Help Print this page 

Document C:2017:086:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 86, 20. märts 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 86

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
20. märts 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 86/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 86/02

Kohtuasi C-27/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. detsembri 2016. aasta määrus (Administrativen sad Sofia-gradi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Angel Marinkov versus Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Direktiivid 2000/78/EÜ ja 2006/54/EÜ — Kohaldamisala — Ilmselge vastuvõetamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Liidu õiguse kohaldamine — Puudumine — Pädevuse ilmselge puudumine)

2

2017/C 86/03

Kohtuasi C-345/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 29. novembri 2016. aasta määrus (Tribunal de première instance de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Jean Jacob, Dominique Lennertz versus Belgia riik (Eelotsusetaotlus — Põhikohtuasja faktiline ja õiguslik raamistik — Piisavate täpsustuste puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus — Artikli 53 lõige 2 — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 107)

3

2017/C 86/04

Kohtuasi C-379/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 24. novembri 2016. aasta määrus – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 107 — Teenuste riigihanked — Tarkvara arendamise ja hooldamise teenused — Üldkohtus menetlusse astuja esitatud argumentide väär tõlgendamine ja tõendite moonutamine)

3

2017/C 86/05

Kohtuasi C-484/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 13. detsembri 2016. aasta määrus – (Giudice di pace di Taranto eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Antonio Semeraro süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Pädevuse ilmselge puudumine — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Direktiiv 2012/29/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt a — Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 49, 51, 53 ja 54 — Solvang kui kuritegu — Solvangu kuriteokoosseisu kaotamine liikmesriigi seadusandja poolt — Seose puudumine liidu õigusega — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

4

2017/C 86/06

Kohtuasi C-522/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 7. oktoobril 2016 – A versus Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Kohtuasi C-564/16 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 7. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-159/15: Puma SE versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

5

2017/C 86/08

Kohtuasi C-631/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Noord-Holland (Madalmaad) 7. detsembril 2016 – X BV versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Kohtuasi C-634/16 P: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 7. detsembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-476/15: European Food SA versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

7

2017/C 86/10

Kohtuasi C-637/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 9. detsembril 2016 – Florian Hanig versus Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Kohtuasi C-644/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 15. detsembril 2016 – Synthon BV versus Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Kohtuasi C-648/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Itaalia) 16. detsembril 2016 – Fortunata Silvia Fontana versus Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Kohtuasi C-651/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 19. detsembril 2016 – DW versus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

10

2017/C 86/14

Kohtuasi C-652/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgaaria) 19. detsembril 2016 – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova ja Rauf Emin Ogla Аhmedbekov versus Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

11

2017/C 86/15

Kohtuasi C-660/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. detsembril 2016 – Finanzamt Dachau versus Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Kohtuasi C-661/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. detsembril 2016 – Finanzamt Göppingen versus Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Kohtuasi C-672/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 29. detsembril 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Kohtuasi C-676/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 27. detsembril 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o. versus Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Kohtuasi C-677/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Hispaania) 29. detsembril 2016 – Montero Mateos versus Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Kohtuasi C-679/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 30. detsembril 2016 – A

16

2017/C 86/21

Kohtuasi C-9/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 9. jaanuaril 2017 – Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Kohtuasi C-15/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 12. detsembril 2016 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. versus Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Kohtuasi C-25/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 19. jaanuaril 2017 – Tietosuojavaltuutettu

19

2017/C 86/24

Kohtuasi C-33/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrajno Sodišče Pliberk (Austria) 23. jaanuaril 2017 – Čepelnik d.o.o. versus Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Kohtuasi C-72/16: Euroopa Kohtu presidendi 30. novembri 2016. aasta määrus (High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)-i eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – The Queen, Prospector Offshore Drilling SA jt taotlusel versus Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Kohtuasi C-148/16: Euroopa Kohtu presidendi 6. detsembri 2016. aasta määrus (Högsta domstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Riksåklagaren versus Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Kohtuasi C-159/16: Euroopa Kohtu esimese koja presidendi 6. detsembri 2016. aasta määrus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus – Läti) – Menetluses, mille algatamist taotles „Starptautiskā lidosta „Riga“ VAS, menetluses osales: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Kohtuasi C-282/16: Euroopa Kohtu presidendi 25. novembri 2016. aasta määrus (Handelsgericht Wieni eelotsusetaotlus – Austria) – RMF Financial Holdings Sàrl versus Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Kohtuasi C-394/16: Euroopa Kohtu presidendi 21. novembri 2016. aasta määrus (Landgericht Frankfurt am Maini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – FMS Wertmanagement AöR versus Heta Asset Resolution AG

22

 

Üldkohus

2017/C 86/30

Kohtuasi T-92/11 RENV: Üldkohtu 18. jaanuari 2017. aasta otsus – Jørgen Andersen versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Raudteetransport — Taani ametivõimude poolt riigi osalusega äriühingule Danske Statsbaner antud abi — Veoteenuste osutamiseks sõlmitud avaliku teenindamise lepingud Kopenhaageni ja Ystadi vahelise liini reisijate raudteeveo osas — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks tingimuslikult — Materiaalõigusnormide ajaline kohaldamine — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Ilmne hindamisviga)

23

2017/C 86/31

Kohtuasi T-646/13: Üldkohtu 3. veebruari 2017. aasta otsus – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe versus komisjon (Institutsiooniline õigus — Euroopa kodanikualgatus — Rahvuslike ja keeleliste vähemuste kaitse ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tugevdamine Euroopa Liidus — Registreerimisest keeldumine — Komisjoni seadusandlike volituste ilmselge puudumine — Põhjendamiskohustus — Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 4 lõike 2 punkt b ja lõige 3)

24

2017/C 86/32

Kohtuasi T-509/15: Üldkohtu 3. veebruari 2017. aasta otsus – Kessel medintim versus EUIPO – Janssen-Cilag (Premeno) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Premeno taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk Pramino — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Pärast seda tehtud otsus, kui Üldkohus varasema otsuse tühistas — Õigus olla ärakuulatud — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

24

2017/C 86/33

Kohtuasi T-696/15: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – Bodegas Vega Sicilia versus EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi TEMPOS VEGA SICILIA taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Geograafilisi tähiseid sisaldav veini kaubamärk — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt j)

25

2017/C 86/34

Kohtuasi T-16/16: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – Mast-Jägermeister versus EUIPO (Joogitopsid) (Ühenduse disainilahendus — Joogitopse kujutavate ühenduse disainilahenduste taotlus — Mõiste „reprodutseerimiskõlblik kujutis“ — Kujutise ebatäpsus taotletava kaitse ulatuse osas — Puuduste kõrvaldamisest keeldumine — Esitamiskuupäeva määramisest keeldumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklid 36 ja 46 — Määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 4 lõike 1 punkt e ja artikli 10 lõiked 1 ja 2)

26

2017/C 86/35

Kohtuasi T-82/16: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – International Gaming Projects versus EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausementelus — Euroopa Liidu kujutismärgi TRIPLE EVOLUTION taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk Evolution — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2017/C 86/36

Kohtuasi T-106/16: Üldkohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus – zero versus EUIPO – Hemming (ZIRO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausementelus — Euroopa Liidu kujutismärgi ZIRO taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk zero — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2017/C 86/37

Kohtuasi T-196/15 P: 24. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 5. märtsi 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-97/13, Gyarmathy versus Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

28

2017/C 86/38

Kohtuasi T-870/16: 7. detsembril 2016 esitatud hagi – Miserini Johansson versus EIP

28

2017/C 86/39

Kohtuasi T-24/17: 17. jaanuaril 2017 esitatud hagi – LA Superquimica versus EUIPO – D-TACK (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Kohtuasi T-40/17: 19. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Habermaaß versus EUIPO – Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Kohtuasi T-51/17: 27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Poola versus komisjon

31

2017/C 86/42

Kohtuasi T-65/17: 1. veebruaril 2017 esitatud hagi – Westbrae Natural vs. EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Kohtuasi T-476/16: Üldkohtu 2. veebruari 2017. aasta määrus – Adama Agriculture ja Adama France versus komisjon

33


ET

 

Top