Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:221:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 221, 10. juuli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 221

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
10. juuli 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 221/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 221/02

Kohtuasi C-117/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Itaalia) 6. märtsil 2017 – Comune di Castelbellino versus Regione Marche jt

2

2017/C 221/03

Kohtuasi C-118/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budai Központi Kerületi Bírósági (Ungari) 7. märtsil 2017 –Zsuzsanna Dunai versus ERSTE Bank Hungary Zrt.

2

2017/C 221/04

Kohtuasi C-126/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 10. märtsil 2017 – Orsolya Czakó versus ERSTE Bank Hungary Zrt.

3

2017/C 221/05

Kohtuasi C-135/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 15. märtsil 2017 – X-GmbH versus Finanzamt Stuttgart – Körperschaften

4

2017/C 221/06

Kohtuasi C-159/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanța (Rumeenia) 29. märtsil 2017 – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius versus Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice

5

2017/C 221/07

Kohtuasi C-168/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2017 – SH versus TG

5

2017/C 221/08

Kohtuasi C-182/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 11. aprillil 2017 – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

6

2017/C 221/09

Kohtuasi C-183/17 P: International Management Groupi 11. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 2. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-29/15: International Management Group versus Euroopa Komisjon

7

2017/C 221/10

Kohtuasi C-186/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Berlin (Saksamaa) 12. aprillil 2017 – flightright GmbH versus Iberia Express SA

8

2017/C 221/11

Kohtuasi C-190/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hispaania) 12. aprillil 2017 – Lu Zheng versus Ministerio de Economía y Competitividad

8

2017/C 221/12

Kohtuasi C-195/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Helga Krüsemann jt versus TUIfly GmbH

9

2017/C 221/13

Kohtuasi C-199/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Rita Hoffmeyer ja Rudolf Meyer versus TUIfly GmbH

10

2017/C 221/14

Kohtuasi C-203/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 13. aprillil 2017 – Eberhard Schmeer versus TUIfly GmbH

10

2017/C 221/15

Kohtuasi C-223/17 P: Lubrizol France SASi 26. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-191/14: Lubrizol France SAS versus Euroopa Liidu Nõukogu

11

2017/C 221/16

Kohtuasi C-233/17 P: GXi 4. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. märtsi 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-556/16: GX versus Euroopa Komisjon

12

2017/C 221/17

Kohtuasi C-239/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 10. mail 2017 – Gert Teglgaard ja Fløjstrupgård I/S versus Fødevareministeriets Klagecenter

13

2017/C 221/18

Kohtuasi C-241/17 P: Holistic Innovation Institute, S.L.U. 2. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 16. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-706/14: Holistic Innovation Institute versus REA

14

2017/C 221/19

Kohtuasi C-249/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 12. mail 2017 – Ryanair Ltd versus The Revenue Commissioners

15

2017/C 221/20

Kohtuasi C-251/17: 12. mail 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

16

2017/C 221/21

Kohtuasi C-254/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hannover (Saksamaa) 15. mail 2017 – Regina Lorenz ja Prisca Sprecher versus TUIfly GmbH

17

 

Üldkohus

2017/C 221/22

Kohtuasi T-85/15: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – AW versus EUIPO – Pharma Mar (YLOELIS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa sõnamärgi YLOELIS taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk YONDELIS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

18

2017/C 221/23

Kohtuasi T-223/15: Üldkohtu 15. mai 2017. aasta otsus – Morton’s of Chicago, Inc. versus EUIPO – Mortons the Restaurant (MORTON’S) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk MORTON’S — Varasemad registreerimata siseriiklikud kaubamärgid MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT ja M MORTON’S — Suhteline keeldumispõhjus — Kehtetuks tunnistamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõike 1 punkt c)

18

2017/C 221/24

Kohtuasi T-480/15: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Agria Polska jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepe — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Taimekaitsevahendite müügi turg — Kaebuse rahuldamata jätmise otsus — Tootjate ja turustajate väidetav konkurentsivastane tegevus — Tootjate ja turustajate kooskõlastatud või koordineeritud tegevus, mis seisnes kaebuste esitamises haldus- ja kriminaaluurimisasutustele — Kaebamine paralleelimportijate poolt kohaldatavate õigusnormide rikkumise peale — Hiljem haldusasutuste läbi viidud halduskontrollid — Paralleelimportijatele haldus- ja kriminaalkaristuste kehtestamine liikmesriigi ametiasutuste poolt — Tootjate ja turustajate poolt kaebuste esitamise samastamine pahatahtlike hagide või haldusmenetluse kuritarvitamisega — Liidu huvi puudumine — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)

19

2017/C 221/25

Kohtuasi T-107/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Airhole Facemasks versus EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Pahausksus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b — Muutmispädevus)

20

2017/C 221/26

Kohtuasi T-163/16: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta otsus – Reisswolf versus EUIPO (secret.service.) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi secret.service. taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Faktide kontrollimine omal algatusel — Määruse nr 207/2009 artikkel 76 — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

20

2017/C 221/27

Kohtuasi T-166/16: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta otsus – Panzeri versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Parlamendiliikmete assisteerimiskulude hüvitised — Alusetult maksud summade tagasinõudmine)

21

2017/C 221/28

Kohtuasi T-218/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Mühlbauer Technology versus EUIPO (Magicrown) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Magicrown taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

21

2017/C 221/29

Kohtuasi T-355/16: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta otsus – adp Gauselmann versus EUIPO (MULTI FRUITS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MULTI FRUITS taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

22

2017/C 221/30

Kohtuasi T-372/16: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Bammer versus EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk MÄNNERSPIELPLATZ — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c)

22

2017/C 221/31

Kohtuasi T-375/16: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta otsus – Sabre GLBL versus EUIPO (INSTASITE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi INSTASITE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

23

2017/C 221/32

Kohtuasi T-410/16: Üldkohtu 18. mai 2017. aasta otsus – Makhlouf versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Õigus aule — Omandiõigus — Süütuse presumptsioon — Sisenemis- ja läbisõidupiirangud Euroopa Liidu territooriumil — Proportsionaalsus)

23

2017/C 221/33

Kohtuasi T-472/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Marsh versus EUIPO (LegalPro) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi LegalPro taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

24

2017/C 221/34

Kohtuasi T-583/16: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta otsus – PG versus Frontex (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Pikendamise menetlus — ELTL artikkel 266 — Hoolitsemiskohustus — Lepinguväline vastutus)

25

2017/C 221/35

Kohtuasi T-742/16 RENV: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – CW versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Psühholoogiline ahistamine — Personalieeskirjade artikkel 12a — Abistamiskohustus — Töökohal ahistamise ja selle ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee sise-eeskiri — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Rahuldamata jätmine — Kaebuse rahuldamata jätmise otsus — Iseseisev sisu — Enneaegne kaebus — Puudumine — Töökohal ahistamise ja selle ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee ülesanne ja õigused — Ametniku võimalus komitee poole pöörduda — Lepinguväline vastutus)

25

2017/C 221/36

Kohtuasi T-55/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2009. aasta hindamisaruanne — Õigusnormide rikkumine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

26

2017/C 221/37

Kohtuasi T-59/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2012. aasta hindamisaruanne — Õigusnormide rikkumine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

27

2017/C 221/38

Kohtuasi T-60/16 P: 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2011. aasta hindamisaruanne — Õigusnormide rikkumine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

27

2017/C 221/39

Kohtuasi T-70/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Vaimne ahistamine — Lepinguväline vastutus — Õigusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

28

2017/C 221/40

Kohtuasi T-341/16: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta määrus – De Masi versus komisjon (Tühistamishagi — Juurdepääs dokumentidele — ELTL artikli 230 kohasel institutsioonidevahelisel koostööl põhinev juurdepääsutaotlus — Nõukogu loodud käitumisjuhendi töörühma (äriühingute maksustamine) tööga seotud dokumendid — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

28

2017/C 221/41

Kohtuasi T-59/17: 14. aprillil 2017 esitatud hagi – L versus parlament

29

2017/C 221/42

Kohtuasi T-227/17: 19. aprillil 2017 esitatud hagi – Falmouth University versus komisjon

29

2017/C 221/43

Kohtuasi T-236/17: 17. aprillil 2017 esitatud hagi – Balti Gaas versus komisjon ja INEA

30

2017/C 221/44

Kohtuasi T-243/17: 24. aprillil 2017 esitatud hagi – Ecolab Deutschland já Lysoform Dr. Hans Rosemann versus ECHA

31

2017/C 221/45

Kohtuasi T-249/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Casino, Guichard-Perrachon ja EMC Distribution versus komisjon

32

2017/C 221/46

Kohtuasi T-257/17: 3. mail 2017 esitatud hagi – RE versus komisjon

33

2017/C 221/47

Kohtuasi T-260/17: 3. mail 2017 esitatud hagi – Bank of New York Mellon Corp vs. EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

34

2017/C 221/48

Kohtuasi T-261/17: 5. mail 2017 esitatud hagi – Bayer vs. EUIPO – UNI – Pharma (SALOSPIR)

34

2017/C 221/49

Kohtuasi T-264/17: 4. mail 2017 esitatud hagi – Uponor Innovation vs. EUIPO – Swep International (SMATRIX)

35

2017/C 221/50

Kohtuasi T-273/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – Quadri di Cardano versus komisjon

35

2017/C 221/51

Kohtuasi T-274/17: 10. mail 2017 esitatud hagi – Monster Energy vs. EUIPO – Bösel (MONSTER DIP)

36

2017/C 221/52

Kohtuasi T-96/17: Üldkohtu 5. mai 2017. aasta määrus – King.com versus EUIPO – TeamLava (Animeeritud ikoonid)

37


ET

 

Top