameti vastusega

247

2017/C 417/41

Aruanne Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

252

2017/C 417/42

Aruanne Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos kriisilahendusnõukogu vastusega

256


ET

 

Top