EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 385, 15. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 385

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
15. november 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 385/01

Komisjoni teatis — Autonoomsete tariifikvootide automaatne suurendamine vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2015/2265

1

2017/C 385/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2017/C 385/03 CON/2017/39

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. oktoober 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Euroopa Keskpanga arvamus, 11. oktoober 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega (CON/2017/42)

10


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 385/05

Euro vahetuskurss

16

2017/C 385/06

Komisjoni teatis 28 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. detsembrist 2017(Avaldatud vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 10 ( ELT L 140, 30.4.2004, lk 1 ))

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 385/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

18

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2017/C 385/08

Väikese muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top