EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:428:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 428, 21. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 428

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
21. november 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 428/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 428/02

Kohtuasi C-87/16 P: Kenzo Tsujimoto 11. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 2. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-528/13: Kenzo versus EUIPO – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

2

2016/C 428/03

Kohtuasi C-344/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 21. juunil 2016 – Die Länderbahn GmbH DLB versus DB Station & Service AG

2

2016/C 428/04

Kohtuasi C-417/16 P: August Storck KG 27. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-806/14: August Storck KG versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

3

2016/C 428/05

Kohtuasi C-437/16 P: Wolf Oil Corp.-i 4. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (ainukohtunik) 1. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-34/15: Wolf Oil Corp. versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

4

2016/C 428/06

Kohtuasi C-447/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. augustil 2016 – Roland Becker versus Hainan Airlines Co. Ltd

5

2016/C 428/07

Kohtuasi C-448/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. augustil 2016 – Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan versus Air Nostrum L.A.M. S.A.

5

2016/C 428/08

Kohtuasi C-467/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Stuttgart (Saksamaa) 22. augustil 2016 – Brigitte Schlömp versus Landratsamt Schwäbisch Hall

6

2016/C 428/09

Kohtuasi C-470/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 22. augustil 2016 – North East Pylon Pressure Campaing Limited ja Maura Sheehy versus An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Iirimaa ja Attorney General

7

2016/C 428/10

Kohtuasi C-475/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Protodikeio Rethymnis (Kreeka) 17. augustil 2016 – kriminaalasi K süüdistuses

8

2016/C 428/11

Kohtuasi C-482/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) 7. septembril 2016 – Georg Stollwitzer versus ÖBB Personenverkehr AG

11

2016/C 428/12

Kohtuasi C-484/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di pace di Taranto (Itaalia) 8. septembril 2016 – kriminaalasi Antonio Semeraro süüdistuses

12

2016/C 428/13

Kohtuasi C-487/16 P: Telefónica S.A. 11. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 28. juuni 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-216/13: Telefónica versus komisjon

12

 

Üldkohus

2016/C 428/14

Kohtuasi T-167/14: Üldkohtu 11. oktoobri 2016. aasta otsus – Søndagsavisen versus komisjon (Riigiabi — Kirjalikule meediale antud tootmise ja innovatsiooniabi — Otsus vastuväiteid mitte esitada — Otsus tunnistada riigiabi siseturuga kokkusobivaks — Huvitatud isikute menetlusõigused — Tõsiste raskuste puudumine — Põhjendamiskohustus)

14

2016/C 428/15

Kohtuasi T-350/15: Üldkohtu 11. oktoobri 2016. aasta otsus – Perry Ellis International Group versus EUIPO – CG (p) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Taotlus registreerida Euroopa Liidu kujutismärk, mida võidakse tajuda p-tähena — Varasemad Euroopa Liidu ja siseriiklikud kujutismärgid P PROTECTIVE ja P — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2016/C 428/16

Kohtuasi T-461/15: Üldkohtu 11. oktoobri 2016. aasta otsus – Guccio Gucci versus EUIPO – Guess? IP Holder (nelja omavahel põimunud G kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Nelja omavahel põimunud G-d kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Varasem Euroopa Liidu, siseriiklik ja rahvusvaheline kujutismärk G — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

15

2016/C 428/17

Kohtuasi T-753/15: Üldkohtu 11. oktoobri 2016. aasta otsus – Guccio Gucci versus EUIPO – Guess? IP Holder (nelja omavahel põimunud G kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Nelja omavahel põimunud G-d kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Varasem Euroopa Liidu ja rahvusvaheline kujutismärk G — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

16

2016/C 428/18

Kohtuasi T-600/15: Üldkohtu 28. septembri 2016. aasta määrus – PAN Europe jt versus komisjon (Tühistamishagi — Taimekaitsevahendid — Toimeaine sulfoksafloor — Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisasse kandmine — Otsese mõju puudumine — Vastuvõetamatus)

16

2016/C 428/19

Kohtuasi T-635/16: 1. septembril 2016 esitatud hagi – IPA versus komisjon

17

2016/C 428/20

Kohtuasi T-653/16: 19. septembril 2016 esitatud hagi – Malta versus komisjon

18

2016/C 428/21

Kohtuasi T-654/16: 13. septembril 2016 esitatud hagi – Foshan Lihua Ceramic versus komisjon

19

2016/C 428/22

Kohtuasi T-686/16 P: 23. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas F-68/15, Possanzini versus Frontex

19

2016/C 428/23

Kohtuasi T-713/16: 7. oktoobril 2016 esitatud hagi – Fair deal for expats jt versus komisjon

20


ET

 

Top