EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 459, 9. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 459

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
9. detsember 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 459/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8046 – TUI / Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8136 – BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8281 – Mitsubishi Corporation / Mitsubishi Motors Corporation / KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8289 – Engie / Omnes Capital / Predica / MAIA) ( 1 )

2


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2016/C 459/05 CON/2016/49

Euroopa Keskpanga arvamus, 12. oktoober 2016, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ (CON/2016/49)

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2016/C 459/06

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/849 (mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/2217) sätestatud piiravaid meetmeid

7

 

Euroopa Komisjon

2016/C 459/07

Euro vahetuskurss

9

2016/C 459/08

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 (millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) rakendamisega (Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamine määruse (EL) nr 305/2011 artikli 22 kohaselt)  ( 1 )

10

 

Kontrollikoda

2016/C 459/09

Eriaruanne nr 28/2016 — „Tõsiste piiriüleste terviseohtudega tegelemine ELis: palju on juba tehtud, ent võtta tuleb veel täiendavaid meetmeid“

15

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2016/C 459/10

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

16


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 459/11

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatava korrosioonikindla terase importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

17

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2016/C 459/12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

28


 

Parandused

2016/C 459/13

Konkursikutse –„Toetus ühise põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) seotud teavitamismeetmetele” 2017. aastal – parandus ( ELT C 401, 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top