Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:161:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 161, 22. mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 161

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
22. mai 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 161/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 161/02

Kohtuasi C-72/15: Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. märtsi 2017. aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divisioni (Divisional Court) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, nõude alusel, mille esitas: PJSC Rosneft Oil Company, varem Rosneft Oil Company OJSC versus Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Eelotsusetaotlus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) — Piiravad meetmed, mis on võetud seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas — Otsuse 2014/512/ÜVJP ja määruse (EL) nr 833/2014 sätted — Kehtivus — Euroopa Kohtu pädevus — EL-Venemaa partnerlusleping — Põhjendamiskohustus — Õiguskindluse ja kohaldatava õiguse täpsuse põhimõte — Juurdepääs kapitaliturgudele — Rahaline abi — Aktsiate globaalsed hoidmistunnistused (Global Depositary Receipts) — Naftasektor — Mõistete „kilt“ ja „rohkem kui 150 meetri sügavune vesi“ tõlgendamise taotlus — Vastuvõetamatus)

2

2017/C 161/03

Kohtuasi C-652/15: Euroopa Kohtu (esimene koda) 29. märtsi 2017. aasta otsus (Verwaltungsgericht Darmstadt’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Furkan Tekdemir, kelle seaduslikud esindajad on Derya Tekdemir ja Nedim Tekdemir versus Kreis Bergstraße (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu ja Türgi vaheline assotsiatsioonileping — Otsus nr 1/80 — Artikkel 13 — Standstill-tingimus — Liikmesriigi seaduslikul tööturul oleva Türgi päritolu töötaja pereliikmete riigis elamise õigus — Uusi piiranguid õigustava ülekaaluka üldise huvi võimalik olemasolu — Rändevoogude tõhus juhtimine — Alla 16-aastastele kolmanda riigi kodanikele kehtestatud elamisloa nõue — Proportsionaalsus)

3

2017/C 161/04

Kohtuasi C-146/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 30. märtsi 2017. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Verband Sozialer Wettbewerb eV versus DHL Paket GmbH (Eelotsusetaotlus — Ebaausad kaubandustavad — Trükimeedias sisalduv reklaam — Olulise teabe esitamata jätmine — Ligipääs sellele teabele veebilehe kaudu, kus asjaomaseid kaupu müüakse — Kaubad, mida müüb reklaamteate avaldanud isik või kolmas isik)

4

2017/C 161/05

Kohtuasi C-315/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 30. märtsi 2017. aasta otsus (Kúria eelotsusetaotlus – Ungari) – József Lingurár versus Miniszterelnökséget vezető miniszter (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — EAFRD kaudu rahastamine — Maaelu arengu toetus — Natura 2000 toetused — Eraisikutele ette nähtud toetus — Osaliselt riigile kuuluv metsamaa)

4

2017/C 161/06

Kohtuasi C-335/16: Euroopa Kohtu (kuues koda) 30. märtsi 2017. aasta otsus (Općinski sud u Velikoj Gorici eelotsusetaotlus – Horvaatia) – VG Čistoća d.o.o. versus Đuro Vladika, Ljubica Vladika (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmed — Direktiiv 2008/98/EÜ — Jäätmekäitluse kulude tagasinõudmine — „Saastaja maksab“ põhimõte — Mõiste „jäätmevaldajad“ — Jäätmekäitluse eest nõutav hind — Eritasu, mille eesmärk on rahastada kapitaliinvesteeringuid)

5

2017/C 161/07

Kohtuasi C-686/16 P: Meissen Keramik GmbH-i 28. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 18. oktoobri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-776/15: Meissen Keramik GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

6

2017/C 161/08

Kohtuasi C-19/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poola) 17. jaanuaril 2017 – Skarb Państwa, vertreten durch den Wojewoda Dolnośląski versus Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Kohtuasi C-30/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 20. jaanuaril 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu versus Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Kohtuasi C-66/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Poola) 7. veebruaril 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś versus DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Kohtuasi C-81/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Suceava (Rumeenia) 14. veebruaril 2017 – Zabrus Siret SRL versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Kohtuasi C-95/17 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 22. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-112/13: Mondelez UK Holdings & Services Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

9

2017/C 161/13

Kohtuasi C-103/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 27. veebruaril 2017 – Messer France SAS, Praxairi õigusjärglane versus Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l’économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Kohtuasi C-107/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 3. märtsil 2017 – UAB „Aviabaltika“versus BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Kohtuasi C-108/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vilniaus apygardos administracinis teismas (Leedu) 3. märtsil 2017 – UAB Enteco Baltic versus Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Kohtuasi C-109/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Hispaania) 3. märtsil 2017 – Bankia S.A. versus Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán ja María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Kohtuasi C-129/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Brussel (Belgia) 13. märtsil 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV versus Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Kohtuasi C-150/17 P: Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, 24. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas laiendatud koda) 1. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-479/14: Kendrion versus Euroopa Liit

14

2017/C 161/19

Kohtuasi C-151/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 24. märtsil 2017 – Swedish Match AB versus Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Kohtuasi C-170/17: 4. aprillil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

16

2017/C 161/21

Kohtuasi C-174/17 P: Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, 5. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/15: ASPLA ja Armando Álvarez versus Euroopa Liit

16

2017/C 161/22

Kohtuasi C-167/15: Euroopa Kohtu presidendi 28. veebruari 2017. aasta määrus (Tribunale civile di Roma eelotsusetaotlus – Itaalia) – X versus Presidenza del Consiglio dei Ministri

17

2017/C 161/23

Kohtuasi C-136/16: Euroopa Kohtu teise koja presidendi 10. märtsi 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal de Justiça eelotsusetaotlus – Portugal) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA versus Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Kohtuasi C-229/16: Euroopa Kohtu presidendi 23. veebruari 2017. aasta määrus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus – Portugal) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. versus João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Kohtuasi C-511/16: Euroopa Kohtu presidendi 6. märtsi 2017. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik, menetlusse astuja: Prantsuse Vabariik

18

 

Üldkohus

2017/C 161/26

Kohtuasi T-422/13: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – CPME jt versus nõukogu (Dumping — Indiast, Taiwanist ja Taist pärit teatava polüetüleentereftalaadi import — Meetmete aegumise läbivaatamine — Komisjoni ettepanek nende meetmete uuendamiseks — Nõukogu otsus lõpetada läbivaatamise menetlus ilma neid meetmeid kehtestamata — Tühistamishagi — Määruse nr 1225/2009 artikli 11 lõige 2 — Olulise kahju kordumise tõenäosus — Määruse nr 1225/2009 artikli 21 lõige 1 — Liidu huvi — Ilmsed hindamisvead — Põhjendamiskohustus — Kahju hüvitamise nõue)

19

2017/C 161/27

Kohtuasi T-219/14: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Regione autonoma della Sardegna versus komisjon (Riigiabi — Meretransport — Avaliku teenuse hüvitis — Kapitali suurendamine — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Abisaaja äriühingu likvideerimine — Põhjendatud huvi säilimine — Kohtulahendi tegemise vajaduse säilimine — Mõiste „abi“ — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Eraõigusliku investori kriteerium — Ilmne hindamisviga — Õigusnormi rikkumine — Õigusvastasuse väide — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Otsus 2011/21/EL — Suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta — Liidu raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena — Kohtuotsus Altmark)

20

2017/C 161/28

Kohtuasi T-220/14: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Saremar versus komisjon (Riigiabi — Meretransport — Avaliku teenuse hüvitis — Kapitali suurendamine — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Hageja likvideerimine — Kohtumenetlusteovõime — Põhjendatud huvi säilimine — Kohtulahendi tegemise vajaduse säilimine — Mõiste „abi“ — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Eraõigusliku investori kriteerium — Ilmne hindamisviga — Õigusnormi rikkumine — Õigusvastasuse väide — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Otsus 2011/21/EL — Suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta — Liidu raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena — Kohtuotsus Altmark)

21

2017/C 161/29

Kohtuasi T-361/14: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – HB jt versus komisjon (Institutsiooniline õigus — Euroopa kodanikualgatus — Hulkuvate loomade kaitse — Psühholoogiline mõju täiskasvanutele ja lastele — Registreerimisest keeldumine — Komisjoni volituste ilmne puudumine — Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkt b ja lõige 3)

21

2017/C 161/30

Kohtuasi T-35/15: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Alkarim for Trade and Industry versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga)

22

2017/C 161/31

Kohtuasi T-344/15: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis edastati direktiivis 98/34/EÜ ette nähtud menetluses — Liikmesriigist pärinevad dokumendid — Dokumentidega tutvumise võimaldamine — Kohtumenetlust kaitsev erand — Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand — Liikmesriigi eelnev nõusolek)

23

2017/C 161/32

Kohtuasi T-367/15: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – Renfe-Operadora versus EUIPO (AVE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk AVE — Osaline kehtetus — Kaebus, mis on apellatsioonikojale esitatud muus kui menetluskeeles — Kaebuse vastuvõetamatus apellatsioonikojas — Tähtaja ennistamise taotlus — Hoolsuskohustus)

23

2017/C 161/33

Kohtuasi T-594/15: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Metabolic Balance Holding versus EUIPO (Metabolic Balance) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi Metabolic Balance taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

24

2017/C 161/34

Kohtuasi T-621/15: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – Tractel Greifzug versus EUIPO – Shenxi Machinery (Mehhaaniliselt liigutatava vintsi kuju) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu ruumiline kaubamärk — Mehhaaniliselt liigutatava vintsi kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Tähis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii)

25

2017/C 161/35

Kohtuasi T-39/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Nanu-Nana Joachim Hoepp versus EUIPO – Fink (NANA FINK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk NANA FINK — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk NANA — Kaupade sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Apellatsioonikoja läbiviidava kontrolli ulatus — Kohustus teha otsus kaebuse kui terviku kohta)

25

2017/C 161/36

Kohtuasi T-49/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Azanta versus EUIPO – Novartis (NIMORAL) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi NIMORAL taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk NEORAL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2017/C 161/37

Kohtuasi T-178/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Policolor versus EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Policolor taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk ProfiColor — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

27

2017/C 161/38

Kohtuasi T-219/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Aldi versus EUIPO (ViSAGE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi ViSAGE taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

27

2017/C 161/39

Kohtuasi T-238/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Ühisettevõte Clean Sky 2 versus Scouring Environment (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007 – 2013) alusel sõlmitud toetusleping – — Lepingu täitmata jätmine — Ettemakstud summade tagastamine — Viivisintress — Tagaseljamenetlus)

28

2017/C 161/40

Kohtuasi T-291/16: Üldkohtu 5. aprilli 2017. aasta otsus – Anta (China) versus EUIPO (Kahe tõmmatud joone kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kahte tõmmatud joont kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

28

2017/C 161/41

Kohtuasi T-348/16: Üldkohtu 6. aprilli 2017. aasta otsus – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis versus Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm — Leping Minatran — Abikõlblikud kulud — Tagaseljamenetlus)

29

2017/C 161/42

Kohtuasi T-407/16: Üldkohtu 18. jaanuari 2017. aasta määrus – Banco Popular Español versus EUIPO – Pledgeling (p) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Registreerimise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

30

2017/C 161/43

Kohtuasi T-170/17: 20. märtsil 2017 esitatud hagi – RW versus komisjon

30

2017/C 161/44

Kohtuasi T-173/17: 16. märtsil 2017 esitatud hagi – TestBioTech versus komisjon

31

2017/C 161/45

Kohtuasi T-180/17: 17. märtsil 2017 esitatud hagi – EM Research Organization versus EUIPO – Christoph Fischer jt (EM)

32

2017/C 161/46

Kohtuasi T-182/17: 20. märtsil 2017 esitatud hagi – Novartis vs. EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

32

2017/C 161/47

Kohtuasi T-184/17: 21. märtsil 2017 esitatud hagi – Leifheit versus EUIPO (Nelja rohelise ruudu kujutis)

33

2017/C 161/48

Kohtuasi T-185/17: 21. märtsil 2017 esitatud hagi – PlasticsEurope versus Euroopa Kemikaaliamet

34

2017/C 161/49

Kohtuasi T-186/17: 23. märtsil 2017 esitatud hagi – Unipreus versus EUIPO – Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Kohtuasi T-187/17: 21. märtsil 2017 esitatud hagi – Bernard Krone Holding versus EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Kohtuasi T-188/17: 21. märtsil 2017 esitatud hagi – Bernard Krone Holding versus EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Kohtuasi T-193/17: 27. mail 2017 esitatud hagi – CeramTec versus EUIPO – C5 Medical Werks (Puusa keraliigendi kuju)

37

2017/C 161/53

Kohtuasi T-194/17: 27. mail 2017 esitatud hagi – CeramTec versus EUIPO – C5 Medical Werks (Puusa keraliigendi kujutis)

37

2017/C 161/54

Kohtuasi T-199/17: 29. märtsil 2017 esitatud hagi – QD versus EUIPO

38

2017/C 161/55

Kohtuasi T-204/17: 5. aprillil 2017 esitatud hagi – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) versus komisjon

39

2017/C 161/56

Kohtuasi T-205/17: 4. aprillil 2017 esitatud hagi – SSP Europe versus EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Kohtuasi T-210/17: 6. aprillil 2017 esitatud hagi – International Gaming Projects versus EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

40


ET

 

Top