EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 369, 30. oktoober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 369

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
30. oktoober 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 369/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 369/02

Arvamus 1/17: Arvamusetaotlus, mille on ELTL artikli 218 lõike 11 alusel esitanud Belgia Kuningriik

2

2017/C 369/03

Kohtuasi C-218/17 P: Natural Instinct Ltd 26. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-30/16: M. I. Industries versus EUIPO

2

2017/C 369/04

Kohtuasi C-447/17 P: Euroopa Liidu, keda esindas Euroopa Liidu Kohus, 25. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 7. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-673/15: Guardian Europe versus Euroopa Liit

3

2017/C 369/05

Kohtuasi C-479/17 P: Guardian Europe Sàrl’i 8. augustil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 7. juuni 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-673/15: Guardian Europe versus Euroopa Liit

4

2017/C 369/06

Kohtuasi C-481/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaaria) 9. augustil 2017 – Nikolay Yanchev versus Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Kohtuasi C-495/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Prahova (Rumeenia) 14. augustil 2017 – Cartrans Spedition Srl versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Üldkohus

2017/C 369/08

Kohtuasjad T-107/15 ja T-347/15: Üldkohtu 18. septembri 2017. aasta otsus – Uganda Commercial Impex versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute, üksuste ja asutuste loetelu — Hageja nime jätmine puudutatud isikute loetellu)

7

2017/C 369/09

Kohtuasi T-327/15: Üldkohtu 19. septembri 2017. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGGF — Arendusrahastu — Rahalise abi vähendamine — Rakenduskava — Õiguslik alus — Üleminekusätted — Finantskorrektsioonide kohaldamine programmitöö perioodi järel — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Otsuse tegemise tähtaja eiramine — Õigus olla ära kuulatud — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus — Ne bis in idem — Proportsionaalsus)

8

2017/C 369/10

Kohtuasi T-393/15: Üldkohtu 14. septembri 2017. aasta otsus – Università del Salento versus komisjon (Vahekohtuklausel — Üldprogramm „Põhiõigused ja õigusasjad“ — Eriprogramm „Õigusemõistmine kriminaalasjades“ — Toetuslepingu täitmisel komisjoni poolt makstud summade tagasinõudmine — Nõuete tasaarvestamine — Hagiavalduse osaline ümberkvalifitseerimine — Nõue tuvastada lepingulise nõude puudumine)

8

2017/C 369/11

Kohtuasi T-734/15 P: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – komisjon versus FE (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Avalik konkurss — Reservnimekirja kandmine — Ametisse nimetava asutuse otsus jätta konkursi edukalt läbinud isik tööle võtmata — Ametisse nimetava asutuse ja konkursikomisjoni vastav pädevus — Konkursile lubamise tingimused — Minimaalne töökogemus — Arvutusmeetod — Töölevõtmise võimaluse kaotamine — Kahju hüvitamise nõue)

9

2017/C 369/12

Kohtuasi T-751/15: Üldkohtu 14. septembri 2017. aasta otsus – Contact Software versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Computer Aided Design’i (CAD) tarkvara turg ja selle tarkvara kasutajaliidese alase teabe turg — Kaebuse rahuldamata jätmise otsus — Asjaomane turg — Ilmne hindamisviga — Liidu huvi puudumine)

9

2017/C 369/13

Kohtuasi T-768/15: Üldkohtu 19. septembri 2017. aasta otsus – RP Technik versus EUIPO Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk RP ROYAL PALLADIUM — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk RP — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

10

2017/C 369/14

Kohtuasi T-86/16: Üldkohtu 18. septembri 2017. aasta otsus – Codorníu versus EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi ANA DE ALTUN taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk ANNA — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 — Põhjendamiskohustus)

11

2017/C 369/15

Kohtuasi T-103/16: Üldkohtu 14. septembri 2017. aasta otsus – Aldi EinKauf versus EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Alpenschmaus taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ALPEN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

11

2017/C 369/16

Kohtuasi T-276/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – Viridis Pharmaceutical versus EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk Boswelan — Tühiseks tunnistamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a — Kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Mittekasutamise põhjuste puudumine)

12

2017/C 369/17

Kohtuasi T-305/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – Lidl Stiftung versus EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk LOVE TO LOUNGE — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) artikkel 76 — Faktide kontrollimine omal algatusel — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 76)

13

2017/C 369/18

Kohtuasi T-315/16: Üldkohtu 19. septembri 2017. aasta otsus – Tamasu Butterfly Europa versus EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Butterfly taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk ja siseriiklik ärinimi Butterfly — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ning lõiked 4 ja 5)

13

2017/C 369/19

Kohtuasi T-421/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Beste Oma) (Euroopa liida kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Beste Oma taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

14

2017/C 369/20

Kohtuasi T-422/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Beste Mama) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Beste Mama taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

14

2017/C 369/21

Kohtuasi T-449/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Bester Opa taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

15

2017/C 369/22

Kohtuasi T-450/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Beste Freunde) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Beste Freunde taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

15

2017/C 369/23

Kohtuasi T-451/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Bester Papa) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Bester Papa taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõik 1, punkt b)

16

2017/C 369/24

Kohtuasi T-452/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – sheepworld versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Beste Freundin taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

16

2017/C 369/25

Liidetud kohtuasjad T-504/16 ja T-505/16: Üldkohtu 14. septembri 2017. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Töötasu — Põhipalkade astmestiku iga-aastane kohandamine — Arvutusmeetod — Majandus- ja rahanduskriis)

17

2017/C 369/26

Kohtuasi T-585/16: Üldkohtu 15. septembri 2017. aasta otsus – Skareby versus Euroopa välisteenistus (Avalik teenistus — Ametnikud — Sõnavabadus — Lojaalsuskohustus — Liidu õigustatud huvide märkimisväärne kahjustamine — Artikli avaldamiseks loa andmata jätmine — Teksti muutmise palve — Personalieeskirjade artikkel 17a — Hagi ese — Halduskaebuse rahuldamata jätmise otsus)

18

2017/C 369/27

Kohtuasi T-116/10: Üldkohtu 13. septembri 2017. aasta määrus – Saksamaa versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Rahalise abi vähendamine — Nordrhein-Westfaleni programm — Otsuse vastu võtmise tähtaja järgimata jätmine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendatud hagi)

18

2017/C 369/28

Kohtuasi T-90/17: Üldkohtu 12. septembri 2017. aasta määrus – Gelinova Group versus EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

19

2017/C 369/29

Kohtuasi T-117/17 R: Üldkohtu presidendi 3. juuli 2017. aasta määrus – Proximus versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Hange — Läbirääkimistega menetlus — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

19

2017/C 369/30

Kohtuasi T-527/17: 8. augustil 2017 esitatud hagi – Waisman jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

20

2017/C 369/31

Kohtuasi T-529/17: 10. augustil 2017 esitatud hagi – Blasi Gómez jt versus Ühtne Kriislahendusnõukogu

21

2017/C 369/32

Kohtuasi T-530/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – López Campo jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

21

2017/C 369/33

Kohtuasi T-531/17: 9. augustil 2017 esitatud hagi – Promociones Santa Rosa versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

22

2017/C 369/34

Kohtuasi T-535/17: 7. augustil 2017 esitatud hagi – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

22

2017/C 369/35

Kohtuasi T-539/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

23

2017/C 369/36

Kohtuasi T-540/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

24

2017/C 369/37

Kohtuasi T-541/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

25

2017/C 369/38

Kohtuasi T-542/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

26

2017/C 369/39

Kohtuasi T-543/17: 11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

28

2017/C 369/40

Kohtuasi T-544/17: 5. augustil 2017 esitatud hagi – Imabe Ibérica versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

29

2017/C 369/41

Kohtuasi T-552/17: 16. augustil 2017 esitatud hagi – Maña jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

29

2017/C 369/42

Kohtuasi T-560/17: 16. augustil 2017 esitatud hagi – Fortischem vs. parlament ja nõukogu

30

2017/C 369/43

Kohtuasi T-572/17: 21. augustil 2017 esitatud hagi – UC versus parlament

31

2017/C 369/44

Kohtuasi T-574/17: 23. augustil 2017 esitatud hagi – UD versus komisjon

32

2017/C 369/45

Kohtuasi T-588/17: 30. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

32

2017/C 369/46

Kohtuasi T-589/17: 30. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

33

2017/C 369/47

Kohtuasi T-590/17: 30. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

34

2017/C 369/48

Kohtuasi T-591/17: 30. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria

35

2017/C 369/49

Kohtuasi T-604/17: 5. septembril 2017 esitatud hagi – Thun versus EUIPO (Kala kujukene)

35

2017/C 369/50

Kohtuasi T-608/17: 6. septembril 2017 esitatud hagi – Grupo Bimbo versus EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Kohtuasi T-612/17: 11. septembril 2017 esitatud hagi – Google ja Alphabet versus komisjon

37

2017/C 369/52

Kohtuasi T-624/17: 13. septembril 2017 esitatud hagi – Poola versus komisjon

38

2017/C 369/53

Kohtuasi T-629/17: 18. septembril 2017 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

39


ET

 

Top