EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:133:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 133, 27. aprill 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 133

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
27. aprill 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 133/01

Euro vahetuskurss

1

2017/C 133/02

Komisjoni teatis 28 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. maist 2017(avaldatud vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 10 ( ELT L 140, 30.4.2004, lk 1 ))

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2017/C 133/03

EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille Norges Høyesterett esitas 14. detsembril 2016 seoses kohtuasjaga Torbjørn Selstad Thue ja Norra Politsei Föderatsioon (Politiets Fellesforbund) vs. Norra valitsus, mida esindab justiits- ja avaliku julgeoleku ministeerium (kohtuasi E-19/16)

3

2017/C 133/04

Kohtu otsus, 15. detsember 2016, kohtuasjas E-1/16 — Synnøve Finden AS vs. Norra valitsus, mida esindab põllumajandus- ja toiduministeerium (EMP lepingu reguleerimisalasse kuuluvad tooted – Piimatooted – Riigiabi – Riigi ressursid – Mõju kaubandusele ja konkurentsi moonutamine – Asutamisvabadus)

4

2017/C 133/05

Kohtu otsus, 22. detsember 2016, kohtuasjas E-3/16 — Ski Taxi SA, Follo Taxi SA ja Ski Follo Taxidrift AS vs. Norra valitsus, mida esindab konkurentsiasutus (EMP lepingu artikkel 53 – Konkurentsi eesmärgipärane piiramine – Riigihanked – Ühispakkumiste taotluse esitamine ühisettevõtete kaudu)

5

2017/C 133/06

Kohtu otsus, 22. detsember 2016, kohtuasjas E-6/16 — Fjarskipti hf. vs. Islandi posti- ja telekommunikatsiooniamet (Telekommunikatsiooniteenuste osutamine – Määrus 2002/21/EÜ – Elektrooniline sidevõrk – Elektroonilise sideteenus – Üldkasutatav sidevõrk)

6

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 133/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8297 – GE / Baker Hughes) ( 1 )

7

2017/C 133/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8411 – Safran Group / China Eastern Air Holding) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top