Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 213, 3. juuli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 213

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
3. juuli 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 213/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2017/C 213/02

Kohtunike kodadesse määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 213/03

Kohtuasi C-387/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Krajowa Izba Odwoławcza eelotsusetaotlus – Poola) – Esaprojekt sp. z o.o. versus Województwo Łódzkie (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Direktiiv 2004/18/EÜ — Võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtted — Ettevõtjate tehniline ja/või kutsealane suutlikkus — Artikli 48 lõige 3 — Võimalus tugineda teiste ettevõtjate pädevusele — Artikkel 51 — Võimalus pakkumust täiendada — Artikli 45 lõike 2 punkt g — Hankemenetlusest kõrvaldamine raske eksimuse tõttu)

5

2017/C 213/04

Kohtuasi C-239/15 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. mai 2017. aasta otsus – RFA International, LP versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Venemaalt pärit ferrosiliitsiumi import — Tasutud dumpinguvastaste tollimaksude tagasimaksetaotluste rahuldamata jätmine)

6

2017/C 213/05

Kohtuasi C-274/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 132 lõike 1 punkt f — Niisuguste teenuste vabastamine käibemaksust, mille on sõltumatu isikute rühm osutanud oma liikmetele — Artikli 168 punkt a ja artikli 178 punkt a — Rühma liikmete mahaarvamisõigus — Artikli 14 lõike 2 punkt c ja artikkel 28 — Liikme tegutsemine enda nimel ja rühma arvel)

7

2017/C 213/06

Kohtuasi C-315/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Obvodní soud pro Prahu eelotsusetaotlus – Tšehhi Vabariik) – Marcela Pešková, Jiří Peška versus Travel Service a.s. (Eelotsusetaotlus — Lennutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest reisijatele antav hüvitis — Ulatus — Vabastus hüvitise maksmise kohustusest — Lennuki kokkupõrge linnuga — Mõiste „erakorralised asjaolud“ — Mõiste „mõistlikud meetmed“ erakorraliste asjaolude või nende tagajärgede ärahoidmiseks)

7

2017/C 213/07

Kohtuasi C-339/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleeg Brusseli eelotsusetaotlus – Belgia) – kriminaalasi Luc Vanderborght süüdistuses (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Suuhooldus- ja hambaraviteenused — Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad täielikult suuhooldus- ja hambaraviteenuste reklaami — Piiriülese elemendi olemasolu — Rahvatervise kaitse — Proportsionaalsus — Direktiiv 2000/31/EÜ — Infoühiskonna teenus — Reklaam veebisaidi vahendusel — Reguleeritud kutseala esindaja — Kutse-eeskirjad — Direktiiv 2005/29/EÜ — Ebaausad kaubandustavad — Liikmesriigi õigusnormid tervishoiu kohta — Liikmesriigi õigusnormid reguleeritud kutsealade kohta)

8

2017/C 213/08

Kohtuasi C-502/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Artiklid 3 – 5 ja 10 — I lisa punktid A, B ja D — Asulareovee puhastamine — Kogumissüsteemid — Reovee bioloogiline puhastus või sellega võrdväärne puhastus — Tundlikele aladele juhitava heitvee põhjalikum puhastus)

9

2017/C 213/09

Kohtuasi C-699/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs versus Brockenhurst College (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Maksuvabastused — Haridusasutuse poolt tasu eest toitlustus- ja meelelahutusteenuste osutamine piiratud publikule)

10

2017/C 213/10

Kohtuasi C-13/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde versus Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“ (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 95/46/EÜ — Artikli 7 punkt f — Isikuandmed — Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimused — Mõiste „vajalikkus kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimiseks“ — Liiklusõnnetuse põhjustanud isiku suhtes kohtusse nõude esitamiseks vajalike isikuandmete avalikustamise taotlus — Vastutava töötleja kohustus niisugune taotlus rahuldada — Puudumine)

11

2017/C 213/11

Kohtuasi C-17/16: Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Cour de cassation’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL versus Administration des douanes et droits indirects (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1889/2005 — Euroopa Liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimine — Artikli 3 lõige 1 — Liitu sisenev või liidust lahkuv füüsiline isik — Deklareerimiskohustus — Liikmesriigi lennujaama rahvusvahelise transiidi ala)

11

2017/C 213/12

Kohtuasi C-29/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Landgericht Stralsund’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HanseYachts AG versus Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Artikkel 27 — Lis pendens — Kohus, kuhu esimesena pöörduti — Artikli 30 punkt 1 — Mõiste „menetluse algatamist käsitlev dokument“ või sellega „võrdväärne dokument“ — Kohtuekspertiisitaotlus enne igasugust kohtumenetlust tõendite säilitamiseks või kogumiseks faktiliste asjaolude kohta, mis võivad olla järgneva hagimenetluse aluseks)

12

2017/C 213/13

Kohtuasi C-33/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 4. mai 2017. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus‘e eelotsusetaotlus – Soome) – Menetlus, mille algatamist taotles A Oy (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 148 punkt d — Maksuvabastus — Niisuguste teenuste osutamine, mis on otseselt vajalikud seoses avamerel navigeerimiseks kasutatavate merelaevade ja nende lastiga — Lasti tõstmine, mida teostab vahendaja nimel alltöövõtja)

12

2017/C 213/14

Kohtuasi C-71/16 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Comercializadora Eloro, SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Zumex Group, SA (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Sõnalist elementi „ZUMEX“ sisaldava kujutismärgi registreerimise taotlus — Sõnamärgi JUMEX omaniku vastulause — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt b ja artikli 42 lõige 2 — Kasutamise tõendamine — Kasutamine Euroopa Liidus — Artikli 76 lõige 2 — Kasutamist puudutavad täiendavad tõendid, mis on apellatsioonikojale esitatud hilinenult — Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaalutlusõigus

13

2017/C 213/15

Kohtuasi C-98/16: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Kapitali vaba liikumine — ELTL artikkel 63 — EMP lepingu artikkel 40 — Pärandimaks — Annakud mittetulundusühingutele — Soodsama maksumäära kohaldamine ühingutele, mis tegutsevad või on õiguslikult asutatud Kreekas, nagu ka sarnastele välisriigi ühingutele vastastikuse samaväärse kohtlemise tingimusel — Erinev kohtlemine — Piirang — Põhjendamine)

14

2017/C 213/16

Kohtuasi C-417/16 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 4. mai 2017. aasta otsus – August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 7 lõike 1 punkt b — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kujutismärk — Sinivalge ruudukujulise pakendi kujutis — Eristusvõime)

14

2017/C 213/17

Kohtuasi C-535/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 27. aprilli 2017. aasta määrus (Tribunalul Specializat Mureși eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Michael Tibor Bachman versus FAER IFN SA (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Artikli 2 punkt b — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Mõiste „tarbija“ — Füüsiline isik, kes sõlmis krediidiasutusega kohustuse ülevõtmise lepingu, et täita kohustus maksta tagasi laen, mille üks äriühing oli nimetatud krediidiasutuselt võtnud)

15

2017/C 213/18

Kohtuasi C-36/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Minden (Saksamaa) 25. jaanuaril 2017 – Daher Muse Ahmed versus Saksamaa Liitvabariik

15

2017/C 213/19

Kohtuasi C-86/17: Redpur GmbH 16. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-227/15: Redpur GmbH versus EUIPO

16

2017/C 213/20

Kohtuasi C-112/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 6. märtsil 2017 – Angela Irmgard Diedrich jt versus Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Kohtuasi C-125/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Roma (Itaalia) 10. märtsil 2017 – Luigi Bisignani versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Kohtuasi C-132/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. märtsil 2017 – Peugeot Deutschland GmbH versus Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Kohtuasi C-144/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Itaalia) 22. märtsil 2017 – Lloyd’s of London versus Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Kohtuasi C-149/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 24. märtsil 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG versus Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Kohtuasi C-152/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 24. märtsil 2017 – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Kohtuasi C-165/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. aprillil 2017 – Morgan Stanley & Co International plc versus Ministre de l’Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Kohtuasi C-185/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 10. aprillil 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna versus Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Kohtuasi C-215/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. aprillil 2017 – Nova Kreditna banka Maribor, d.d. versus Sloveenia Vabariik

21

2017/C 213/29

Kohtuasi C-222/17 P: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) ja Armando Álvarez, S.A. 27. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/15: ASPLA ja Armando Álvarez versus Euroopa Liit

22

2017/C 213/30

Kohtuasi C-230/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsreti (Taani) 2. mail 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn versus Udlændingestyrelsen (Taani migratsiooniamet)

23

2017/C 213/31

Kohtuasi C-240/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. mail 2017 – E

23

 

Üldkohus

2017/C 213/32

Kohtuasi T-531/14: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Sotiropoulou jt versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Majandus- ja rahanduspoliitika — Liikmesriigile adresseeritud otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks — Pensioniõiguste vähendamine või kehtetuks tunnistamine Kreekas — Eraõiguslikele isikutele õigusi andva normi piisavalt selge rikkumine)

25

2017/C 213/33

Liidetud kohtuasjad T-15/15 ja T-197/15: Üldkohtu 12. mai 2017. aasta otsus – Costa versus parlament (Parlamendi liikmetele rahaliste tasude maksmise kord — Vanaduspension — Ametist kõrvaldamine — Sissenõudmine — Kattumise välistamise norm — Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Viide liikmesriigi õigusaktile — Saadikutele makstavaid eluaegseid toetusi reguleeriva määruse artikli 12 lõike 2bis punkt v — Itaalia ühe sadamaameti esimehele makstud hüvitised — Õiguspärane ootus)

25

2017/C 213/34

Kohtuasi T-122/15: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Landeskreditbank Baden-Württemberg versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõige 4 — Määruse (EL) nr 468/2014 artikli 70 lõige 1 — Ühtne järelevalvemehhanism — EKP pädevus — Detsentraliseeritud teostamine riiklike asutuste poolt — Krediidiasutuse olulisuse hindamine — EKP otsese järelevalve vajadus)

26

2017/C 213/35

Kohtuasi T-303/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Barqawi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga)

27

2017/C 213/36

Kohtuasi T-304/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – Abdulkarim versus nõukogu (Ühise välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga)

27

2017/C 213/37

Kohtuasi T-376/15: Üldkohtu 11. mai 2017. aasta otsus – KK versus EASME (Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ — Kutse esitada taotlusi 2014. – 2015. aasta töökava alusel — VKEde innovatsiooni toetusprogramm — EASME otsus, millega tunnistatakse taotlus abikõlbmatuks — „Ühekordse esitamise“ reegel — Hindamise uuesti läbivaatamise menetlus — Ajutine juurdepääsu puudumine internetisaidile, mille kaudu tuleb taotlus esitada — Hindamisviga — Menetlusnormide rikkumine — Lepinguväline vastutus)

28

2017/C 213/38

Kohtuasi T-159/16: Üldkohtu 16. mai 2017. aasta otsus – Metronia versus EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi TRIPLE O NADA taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk TRIPLE BINGO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 2007/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2017/C 213/39

Kohtuasi T-71/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2007. aasta hindamine — Õigusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

29

2017/C 213/40

Kohtuasi T-73/16 P: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta määrus – De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Psühholoogiline ahistamine — Lepinguväline vastutus — Õigusnormide rikkumine — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

30

2017/C 213/41

Kohtuasi T-111/17: 20. veebruaril 2017 esitatud hagi – Computer Market vs. EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Kohtuasi T-211/17: 6. aprillil 2017 esitatud hagi – Amplexor Luxembourg versus komisjon

31

2017/C 213/43

Kohtuasi T-231/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – SE versus nõukogu

31

2017/C 213/44

Kohtuasi T-233/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

32

2017/C 213/45

Kohtuasi T-245/17: 24. aprillil 2017 esitatud hagi – ViaSat versus komisjon

33

2017/C 213/46

Kohtuasi T-256/17: 2. mail 2017 esitatud hagi – Labiri versus EMSK

34

2017/C 213/47

Kohtuasi T-258/17: 3. mail 2017 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu

35

2017/C 213/48

Kohtuasi T-276/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – Ogrodnik vs. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Kohtuasi T-278/17: 10. mail 2017 esitatud hagi – Bank of New York Mellon versus EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Kohtuasi T-279/17: 11. mail 2017 esitatud hagi – Hermann Bock versus EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Kohtuasi T-280/17: 9. mail 2017 esitatud hagi – GE.CO.P. versus komisjon

37

2017/C 213/52

Kohtuasi T-287/17: 8. mail 2017 esitatud hagi – Swemac Innovation vs. EUIPO – Swemac Medical Appliances AB (SWEMAC)

38


 

Parandused

2017/C 213/53

Kohtuasja T-197/17 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus ( ELT C 151, 15.5.2017 )

39


ET

 

Top