EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 364, 3. oktoober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 364

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. aastakäik
3. oktoober 2016


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 364/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2016/C 364/02

Üldkohtule 1. septembril 2016 üleantud kohtuasjad

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 364/03

Kohtuasi C-514/15 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 7. juuli 2016. aasta määrus – HIT Groep BV versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Pingestusterase Euroopa turg — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 23 lõige 2 — Trahvisumma arvutamine — Trahvi ülempiir — „Eelmise majandusaasta“ kogukäive — Viide muule majandusaastale kui see, mis eelnes vaidlusaluse otsuse vastuvõtmisele — Proportsionaalsuse põhimõte)

9

2016/C 364/04

Kohtuasi C-404/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 19. juulil 2016 – Lombard Ingatlan Lizing Zrt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Kohtuasi C-411/16 P: Holistic Innovation Insitute, SLU 22. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 12. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-468/14: Holistic Innovation Institute versus komisjon

10

2016/C 364/06

Kohtuasi C-434/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 4. augustil 2016 – Peter Nowak versus Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Kohtuasi C-439/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 5. augustil 2016 – kriminaalasi Emil Milevi süüdistuses

12

2016/C 364/08

Kohtuasi C-287/15: Euroopa Kohtu neljanda koja presidendi 12. juuli 2016. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl versus Abbanoa SpA: menetluses osalesid: Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

12

 

Üldkohus

2016/C 364/09

Kohtuasi T-297/16 P: Valéria Anna Gyarmathy 9. juunil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-79/13, Gyarmathy versus EMCDDA

13

2016/C 364/10

Kohtuasi T-381/16: 13. juulil 2016 esitatud hagi – Düll versus EUIPO – Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Kohtuasi T-390/16: 22. juulil 2016 esitatud hagi – Grupo Osborne versus EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship)

15

2016/C 364/12

Kohtuasi T-393/16: 25. juulil 2016 esitatud hagi – Omnicom International Holdings versus EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Kohtuasi T-394/16: 25. juulil 2016 esitatud hagi – Omnicom International Holdings, Inc. versus EUIPO – eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Kohtuasi T-406/16: 22. juulil 2016 esitatud hagi – Dogg Label versus EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Kohtuasi T-411/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Syriatel Mobile Telecom versus nõukogu

18

2016/C 364/16

Kohtuasi T-412/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Bena Properties versus nõukogu

19

2016/C 364/17

Kohtuasi T-413/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Cham versus nõukogu

19

2016/C 364/18

Kohtuasi T-414/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Drex Technologies versus nõukogu

20

2016/C 364/19

Kohtuasi T-415/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Almashreq Investment Fund versus nõukogu

20

2016/C 364/20

Kohtuasi T-416/16: 31. juulil 2016 esitatud hagi – Othman versus nõukogu

21

2016/C 364/21

Kohtuasi T-426/16: 2. augustil 2016 esitatud hagi – Perfumes y Aromas Artesanales versus EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Kohtuasi T-432/16: 26. juulil 2016 esitatud hagi – Lackmann Fleisch-und Feinkostfabrik versus EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Kohtuasi T-440/16: 5. augustil 2016 esitatud hagi – Souruh versus nõukogu

23

2016/C 364/24

Kohtuasi T-441/16: 5. augustil 2016 esitatud hagi – Tetra Pharm (1997) versus EUIPO – Sebapharma (SeboCalm)

23

2016/C 364/25

Kohtuasi T-445/16: 5. augustil 2016 esitatud hagi – Schniga versus CPVO (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Kohtuasi T-449/16: 10. augustil 2016 esitatud hagi – sheepworld versus EUIPO (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Kohtuasi T-450/16: 10. augustil 2016 esitatud hagi – sheepworld versus EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Kohtuasi T-451/16: 10. augustil 2016 esitatud hagi – sheepworld versus EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Kohtuasi T-452/16: 10. augustil 2016 esitatud hagi – sheepworld versus EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Kohtuasi T-454/16: 5. augustil 2016 esitatud hagi – Arrigoni versus EUIPO – Arrigoni Formaggi (Arrigonia Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Kohtuasi T-457/16: 16. augustil 2016 esitatud hagi – Aldi Einkauf versus EUIPO – Schwamm & Cie (Le Coq de France)

28

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 364/32

Kohtuasi F-9/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 21. juuli 2016. aasta otsus – CC versus parlament (Avalik teenistus — Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Kahju hüvitamise nõue — Lepinguväline vastutus — Sobivate kandidaatide loetelu haldamisel toime pandud rikkumised — Avalik konkurss — Konkursiteade EUR/A/151/98 — Võrdne kohtlemine — Meetmed kohtuotsuse [konfidentsiaalne] täitmiseks — Euroopa Ombudsmani uurimine) ( 1 )

29

2016/C 364/33

Kohtuasi F-130/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuli 2016. aasta otsus – Earlie versus parlament (Avalik teenistus — Ametnik — Endine ametnik — Vanaduspensionist tehtavad mahaarvamised — Endise ametniku endisele abikaasale makstav elatis — Siseriikliku kohtu määrus vara arestimise kohta — Aresti alt vabastamine — uus määrus, mis kohustab endist ametnikku andma parlamendile juhiseid tema endisele abikaasale elatise maksmiseks — Endise ametniku vastavad juhised — endise ametniku hilisemad juhised tema endisele abikaasale elatise maksmise lõpetamiseks — Parlamendi poolt täitmisest keeldumine — Perekonnaõigus — Liikmesriigi kohtu ainupädevus — Lojaalse koostöö kohustus)

29

2016/C 364/34

Kohtuasi F-48/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. juuli 2016. aasta otsus – SD (TN1) versus EUIPO (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — 2013. aasta hindamine — Hindamisaruanne — Ilmne hindamisviga — Taastamiskava — Huve kahjustav akt — Vastuvõetavus)

30

2016/C 364/35

Kohtuasi F-67/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teise koja) 19. juuli 2016. aasta otsus – Opreana versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Ajutine teenistuja, kes täitab alalist ametikohta — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Rasedus — Huve kahjustav akt — Huve kahjustava akti vastuvõtja ei ole pädev — Õigus olla ära kuulatud — Hoolitsemiskohustus)

31

2016/C 364/36

Kohtuasi F-82/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – De Nicola versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Ravikindlustus — Ravikulude hüvitamisest keeldumine — Laserravi — Ravi teadusliku kehtivuse puudumine — Sõltumatu arsti määramise kord — Arstide liit — Sõltumatu arsti arvamus — Kohtuliku kontrolli ulatus — Tagasimaksmisest keeldumise põhjused — Ravikindlustust puudutavad sise-eeskirjad — Laserravi eesmärk — Valu leevendav toime — Konsulteeriva arsti eelnev luba — Varaline kahju — Enneaegsed järeldused — Mittevaraline kahju — Kindlaksmääramata summa — Vastuvõetamatus)

31

2016/C 364/37

Kohtuasi F-91/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teise koja) 21. juuli 2016. aasta otsus – AV versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutine töötaja — Teenistusleping — Töölevõtmisele eelnev arstlik läbivaatus — Arstliku läbivaatuse käigus ebapiisava teabe esitamine — Meditsiiniline lisatingimus — Meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuv kohaldamine — Invaliidsustoetuse andmata jätmine — Tühistamine — Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine)

32

2016/C 364/38

Kohtuasi F-100/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – De Nicola versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — 2013. aasta hindamisaruanne — Vaidluste lahendamise komitee otsus)

33

2016/C 364/39

Kohtuasi F-104/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmanda koja) 20. juuli 2016. aasta otsus – U (TN1) versus komisjon (Avalik teenistus — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artiklid 18 ja 20 — Endise ametniku üleelanud abikaasa — Saamise tingimustele vastavus — Teine abielu — Ametnike võrdne kohtlemine)

33

2016/C 364/40

Kohtuasi F-112/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 20. juuli 2016. aasta otsus – HL versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 45 — 2014. aasta edutamine — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted — Nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tegid ettepanekud peadirektorid ja talituste juhatajad — Hageja nime väljajätmine — Võimalus edutamise ühiskomitees vaidlustada nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tehti ettepanek — Edutatavate ametnike teenete võrdlev hindamine — Ühisorgani vastu võetud arvamused — Põhjendamiskohustus)

34

2016/C 364/41

Kohtuasi F-113/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 20. juuli 2016. aasta otsus – Adriaen jt versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 45 — 2014. aasta edutamine — Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted — Nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tegid ettepanekud peadirektorid ja talituste juhatajad — Hagejate nimede väljajätmine — Võimalus edutamise ühiskomitees vaidlustada nende ametnike nimekiri, kelle edutamiseks tehti ettepanek — Edutatavate ametnike teenete võrdlev hindamine — Ühisorgani vastu võetud arvamused — Põhjendamiskohustus)

35

2016/C 364/42

Kohtuasi F-123/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus – GY versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursi EPSO/AD/293/14 teade — Nn talentide hindamise katseteks ebapiisav arv punkte — Hindamiskeskusesse mitte lubamine — Uuesti läbivaatamise taotluse rahuldamata jätmine)

35

2016/C 364/43

Kohtuasi F-125/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – HB versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — 2014. aasta edutamine — Personalieeskirjade artikli 45 lõige 1 — Teenete võrdlemine — 2011. ja 2012. aasta hindamisaruanded — Mitmel kuul puudumine rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu aastal 2013 — Hindamisaruanne, milles puudub igasugune sisuline hinnang asjaomase aasta kohta — Otsus jätta hageja 2014. aastal edutamata — Teenete võrdlev hindamine — Ühise edutamiskomitee soovituse puudumine — Õigus tutvuda hageja elektroonilise isikutoimikuga — Ühise edutamiskomitee koosseis — Sooline diskrimineerimine — Mittevaraline kahju)

36

2016/C 364/44

Kohtuasi F-126/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus – Barroso Truta jt versus Euroopa Kohus (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Liikmesriikide pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutuse tehtud staažilisa ettepanekud — Üleskutse võtta administratsiooniga ühendust selgituste saamiseks ja ülekandmise mõttekuse arutamiseks — Töötajate nõustumine oma pensioniõiguste üleminekuga ilma teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutusega eelnevalt konsulteerimata — Ülekandmise lõplikkus — „Elatusmiinimumi“ eeskirja hilisem avastamine — Personalieeskirjade artikli 77 neljas lõik — Hoolsuskohustus — Teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutuse poolt staažilisa ettepaneku tegemisel antud teabe väidetav ebapiisavus — Kahju hüvitamise nõue — Kohtueelse menetluse etapi nõuete järgimata jätmine — Vastuvõetamatus)

37

2016/C 364/45

Kohtuasi F-127/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimese koja) 21. juuli 2016. aasta otsus – Pinto Ferreira versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarmeede — Põhikirja lisa IX artikli 9 lõige 2 — Pensionisummalt kinnipidamine — Loata väline tegevus — Eelneva loa taotluse puudumine)

37

2016/C 364/46

Kohtuasi F-131/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. juuli 2016. aasta otsus – Stips versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad, kes on võetud tööle teadusuuringute ja investeeringute eelarvest tasustatavatele ametikohtadele — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkt d — Tähtajatu tööleping — Kõrgemale palgaastmele määramine — 2013. aasta palgaastme muutmine — Tegevuse lõpetamine pärast 1. jaanuari 2014 — Määruse nr 1023/2013 jõustumine — Palgaastmele AD 13 edutamise eeskirjad — Analoogia korras personalieeskirjade artikli 45 lõike 1 ja lisa I A jaotise punkti 1 kohaldamine — Ajutise teenistuja palgaastmelt AD 12 uude palgaastmele määramisest keeldumine — Õigus palgaastme muutmisele — Õiguskindluse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte — Õigus heale haldusele)

38

2016/C 364/47

Kohtuasi F-132/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus – HC versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Järjestikused teenistuslepingud erinevate režiimide alusel mitmetes liidu institutsioonides — Katkemine töötuse perioodi tõttu — Jätkuv kaetus liidu ühise ravikindlustusskeemiga — Uus teenistusleping — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 13 — Arstlik läbivaatus enne töölevõtmist — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 32 — Asjaomase isiku poolt sellisest haigusest teatamata jätmine, mis tal juba oli — Hilisem avastamine teenistuslepingute pädevuse sõlmimisega asutuse poolt — Viieaastase kestusega meditsiinilise lisatingimuse tagasiulatuv kohaldamine — Vaidlustamine — Töövõimetuskomitee poole pöördumine — Lojaalsuskohustus — Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus jätta teenistuja kuue aasta jooksul institutsiooni tööle võtmata)

39

2016/C 364/48

Kohtuasi F-136/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – HD versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Koolitustoetus — Saamise tingimused — Personalieeskirjade artikli 67 lõige 2 — Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine — Personalieeskirjade artikkel 85 — Alusetult saadu tagastamine)

40

2016/C 364/49

Kohtuasi F-147/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuli 2016. aasta otsus – Meyrl versus parlament (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Teenistusest vabastamine — Õigus olla ära kuulatud)

40

2016/C 364/50

Kohtuasi F-149/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. juuli 2016. aasta otsus – HG versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kolmandasse riiki määratud ametnikud — Administratsiooni antud elamispind — Kohustus seal elada — Distsiplinaarmenetlus — Distsiplinaarkaristus — Personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 1 punkt c — Kõrgemasse palgajärku tõusmise edasilükkamine — Kahju hüvitamine — Personalieeskirjade artikkel 22)

41

2016/C 364/51

Kohtuasi F-1/16: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 21. juuli 2016. aasta otsus – WQ (TN1) versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Kvalifitseerimismenetlus — 2014. aasta kvalifitseerimine — Hageja nime kandmata jätmine koolituskavas osalema valitud ametnike nimekirja — Personalieeskirjade artikkel 45a)

41

2016/C 364/52

Kohtuasi F-134/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. augusti 2016. aasta määrus – Cocchi ja Falcione versus komisjon (Avalik teenistuse — Abistamiskohustus — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotluse rahuldamata jätmine — Pension — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Pensioniõiguste ülekandmise taotlus — Pensioniõiguste ülekandmise taotlusest loobumine kohtumenetluse käigus — Abitaotluse rahuldamata jätmise kohta otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

42

2016/C 364/53

Kohtuasi F-112/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Bouvret jt versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes skeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

43

2016/C 364/54

Kohtuasi F-146/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. augusti 2016. aasta määrus – Mommer versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Huve mitte kahjustav akt — Hagi ilmselge vastuvõetamatus)

43

2016/C 364/55

Kohtuasi F-23/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Mario Animali jt versus Euroopa Komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teiste skeemide aluselomandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus staažilisa määramise kohta, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

44

2016/C 364/56

Kohtuasi F-39/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Sajewicz-Świackiewcz versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teiste skeemide aluselomandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus staažilisa määramise kohta, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

45

2016/C 364/57

Kohtuasi F-74/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. augusti 2016. aasta määrus – Mommer versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Pensioniõiguste ülekandmist käsitleva personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele — Kodukorra artikkel 81 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

45

2016/C 364/58

Kohtuasi F-94/13: Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 20. juuli 2016. aasta määrus – Piessevaux versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „huve kahjustav akt“ — Kodukorra artikkel 83)

46

2016/C 364/59

Kohtuasi F-102/13: Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 2. augusti 2016. aasta määrus – Urena de Poznanski versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa tunnustamise otsus, millega kohaldati personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakenduseeskirju — Kodukorra artikkel 81 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

47

2016/C 364/60

Kohtuasi F-119/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Martens ja Olsson versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „huve kahjustav akt“ — Kodukorra artikkel 83)

47

2016/C 364/61

Kohtuasi F-121/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Poniskaitis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Muudes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste liidu pensioniskeemi ülekandmine — Staažilisa tunnustamise otsus, milles on kohaldatud personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

48

2016/C 364/62

Kohtuasi F-43/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Gaj versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta — Kodukorra artikkel 83 — Osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi — Kodukorra artikkel 81)

49

2016/C 364/63

Kohtuasi F-45/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Esen versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Liidu pensioniskeemi ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „isikut kahjustav meede“ — Kodukorra artikkel 83)

49

2016/C 364/64

Kohtuasi F-46/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Hoeve versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Vastuvõetamatuse vastuväide — Mõiste „huve kahjustav akt“ — Kodukorra artikkel 83)

50

2016/C 364/65

Kohtuasi F-70/14 DISS: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 21. juuli 2016. aasta määrus – Simon versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused — Ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa ettepanek — Mõiste „huve kahjustav akt“ — Ilmselge vastuvõetamatus — Kodukorra artikkel 81)

51

2016/C 364/66

Kohtuasi F-108/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Belis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Huve mitte kahjustav akt — Hagi vastuvõetamatus — Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta — Kodukorra artikkel 83)

51

2016/C 364/67

Kohtuasi F-117/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Cat versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

52

2016/C 364/68

Kohtuasi F-133/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Poniskaitis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes skeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

53

2016/C 364/69

Kohtuasi F-138/14: Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja esimehe 20. juuli 2016. aasta määrus – Polizzi versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Liikmesriikide pensioniõiguste ülekandmine — Staažilisa ettepanek — Isikut mitte kahjustav meede — Hagi vastuvõetamatus — Taotlus lahendada asi ilma sisulist vaidlust käsitlemata — Kodukorra artikkel 83)

53

2016/C 364/70

Kohtuasi F-28/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Simon versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes skeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele — Kodukorra artikkel 81 — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

54

2016/C 364/71

Kohtuasi F-68/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. juuli 2016. aasta määrus – Possanzini versus Frontex (Avalik teenistus — Frontexi töötajad — Ajutine teenistuja — Sellise lepingu pikendamata jätmine, mis tugineb hageja 2009. aasta hindamisaruandele — Tõend aruandest teatamise kohta — Puudumine — Tühistamine Avaliku Teenistuse Kohtu poolt — Kohtuotsuse täitmine — Hindamisaruandest teatamine — Aruande koostamise ja teatamisega hilinemine)

55

2016/C 364/72

Kohtuasi F-70/15: Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 2. augusti 2016. aasta määrus – Polizzi versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Pensionid — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 — Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi — Staažilisa tunnustamise otsus, millega kohaldati personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakenduseeskirju — Kodukorra artikkel 81 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

55

2016/C 364/73

Kohtuasi F-103/15: Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja esimehe 21. juuli 2016. aasta määrus – Trampuz versus komisjon (Avalik teenistus — Sotsiaalkindlustus — Ravikindlustusskeem — Ravikulude ettemakse saldo tagasinõudmine — Avaliku Teenistuse Kohtu tühistava kohtuotsuse täitmine — Vastuvõetamatuse vastuväide — Kohtueelse menetlusega seotud nõuete täitmata jätmine — Huve kahjustav akt — Pensioniteatis — Kaebuse esitamise nõue — Tähtaja möödalaskmine — Kodukorra artikkel 83)

56

2016/C 364/74

Kohtuasi F-143/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. juuli 2016. aasta määrus – Dietrich versus parlament (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Lepingu ennetähtaegne lõpetamine — Etteteatamistähtaja lõpukuupäev — Etteteatamistähtaja peatumine — Etteteatamistähtaja uus lõpukuupäev — Huve mitte kahjustav akt — Hilinenult esitatud kaebus — Vastuvõetamatuse vastuväide — Ilmselge vastuvõetamatus — Kodukorra artikkel 83)

57

2016/C 364/75

Kohtuasi F-5/16: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 21. juuli 2016. aasta määrus – Stanley versus komisjon (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses — Lepingu ümberkvalifitseerimise taotlus — Mõistlik aeg — Puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

57

2016/C 364/76

Kohtuasi F-38/16: 28. juulil 2016 esitatud hagi – ZZ versus parlament

58

2016/C 364/77

Kohtuasi F-93/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuli 2016. aasta määrus – HE versus komisjon

58


(*1)Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.(*1)Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.(*1)Teave on kustutatud või asendatud seoses isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsusega.

 


 

(1)   Kustutatud konfidentsiaalsed andmed.

ET

 

Isikuandmete kaitse ja/või konfidentsiaalsuse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top