EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 441, 28. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 441

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. aastakäik
28. november 2016


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 441/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 441/02

Kohtuasi C-218/15: Euroopa Kohtu (viies koda koda) 6. oktoobri 2016. aasta otsus (Tribunale ordinario di Campobasso eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Gianpaolo Paoletti jt süüdistuses (Eelotsusetaotlus — ELL artikkel 6 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 49 — Soodsama karistusõiguse tagasiulatuva kohaldamise põhimõte — Itaalia kodanikud, kes korraldasid Rumeenia kodanike ebaseadusliku sisenemise Itaalia territooriumile — Enne Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist toime pandud teod — Rumeenia ühinemise mõju ebaseadusliku piiriületamise hõlbustamise süüteole — Liidu õiguse rakendamine — Euroopa Kohtu pädevus)

2

2016/C 441/03

Kohtuasi C-318/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2016. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte eelotsusetaotlus – Itaalia) – Tecnoedi Costruzioni Srl versus Comune di Fossano (Eelotsusetaotlus — Ehitustööde riigihange — Direktiiv 2004/18/EÜ — Artikli 7 punkt c — Riigihankelepingute piirmäärad — Piirmäär, mida ei ole ületatud — Põhjendamatult madalad pakkumused — Automaatselt kõrvale jätmine — Hankija õigus — Asutamisvabadusest ja teenuste osutamise vabadusest ning diskrimineerimiskeelu üldpõhimõttest tulenevad hankija kohustused — Kindlat piiriülest huvi pakkuvad riigihanked)

3

2016/C 441/04

Kohtuasi C-412/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus (Hessisches Finanzgericht’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH versus Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Maksuvabastused teatavate tegevuste puhul avalikes huvides — Artikli 132 lõike 1 punkt d — Inimorganite, inimvere ja rinnapiima tarne — Ulatus — Töödeldud vereplasma, mida kasutatakse tööstuslikul eesmärgil)

3

2016/C 441/05

Kohtuasi C-466/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. oktoobri 2016. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Jean-Michel Adrien jt versus Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Eelotsusetaotlus — Töötajate vaba liikumine — Liidu institutsiooni või organi juurde lähetatud liikmesriigi ametnikud — Vanaduspension — Valikuõigus — Siseriikliku pensioniskeemi kindlustuse peatamine või säilitamine — Liikmesriigi pensioniskeemis omandatud pensioni ja liidu pensioniskeemis omandatud pensioni summeerimise piirang)

4

2016/C 441/06

Kohtuasi C-572/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus (Riigikohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – F. Hoffmann-La Roche AG versus Accord Healthcare OÜ (Eelotsusetaotlus — Tööstus- ja kaubandusomand — Patent — Täiendava kaitse tunnistus — Määrus (EÜ) nr 469/2009 — Artikli 21 lõige 2 — Üleminekusätted — Tunnistus, mille liikmesriik on oma õigusnormide alusel välja andnud enne Euroopa Liiduga ühinemist — Artikli 21 lõike 2 tõlgendus — Tunnistuse kehtivusaeg — Artikli 21 lõike 2 kehtivus — Otse ühinemisaktist tulenev teisese õiguse muudatus — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

5

2016/C 441/07

Kohtuasi C-576/15: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus (Administrativen sad Veliko Tarnovo eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Maya Marinova ET versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt a — Artikli 9 lõige 1 — Artikli 14 lõige 1 — Artiklid 73, 80 ja 273 — Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõtted — Maksupettus — Eeskirjade eiramine raamatupidamises — Tarnete ja müügitulu varjamine — Maksustatava väärtuse kindlaksmääramine)

5

2016/C 441/08

Kohtuasi C-583/15: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transpordipoliitika — Määrus (EÜ) nr 1071/2009 — Autoveo-ettevõtja — Lihtsustamine ja halduskoostöö — Artikli 16 lõiked 1 ja 5 — Autoveo-ettevõtjate riiklik elektrooniline register — Riiklike elektrooniliste registrite omavahel ühendamine)

6

2016/C 441/09

Kohtuasi C-23/16: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1071/2009 — Ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta — Artikli 16 lõiked 1 ja 5 — Riiklik elektrooniline register autoveo-ettevõtjate kohta — Ühenduse puudumine teiste liikmesriikide elektrooniliste registritega)

7

2016/C 441/10

Kohtuasi C-472/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) 24. augustil 2016 – Jorge Luís Colino Sigüenza versus Ayuntamiento de Valladolid ja IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Kohtuasi C-474/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Colmar (Prantsusmaa) 29. augustil 2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Kohtuasi C-486/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia n.o 6 de Alicante (Hispaania) 12. septembril 2016 – Bankia S.A. versus Alfredo Sánchez Martínez ja Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Kohtuasi C-491/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 14. septembril 2016 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP versus Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

10

2016/C 441/14

Kohtuasi C-498/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 19. septembril 2016 – Maximilian Schrems versus Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Kohtuasi C-505/16 P: Viktor Viktorovych Yanukovychi pärija Olga Stanislavivna Yanukovychi 23. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. juuli 2016. aasta määruse peale kohtuasjas T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych versus Euroopa Liidu Nõukogu

11

2016/C 441/16

Kohtuasi C-507/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia grad (Bulgaaria) 26. septembril 2016 – „Еntertainment Bulgaria System“ ЕООD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

13

2016/C 441/17

Kohtuasi C-511/16: 29. septembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

13

 

Üldkohus

2016/C 441/18

Kohtuasi T-351/13: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Crown Equipment (Suzhou) ja Crown Gabelstapler versus nõukogu (Dumping — Hiinast pärit kaubaaluste käsivedukite ja nende oluliste osade import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Tühistamishagi — Otsene puutumus — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Normaalväärtuse määramine — Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõike 7 punkt a — Väiksema tollimaksu reegel — Määruse nr 1225/2009 artikli 9 lõige 4 — Põhjendamiskohustus)

15

2016/C 441/19

Kohtuasi T-367/14: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – August Storck versus EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk Fruitfuls — Tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a ja lõige 2)

15

2016/C 441/20

Kohtuasi T-418/14: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Sina Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Nõuete muutmine — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Ilmne hindamisviga — Tühistamise tagajärgede muutumine ajas)

16

2016/C 441/21

Kohtuasi T-824/14: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Eveready Battery Company versus EUIPO – Hussain jt (POWER EDGE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi POWER EDGE taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk EDGE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 42 lõige 2)

17

2016/C 441/22

Kohtuasi T-56/15: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft versus EUIPO (BRAUWELT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi BRAUWELT taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 — Õigus olla ära kuulatud — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

18

2016/C 441/23

Kohtuasi T-776/15: Üldkohtu 18. oktoobri 2016. aasta otsus – Meissen Keramik versus EUIPO (MEISSEN KERAMIK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi MEISSEN KERAMIK taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

19

2016/C 441/24

Kohtuasi T-662/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – Gall Pharma versus EUIPO – Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Kohtuasi T-667/16 P: Pieter De Meyeri jt 19. septembril esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-113/15, Adriaen jt versus komisjon

20

2016/C 441/26

Kohtuasi T-668/16 P: HLi 19. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-112/15, HL versus komisjon

22

2016/C 441/27

Kohtuasi T-681/16: 23. septembril 2016 esitatud hagi – Henkel Electronic Materials (Belgium) versus komisjon

23

2016/C 441/28

Kohtuasi T-682/16: 23. septembril 2016 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

24

2016/C 441/29

Kohtuasi T-689/16: 24. septembril 2016 esitatud hagi – PL versus komisjon

25

2016/C 441/30

Kohtuasi T-691/16: 26. septembril 2016 esitatud hagi – Elevolution-Engenharia versus komisjon

26

2016/C 441/31

Kohtuasi T-692/16: 27. septembril 2016 esitatud hagi – CJ versus ECDC

26

2016/C 441/32

Kohtuasi T-693/16 P: 28. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-149/15, HG versus komisjon

27

2016/C 441/33

Kohtuasi T-695/16 P: Euroopa Komisjoni 29. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-104/15, U (*1) versus komisjon

28

2016/C 441/34

Kohtuasi T-698/16: 23. septembril 2016 esitatud hagi – Trasta Komercbanka jt versus EKP

29

2016/C 441/35

Kohtuasi T-702/16 P: José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradeli 30. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-126/15, Barroso Truta jt versus Euroopa Kohus

30

2016/C 441/36

Kohtuasi T-715/16: 7. oktoobril 2016 esitatud hagi – Pebagua versus komisjon

31

2016/C 441/37

Kohtuasi T-717/16: 4. oktoobril 2016 esitatud hagi – Waldhausen versus EUIPO (Hobusepea siluetti kujutis)

31

2016/C 441/38

Kohtuasi T-719/16: 7. oktoobril 2016 esitatud hagi – Berliner Stadtwerke versus EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Kohtuasi T-720/16: 10. oktoobril 2016 esitatud hagi – ARFEA versus komisjon

32

2016/C 441/40

Kohtuasi T-724/16 P: 12. oktoobril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 2. augusti 2016. aasta määruse peale kohtuasjas F-134/11, Cocchi ja Falcione versus komisjon

34


(*1)Teave, mis on kustutatud seoses üksikisikute kaitsega isikuandmete töötlemisel.

 


ET

 

Isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsuse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top