Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:121:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 121, 18. aprill 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 121

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
18. aprill 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 121/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 121/02

Kohtuasi C-245/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Judecătoria Balş – Judeţul Olti eelotsusetaotlus – Rumeenia) – SC Casa Noastră SA versus Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR (Eelotsusetaotlus — Maanteevedu — Sotsiaalõigusnormid — Erandid — Määrus (EÜ) nr 561/2006 — Artikli 3 punkt a — Määrus (EÜ) nr 1073/2009 — Artikli 2 punkt 3 — Reisijatevedu liiniveol — Mõiste — Töötajate tasuta vedu töökohta ja tagasi, mida korraldab tööandjast ettevõtja sõidukiga, mis on tema omandis ja mida juhib tema töötaja)

2

2017/C 121/03

Kohtuasi C-275/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 1. märtsi 2017. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited versus TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas — Artikkel 9 — Juurdepääs ringhäälinguteenuste kaablile — Mõiste „kaabel“ — Eraõiguslike televisiooniteenuse osutajate saadete levitamine Internetis kolmanda isiku poolt — „Live streaming“)

3

2017/C 121/04

Kohtuasi C-354/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Tribunal da Relação de Évora eelotsusetaotlus – Portugal) – Andrew Marcus Henderson versus Novo Banco SA (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine — Määrus (EÜ) nr 1393/2007 — Artiklid 8, 14 ja 19 — Menetluse algatusdokumendi kättetoimetamine kirja teel — Dokumendi tõlke puudumine — II lisa — Tüüpvorm — Puudumine — Tagajärjed — Kättetoimetamine vastuvõtuteatisega tähtkirjaga — Vastuvõtuteatise tagastamata jätmine — Dokumendi vastuvõtmine kolmanda isiku poolt — Menetluse kehtivuse tingimused)

3

2017/C 121/05

Kohtuasi C-496/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Alphonse Eschenbrenner versus Bundesagentur für Arbeit (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Määrus (EL) nr 492/2011 — Artikkel 7 — Võrdne kohtlemine — Piirialatöötaja, kellel tuleb tasuda tulumaksu oma elukoha liikmesriigis — Hüvitis, mida töökoha liikmesriik maksab töötajale tööandja pankroti korral — Pankrotihüvitise arvutamise meetod — Töökoha liikmesriigi tulumaksu arvestuslik arvessevõtmine — Pankrotihüvitis, mis on varasemast netotöötasust madalam — Kahepoolne topeltmaksustamise vältimise leping)

4

2017/C 121/06

Kohtuasi C-568/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Landgericht Stuttgarti eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV versus comtech GmbH (Eelotsusetaotlus — Tarbijakaitse — Direktiiv 2011/83/EL — Artikkel 21 — Telefonikõne — Telefoniliini haldamine kaupleja poolt selleks, et tarbija saaks temaga seoses sõlmitud lepinguga ühendust võtta — Keeld kohaldada põhitariifist suuremat tariifi — Mõiste „põhitariif“)

5

2017/C 121/07

Kohtuasi C-584/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Tribunal administratif de Melun’i eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Glencore Céréales France versus Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Artikkel 3 — Määrus (EMÜ) nr 3665/87 — Artikkel 11 — Põhjendamatult makstud eksporditoetuse sissenõudmine — Määrus (EMÜ) nr 3002/92 — Artikkel 5a — Põhjendamatult vabastatud tagatis — Võlgnetav intress — Aegumistähtaeg — Tähtaja algus — Tähtaja katkemine — Maksimaalne tähtaeg — Pikem tähtaeg — Kohaldatavus)

6

2017/C 121/08

Kohtuasi C-655/15 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus – Panrico, SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), HDN Development Corp. (Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikkel 52 — Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 — Sõnalisi osi „krispy kreme doughnuts“ sisaldav kujutismärk — Elemente „donut“, „donuts“ ja „doghnuts“ sisaldavad siseriiklikud ning rahvusvahelised sõna- ja kujutismärgid — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Rahuldamata jätmine)

7

2017/C 121/09

Kohtuasi C-4/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Sąd Apelacyjny w Warszawie eelotsusetaotlus – Poola) – J. D versus Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Direktiiv 2009/28/EÜ — Artikli 2 teise lõigu punkt a — Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia — Hüdroelektrienergia — Mõiste — Ühe teise käitise tootmisprotsessist tuleneva heitvee ärajuhtimise kohas asuva väikese hüdroelektrijaama toodetud energia)

7

2017/C 121/10

Kohtuasi C-97/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus (Juzgado de lo Social no3 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – José María Pérez Retamero versus TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, varem Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2002/15/EÜ — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Autoveod — Ringi liikuv töötaja — FIEna tegutsev sõidukijuht — Mõiste — Vastuvõetamatus)

8

2017/C 121/11

Kohtuasi C-160/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 2. märtsi 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Energiapoliitika — Ehitiste energiatõhusus — Direktiiv 2010/31/EÜ — Artikli 5 lõige 2 — Kuluoptimaalse taseme aruanne)

8

2017/C 121/12

Kohtuasi C-587/16: Skylotec GmbH 18. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 13. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-146/15: hyphen GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

9

2017/C 121/13

Kohtuasi C-654/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2016 – Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Kohtuasi C-655/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2016 – Hitachi Rail Italy Investments Srl versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Kohtuasi C-656/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2016 – Finmeccanica SpA versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Kohtuasi C-657/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2016 – Bluebell Partners Limited versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Kohtuasi C-658/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 19. detsembril 2017 – Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P. versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Kohtuasi C-28/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 19. jaanuaril 2017 – NN A/S versus Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Kohtuasi C-41/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 25. jaanuaril 2017 – Isabel González Castro versus Mutua Umivale ja Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Kohtuasi C-44/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 27. jaanuaril 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office versus Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Kohtuasi C-45/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 30. jaanuaril 2017 – Frédéric Jahin versus Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Kohtuasi C-57/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Hispaania) 3. veebruaril 2017 – Eva Soraya Checa Honrado versus Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Kohtuasi C-60/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 6. veebruaril 2017 – Ángel Somoza Hermo ja Ilunión Seguridad S.A. versus Esabe Vigilancia S.A. ja Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Kohtuasi C-70/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 9. veebruaril 2017 – NCG Banco, S.A. (nüüd Abanca Corporación Bancaria, S.A.) versus Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Kohtuasi C-97/17: 24. veebruaril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

17

2017/C 121/26

Kohtuasi C-98/17 P: Koninklijke Philips NV-i, Philips France’i 24. veebruaril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 15. detsembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-762/14: Koninklijke Philips NV, Philips France versus komisjon

18

2017/C 121/27

Kohtuasi C-110/17: 3. märtsil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

19

 

Üldkohus

2017/C 121/28

Kohtuasi T-194/13: Üldkohtu 7. märtsi 2017. aasta otsus – United Parcel Service versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Määrus (EÜ) nr 139/2004 — EMP-sisese väikepakkide kiirkättetoimetamise rahvusvahelised teenused — TNT Expressi omandamine UPSi poolt — Otsus, millega tunnistatakse koondumine siseturuga kokkusobimatuks — Tõenäoline mõju hinnale — Ökonomeetriline analüüs — Kaitseõigused)

20

2017/C 121/29

Kohtuasi T-366/13: Üldkohtu 1. märtsi 2017. aasta otsus – Prantsusmaa versus komisjon (Riigiabi — Merekabotaaž — Abi, mida Prantsusmaa andis ettevõtjatele Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ja Compagnie méridionale de navigation — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Hüvitised põhiteenusele lisanduva teenuse eest turismihooajal tippaegade katmiseks — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Mõiste „riigiabi“ — Eelis — Altmarki kohtuotsus)

20

2017/C 121/30

Kohtuasi T-454/13: Üldkohtu 1. märtsi 2017. aasta otsus – SNCM versus komisjon (Riigiabi — Merekabotaaž — Abi, mida Prantsusmaa andis ettevõtjatele Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ja Compagnie méridionale de navigation — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Hüvitised põhiteenuse lisateenuse eest, mille eesmärk on katta tippkoormusega aeg turismihooaja vältel — Otsus, millega abi tunnistati siseturuga kokkusobimatuks — Mõiste „riigiabi“ — Eelis — Kohtuotsus Altmark — Abisumma kindlaksmääramine)

21

2017/C 121/31

Kohtuasi T-157/14: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – JingAo Solar jt versus nõukogu (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Kohustused — Tühistamishagi — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Eksportiv riik — Uurimise ulatus — Väljavõtteline uuring — Normaalväärtus — Asjaomase toote määratlemine — Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatuse saamiseks esitatud taotluse kohta otsuse tegemise tähtaeg — Uute sätete ajaline kehtivus — Kahju — Põhjuslik seos)

22

2017/C 121/32

Liidetud kohtuasjad T-158/14, T-161/14 ja T-163/14: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – JingAo Solar jt versus nõukogu (Toetused — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastase tollimaks — Kohustused — Tühistamishagi — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Uurimise ulatus — Väljavõtteline uuring — Asjaomase toote määratlemine)

22

2017/C 121/33

Kohtuasi T-160/14: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – Yingli Energy (China) jt versus nõukogu (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastase tollimaks — Kohustused — Tühistamishagi — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Eksportiv riik — Uurimise ulatus — Väljavõtteline uuring — Normaalväärtus — Asjaomase toote määratlemine — Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatuse saamiseks esitatud taotluse kohta otsuse tegemise tähtaeg — Uute sätete ajaline kehtivus — Kahju — Põhjuslik seos — Kaitseõigused — Kahjumarginaali arvutamine)

23

2017/C 121/34

Kohtuasi T-162/14: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – Canadian Solar Emea jt versus nõukogu (Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastase tollimaks — Kohustused — Tühistamishagi — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Eksportiv riik — Uurimise ulatus — Väljavõtteline uuring — Normaalväärtus — Asjaomase toote määratlemine — Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatuse saamiseks esitatud taotluse kohta otsuse tegemise tähtaeg — Uute sätete ajaline kehtivus — Kahju — Põhjuslik seos)

24

2017/C 121/35

Kohtuasi T-436/14: Üldkohtu 7. märtsi 2016. aasta otsus – Neka Novin versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Hageja nime jätmine puudutatud isikute loetellu — Õigusnormi rikkumine — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsus)

25

2017/C 121/36

Kohtuasi T-208/15: Üldkohtu 1. märtsi 2017. aasta otsus – Universiteit Antwerpen versus REA (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja uute tehnoloogiate tutvustamise seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) — Marie Curie meetmed — Noored teadlased — Projektikonkurss FP7-People-ITN-2008 — Toetuslepingud — Abikõlblikud kulud — Ülekantud summade tagasimaksmine — Teadustöötajate võõrustamise mõiste — Proportsionaalsus)

25

2017/C 121/37

Kohtuasi T-472/15 P: Üldkohtu 1. märtsi 2017. aasta otsus – Euroopa välisteenistus versus Gross (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2013. aasta edutamine — Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine — Õigusnormi rikkumise puudumine)

26

2017/C 121/38

Kohtuasi T-698/15 P: Üldkohtu 1. märtsi 2017. aasta otsus – Silvan versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — 2013. aasta edutamine — Otsus hagejat mitte edutada — Teenete võrdlemine — Hindamisaruannete arvessevõtmine — Õigusnormi rikkumise puudumine)

27

2017/C 121/39

Kohtuasi T-730/15 P: Üldkohtu 2. märtsi 2017. aasta otsus – DI versus EASO (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EASO töötajad — Lepinguline töötaja — Tähtajaline leping — Katseaeg — Teenistusest vabastamise otsus — Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue — Hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata jätmine esimeses kohtuastmes — Kaebuse ja hagi vastavuse põhimõte — Personalieeskirjade artikli 91 lõige 2)

27

2017/C 121/40

Kohtuasi T-766/15: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – Labeyrie versus EUIPO – Delpeyrat (Sinisel taustal oleva kuldsete kalade parve kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kaubamärk, mis kujutab sinisel taustal olevat kuldsete kalade parve — Tühistatuks tunnistamine — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkt a ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda eristusvõimet)

28

2017/C 121/41

Kohtuasi T-767/15: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta otsus – Labeyrie versus EUIPO – Delpeyrat (Tumedal taustal oleva heledate kalade parve kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kaubamärk, mis kujutab tumedal taustal olevat heledate kalade parve — Tühistatuks tunnistamine — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkt a ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda eristusvõimet)

28

2017/C 121/42

Kohtuasi T-333/14: Üldkohtu 14. veebruari 2017. aasta määrus – Helbrecht versus EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vaidlustatud otsuse aluseks oleva varasema kujutismärgi tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

29

2017/C 121/43

Kohtuasi T-140/16 R II: Üldkohtu presidendi 16. veebruari 2017. aasta määrus – Le Pen versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi liige — Parlamendiliikmele assisteerimisega seotud kulude hüvitamiseks makstud summade tagasimaksmise nõue — Täitmise peatamise taotlus — Uus taotlus — Uued asjaolud — Kiireloomulisuse puudumine)

30

2017/C 121/44

Kohtuasi T-192/16: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta määrus – NF versus Euroopa Ülemkogu (Tühistamishagi — EL-Türgi 18. märtsi 2016. aasta avaldus — Pressiteade — Mõiste „rahvusvaheline leping“ — Akti andja kindlakstegemine — Akti ulatus — Euroopa Ülemkogu istung — Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide kohtumine, mis toimub Euroopa Liidu Nõukogu ruumides — Küsimus, mis rollis osalesid liidu liikmesriikide esindajad kolmanda riigi esindajaga toimunud kohtumisel — ELTL artikli 263 esimene lõik — Pädevuse puudumine)

30

2017/C 121/45

Kohtuasi T-193/16: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta määrus – NG versus Euroopa Ülemkogu (Tühistamishagi — EL-Türgi 18. märtsi 2016. aasta avaldus — Pressiteade — Mõiste „rahvusvaheline leping“ — Akti andja kindlakstegemine — Akti ulatus — Euroopa Ülemkogu istung — Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide kohtumine, mis toimub Euroopa Liidu Nõukogu ruumides — Küsimus, mis rollis osalesid liidu liikmesriikide esindajad kolmanda riigi esindajaga toimunud kohtumisel — ELTL artikli 263 esimene lõik — Pädevuse puudumine)

31

2017/C 121/46

Kohtuasi T-257/16: Üldkohtu 28. veebruari 2017. aasta määrus – NM versus Euroopa Ülemkogu (Tühistamishagi — EL-Türgi 18. märtsi 2016. aasta avaldus — Pressiteade — Mõiste „rahvusvaheline leping“ — Akti andja kindlakstegemine — Akti ulatus — Euroopa Ülemkogu istung — Euroopa Liidu liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide kohtumine, mis toimub Euroopa Liidu Nõukogu ruumides — Küsimus, mis rollis osalesid liidu liikmesriikide esindajad kolmanda riigi esindajaga toimunud kohtumisel — ELTL artikli 263 esimene lõik — Pädevuse puudumine)

32

2017/C 121/47

Kohtuasi T-594/16: Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta määrus – Walton versus komisjon (Tühistamishagi — Avalik teenistus — Ajutised töötajad — Lahkumistoetus — Arvutuse läbivaatamine — Seadusjõud — Osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

32

2017/C 121/48

Kohtuasi T-624/16 R: Üldkohtu presidendi 16. veebruari 2017. aasta määrus – Gollnisch versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi liige — Parlamendiliikmele assisteerimisega seotud kulude hüvitamiseks makstud summade sissenõudmine tasaarvestamise teel — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

33

2017/C 121/49

Kohtuasi T-626/16 R: Üldkohtu presidendi 16. veebruari 2017. aasta määrus – Troszczynski versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi liige — Parlamendiliikmele assisteerimisega seotud kulude hüvitamiseks makstud summade sissenõudmine tasaarvestamise teel — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

33

2017/C 121/50

Kohtuasi T-688/16 R: Üldkohtu presidendi 17. veebruari 2017. aasta määrus – Janssen-Cases versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Avalik teenistus — Teade vaba ametikoha kohta — Komisjoni vaidluste lahendaja — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

34

2017/C 121/51

Kohtuasi T-714/16: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta määrus – Asolo versus EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Vaidlustatud otsuse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2017/C 121/52

Kohtuasi T-61/17: 22. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Selimovic versus parlament

35

2017/C 121/53

Kohtuasi T-74/17: 6. veebruaril 2017 esitatud hagi – Danjaq versus EUIPO – Formosan (Shaken, not stirred)

36

2017/C 121/54

Kohtuasi T-82/17: 7. veebruaril 2017 esitatud hagi – PepsiCo versus EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep)

37

2017/C 121/55

Kohtuasi T-83/17: 8. veebruaril 2017 esitatud hagi – Heineken Romania versus EUIPO – Lénárd (Csíki Sör)

37

2017/C 121/56

Kohtuasi T-90/17: 13. veebruaril 2017 esitatud hagi – Gelinova Group vs. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

38

2017/C 121/57

Kohtuasi T-93/17: 14. veebruaril 2017 esitatud hagi – Duferco Long Products versus komisjon

38

2017/C 121/58

Kohtuasi T-101/17: 15. veebruaril 2017 esitatud hagi – Apple Distribution International versus komisjon

39

2017/C 121/59

Kohtuasi T-102/17: 17. veebruaril 2017 esitatud hagi – Cantina e oleificio sociale di San Marzano versus EUIPO – Miguel Torres (SANTORO)

40

2017/C 121/60

Kohtuasi T-103/17: 17. veebruaril 2017 esitatud hagi – Recordati Orphan Drugs versus EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

41

2017/C 121/61

Kohtuasi T-108/17: 17. veebruaril 2017 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

41

2017/C 121/62

Kohtuasi T-109/17: 21. veebruaril 2017 esitatud hagi – FCA US versus EUIPO – Busbridge (VIPER)

42

2017/C 121/63

Kohtuasi T-110/17: 18. veebruaril 2017 esitatud hagi – Jiangsu Seraphim Solar System versus komisjon

43

2017/C 121/64

Kohtuasi T-116/17: 20. veebruaril 2017 esitatud hagi – Spiegel-Verlag Rudolf Augstein ja Sauga versus EKP

44

2017/C 121/65

Kohtuasi T-118/17: 24. veebruaril 2017 esitatud hagi – Institute for Direct Democracy in Europe versus parlament

45

2017/C 121/66

Kohtuasi T-120/17: 20. veebruaril 2017 esitatud hagi – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon versus EUIPO (fluo.)

46

2017/C 121/67

Kohtuasi T-122/17: 22. veebruaril 2017 esitatud hagi – Devin vs. EUIPO – Haskovo (DEVIN)

47

2017/C 121/68

Kohtuasi T-126/17: 27. veebruaril 2017 esitatud hagi – Consorzio IB Innovation versus komisjon

47

2017/C 121/69

Kohtuasi T-130/17: 1. märtsil 2017 esitatud hagi – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo versus komisjon

48


ET

 

Top