Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 384, 14. november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 384

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
14. november 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2017/C 384/01

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

1

2017/C 384/02

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

1

2017/C 384/03

Ühisettevõte Clean Sky 2 — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

1

2017/C 384/04

Ühenduse Sordiamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2017/C 384/05

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2017/C 384/06

Ühisettevõte ECSEL — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2017/C 384/07

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

2

2017/C 384/08

Euratomi Tarneagentuur — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2017/C 384/09

Eurojust — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2017/C 384/10

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2017/C 384/11

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

3

2017/C 384/12

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2017/C 384/13

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2017/C 384/14

Euroopa Lennundusohutusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2017/C 384/15

Euroopa Pangandusjärelevalve — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

4

2017/C 384/16

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

5

2017/C 384/17

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

5

2017/C 384/18

Euroopa Kemikaaliamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

5

2017/C 384/19

Euroopa Kaitseagentuur — 2016. rahandusaasta lõplike raamatupidamisaruannete avaldamine

5

2017/C 384/20

Euroopa Keskkonnaamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2017/C 384/21

Euroopa Kalanduskontrolli Amet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2017/C 384/22

Euroopa Toiduohutusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2017/C 384/23

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

6

2017/C 384/24

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2017/C 384/25

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2017/C 384/26

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2017/C 384/27

Euroopa Meresõiduohutuse Amet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

7

2017/C 384/28

Euroopa Ravimiamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2017/C 384/29

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2017/C 384/30

Euroopa Politseiamet (Europol) — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2017/C 384/31

Euroopa Raudteeagentuur — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

8

2017/C 384/32

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2017/C 384/33

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2017/C 384/34

Euroopa Koolitusfond — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2017/C 384/35

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

9

2017/C 384/36

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2017/C 384/37

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2017/C 384/38

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2017/C 384/39

Euroopa GNSSi Agentuur — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

10

2017/C 384/40

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2017/C 384/41

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2017/C 384/42

Ühisettevõte Fusion for Energy — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2017/C 384/43

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

11

2017/C 384/44

Ühisettevõte IMI 2 — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2017/C 384/45

Teadusuuringute Rakendusamet — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2017/C 384/46

Ühisettevõte SESAR — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2017/C 384/47

Ühisettevõte Shift2Rail — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

12

2017/C 384/48

Ühtne Kriisilahendusnõukogu — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

13

2017/C 384/49

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti büroo — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

13

2017/C 384/50

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus — 2016. eelarveaasta lõpliku raamatupidamisaruande avaldamine

13


ET

 

Top