Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:392:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 392, 24. oktoober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 392

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
24. oktoober 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 392/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2016/C 392/02

Üldkohtu presidendi valimine

2

2016/C 392/03

Üldkohtu asepresidendi valimine

2

2016/C 392/04

Kodade presidentide valimine

2

2016/C 392/05

Kodade moodustamine ja kohtunike kodadesse määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 392/06

Kohtuasi C-374/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 7. juulil 2016 – Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L. versus Finanzamt Neuss

5

2016/C 392/07

Kohtuasi C-375/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 7. juulil 2016 – Finanzamt Bergisch Gladbach versus Igor Butin

6

2016/C 392/08

Kohtuasi C-409/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 22. juulil 2016 – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton versus Maria-Eleni Kalliri

6

2016/C 392/09

Kohtuasi C-415/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) 27. juulil 2016 – David Fernando Leal da Fonseca versus Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

7

2016/C 392/10

Kohtuasi C-419/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Itaalia) 28. juulil 2016 – Sabine Simma Federspiel versus Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

8

2016/C 392/11

Kohtuasi C-420/16 P: Balázs-Árpád Izsáki ja Attila Dabisi 28. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-529/13: Balázs-Árpád Izsák ja Attila Dabis versus Euroopa Komisjon

8

2016/C 392/12

Kohtuasi C-421/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 28. juulil 2016 – Ministre des Finances et des Comptes publics versus Marc Lassus

9

2016/C 392/13

Kohtuasi C-429/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Łodzi (Poola) 2. augustil 2016 – Małgorzata Ciupa jt versus II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, nüüd Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi

10

2016/C 392/14

Kohtuasi C-436/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Areios Pagos (Kreeka) 4. augustil 2016 – Georgios Leventis, Nikolaos Vafias versus Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

11

2016/C 392/15

Kohtuasi C-438/16 P: Euroopa Komisjoni 4. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 26. mai 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-479/11 ja T-157/12

12

2016/C 392/16

Kohtuasi C-454/16 P: Global Steel Wire, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

12

2016/C 392/17

Kohtuasi C-455/16 P: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

13

2016/C 392/18

Kohtuasi C-456/16 P: Trefilerías Quijano, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

14

2016/C 392/19

Kohtuasi C-457/16 P: Global Steel Wire, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerias jt versus komisjon

14

2016/C 392/20

Kohtuasi C-458/16 P: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

16

2016/C 392/21

Kohtuasi C-459/16 P: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

17

2016/C 392/22

Kohtuasi C-460/16 P: Trefilerías Quijano, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerías jt versus komisjon

18

2016/C 392/23

Kohtuasi C-461/16 P: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. 12. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 2. juuni 2016. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-426/10–T-429/16 ja T-438/12–T-441/12: Moreda-Riviere Trefilerias jt versus komisjon

19

 

Üldkohus

2016/C 392/24

Kohtuasi T-219/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Ferracci versus komisjon (Riigiabi — Munitsipaalne kinnisvaramaks — Eriotstarbelise tegevusega tegelevate mitteäriliste üksuste maksuvabastus — Üldine tulumaksuseadus — Munitsipaalsest kinnisvaramaksust vabastamine — Otsus, millega tuvastati riigiabi puudumine ühes osas ja tunnistati abi siseturuga kokkusobimatuks teises osas — Tühistamishagi — Üldkohaldatav akt, mis ei vaja rakendusmeetmeid — Otsene puutumus — Vastuvõetavus — Sissenõudmise täielik võimatus — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 — Põhjendamiskohustus)

22

2016/C 392/25

Kohtuasi T-471/13: Üldkohtu 8. septembri 2016. aasta otsus – Xellia Pharmaceuticals ja Alpharma versus komisjon (Konkurents — Tsitalopraami ravimi toimeainet sisaldavate antidepressantide turg — Eesmärgi tõttu konkurentsipiirangu mõiste — Võimalik konkurents — Geneerilised ravimid — Patentidest tingitud turule sisenemise tõkked — Patentide omaniku ja geneeriliste ravimite tootja vahel sõlmitud lepingud — Komisjoni uurimise kestus — Kaitseõigused — Trahvid — Õiguskindlus — Karistuste seaduslikkuse põhimõte)

22

2016/C 392/26

Kohtuasi T-675/13: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – K Chimica versus ECHA (REACH — Tasu aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu määramise otsus — Ettevõtja suuruse kindlaksmääramine — Kemikaaliameti pädevus)

23

2016/C 392/27

Kohtuasi T-17/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – U4U jt versus parlament ja nõukogu (Kolmandatesse riikidesse määratud ametnikele kohaldatavad erieeskirjad ja erandid — Administraatori palgaastmel olevate ametnike karjäär — Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade muutmine — Määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013 — Eeskirjade rikkumine õigusaktide vastuvõtmise menetluses — Personalieeskirjade komitee ja ametiühingutega mittekonsulteerimine)

24

2016/C 392/28

Kohtuasi T-54/14: Üldkohtu 8. septembri 2016. aasta otsus – Goldfish jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Põhjamere garneelide Belgia, Saksa, Prantsuse ja Hollandi turg — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja müügimahtude jagamine — Tõendite vastuvõetavus — Telefonivestluste salajaste salvestiste kasutamine tõendina — Maksevõime hindamine — Täielik pädevus)

24

2016/C 392/29

Kohtuasi T-76/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Morningstar versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Konsolideeritud reaalajas andmevoogude üleilmne turg — Otsus, millega muudetakse turgu valitseva ettevõtja võetud kohustused siduvaks — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 9)

25

2016/C 392/30

Kohtuasi T-121/14: Üldkohtu 15. septemberi 2016. aasta otsus – PT Pelita Agung Agrindustri versus nõukogu (Dumping — Indoneesiast pärit biodiisli import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Määruse (EL) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 — Normaalväärtus — Tootmiskulud)

26

2016/C 392/31

Kohtuasjad T-353/14 ja T-17/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks — Teise keele valik kolme keele hulgast — Määrus nr 1 — Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

26

2016/C 392/32

Kohtuasi T-456/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – TAO-AFI ja SFIE-PE versus parlament ja nõukogu (Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasud ja pensionid — Iga-aastane kohandamine — Määrused (EL) nr 422/2014 ja 423/2014 — Aktide vastuvõtmise menetluses toimepandud rikkumised — Ametiühingutega konsulteerimata jätmine)

27

2016/C 392/33

Kohtuasi T-587/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Crosfield Italia versus ECHA (REACH — Tasu aine registreerimise eest — Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks — Viga ettevõtja suuruse deklareerimisel — Soovitus 2003/361/EÜ — Haldustasu määramise otsus — Põhjendamiskohustus)

28

2016/C 392/34

Kohtuasi T-709/14: Üldkohtu 9. septembri 2016. aasta otsus – Tri-Ocean Trading versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga)

28

2016/C 392/35

Kohtuasi T-719/14: Üldkohtu 9. septembri 2016. aasta otsus – Tri Ocean Energy versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga)

29

2016/C 392/36

Kohtuasi T-755/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Herbert Smith Freehills versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ)nro1049/2001 — Dokumendid, mis on seotud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi vastuvõtmisele eelnenud aruteludega — Dokumentidega tutvumise keelamine — Õigusnõustamist kaitsev erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

30

2016/C 392/37

Kohtuasi T-796/14: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis on koostatud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi vastuvõtmise ettevalmistuste käigus — Dokumentidega tutvumise keelamine — Kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitsega seotud erand — Otsustamisprotsessi kaitsega seotud erand — Ülekaalukas üldine huvi)

30

2016/C 392/38

Kohtuasi T-830/14: Üldkohtu 9. septembri 2016. aasta otsus – Farahat versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga)

31

2016/C 392/39

Kohtuasi T-18/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Philip Morris versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis on koostatud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi vastuvõtmise ettevalmistuste käigus — Dokumentidega tutvumise keelamine — Kohtumenetluse kaitsega seotud erand — Otsustamisprotsessi kaitsega seotud erand — Kaitseõigused — Ülekaalukas üldine huvi)

32

2016/C 392/40

Kohtuasi T-57/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta otsus – Trajektna luka Split d.d. versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Sadamateenused — Väidetav abi riiklikule praamiettevõtjale Jadrolinija — Horvaatia ametiasutuste poolt Spliti sadamas riigisisesele liiklusele sadamateenuste tariifide kehtestamine väidetavalt madalamas määras kui Horvaatia teistes sadamates ja rahvusvahelise liikluse osas — Eraettevõtja, kellel on väidetavalt ainuõiguslik kontsessioon käitada Spliti sadama reisiterminali — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Riigiabi mõiste — Riigi ressursid)

32

2016/C 392/41

Kohtuasi T-146/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – hyphen versus EUIPO – Skylotec (Hulknurga kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Hulknurka kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a ja artikli 51 lõike 1 punkt a) — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda eristusvõimet)

33

2016/C 392/42

Kohtuasi T-152/15 P: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – komisjon versus Kakol Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Avalik konkurss — Kandidaadi konkursile mittelubamine — Diplomi mittetunnustamine — Varasemale konkursile lubamine — Sarnased konkursside tingimused — Põhjendamiskohustus

34

2016/C 392/43

Kohtuasi T-159/15: Üldkohtu 9. septembri 2016. aasta otsus – Puma versus EUIPO – Gemma Group (Hüppava kaslase kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Hüppavat kaslast kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Hüppavat kaslast kujutavad varasemad rahvusvahelised kujutismärgid — Suhteline keeldumispõhjus — Hea haldus — Varasemate kaubamärkide maine tõendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

34

2016/C 392/44

Kohtuasi T-207/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta otsus – National Iranian Tanker Company versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Kohtuotsuse seadusjõud — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Hindamisviga — Kaitseõigused — Omandiõigus — Proportsionaalsus)

35

2016/C 392/45

Kohtuasi T-358/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Arrom Conseil versus EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (ELi kaubamärk — Vastulausemenetlus — ELi kujutismärgi Roméo has a Gun by Romano Ricci taotlus — ELi varasemad sõnamärgid NINA RICCI ja RICCI — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine — Maine kahjustamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

36

2016/C 392/46

Kohtuasi T-371/15: Üldkohtu 14. juuli 2016. aasta otsus – Preferisco Foods versus EUIPO – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi PREFERISCO taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk I PREFERITI — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

36

2016/C 392/47

Kohtuasi T-390/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Perfetti Van Melle Benelux versus EUIPO – PepsiCo (3D) (ELi kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi 3D taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõna- ja kujutismärgid 3D’S ja 3D’s — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

37

2016/C 392/48

Kohtuasi T-408/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Globo Comunicação e Participações versus EUIPO (helimärk) (Euroopa Liidu kaubamärk — Helimärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75)

38

2016/C 392/49

Kohtuasi T-410/15 P: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Pohjanmäki versus nõukogu (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2013. aasta edutamine — Ametisse nimetava asutuse ja edutamise nõuandekomitee roll — Hindamisaruannete puudumine — Olukord, kus edutamise nõuandekomitee liikmed on jätnud hindamisaruannetega tutvumata — Edutamise nõuandekomitee ettekandja ülesannete ja endise hindaja ülesannete kokkulangevus — Võrdne kohtlemine — Põhjendamiskohustus)

38

2016/C 392/50

Kohtuasi T-453/15: Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Trinity Haircare versus EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE) (ELi kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — ELi kujutismärk VOGUE — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavuse puudumine — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c — Pahausksus — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b)

39

2016/C 392/51

Kohtuasi T-479/15: Üldkohtu 14. septembri 2016. aasta otsus – Lotte versus EUIPO – Kuchenmeister (KOALA LAND) (EL-i kaubamärk — Vastulausemenetlus — EL-i sõnamärgi KOALA LAND taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk KOALA — Registreerimistaotluse osaliselt rahuldamata jätmine — Segiajamise tõenäosus — Tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3)

39

2016/C 392/52

Kohtuasi T-557/15 P: Üldkohtu 9. septembri 2016. aasta otsus – De Esteban Alonso versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Kriminaalmenetlus siseriiklikus kohtus — Institutsiooni otsus osaleda tsiviilhagejana — Hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu esimeses kohtuastmes rahuldamata jätmine — Menetlusnormi rikkumine — Personalieeskirjade artikli 24 kohaldamise tingimused)

40

2016/C 392/53

Kohtuasi T-563/15: Üldkohtu 13. septembri 2016. aasta otsus – Paglieri Sell System versus EUIPO (APOTEKE) (ELi kaubamärk — Kujutismärgi APOTEKE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

41

2016/C 392/54

Kohtuasi T-424/16: 5. augustil 2016 esitatud hagi – Gifi Diffusion versus EUIPO – Crocs (Footwear)

41

2016/C 392/55

Kohtuasi T-442/16: 4. augustil 2016 esitatud hagi – Šroubárna Ždánice versus nõukogu

42

2016/C 392/56

Kohtuasi T-459/16: 19. augustil 2016 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

42

2016/C 392/57

Kohtuasi T-462/16: 22. augustil 2016 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

43

2016/C 392/58

Kohtuasi T-463/16: 22. augustil 2016 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

44

2016/C 392/59

Kohtuasi T-619/16: 30. augustil 2016 esitatud hagi – Sicignano versus EUIPO – Inprodi (GiCapri „a giacchett’e capri“)

45

2016/C 392/60

Kohtuasi T-621/16: 29. augustil 2016 esitatud hagi – České dráhy versus komisjon

46

2016/C 392/61

Kohtuasi T-627/16: 31. augustil 2016 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

47

2016/C 392/62

Kohtuasi T-631/16: 2. septembril 2016 esitatud hagi – Remag Metallhandel ja Jaschinsky versus komisjon

47

2016/C 392/63

Kohtuasi T-638/16: 7. septembril 2016 esitatud hagi – Deichmann versus EUIPO – Vans (Jalatsi küljel asuva vöödi kujutis)

48

2016/C 392/64

Kohtuasi T-640/16: 8. septembril 2016 esitatud hagi – GEA Group versus komisjon

49

2016/C 392/65

Kohtuasi T-642/16: 12. septembril 2016 esitatud hagi – Iame versus EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

50


ET

 

Top