Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:196:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 196, 20. juuni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 196

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
20. juuni 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 196/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2012/285/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 377/2012, mis käsitlevad teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

Euroopa Komisjon

2017/C 196/02

Euro vahetuskurss

2

2017/C 196/03

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (Avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

3


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 196/04

Programm Herakles III — Konkursikutse – 2017 — Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks

4

2017/C 196/05

Programm Herakles III — Konkursikutse – 2017 — Õigusalane koolitus ja õpe

6

2017/C 196/06

Programm Herakles III — Konkursikutse – 2017 — ELis pettusevastase võitluse alased koolitused ja konverentsid

8

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 196/07

Teatis, milles käsitletakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1328, millega kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit külmvaltsitud lehtterastoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks: nimemuutus äriühingu puhul, kelle suhtes kohaldatakse individuaalset dumpinguvastast tollimaksumäära

10


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top