Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 236, 30. juuni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 236

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
30. juuni 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 236/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8039 – Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8049 – TPG Capital / Partners Group / TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8041 – M&G / Anchorage / PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8054 – 3i Group / Deutsche Alternative Asset Management / TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2016/C 236/05

Euro vahetuskurss

3

2016/C 236/06

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

4

 

Kontrollikoda

2016/C 236/07

Eriaruanne nr 14/2016 — „Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja rahaline abi: viimasel kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal vajatakse täiendavaid jõupingutusi”

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2016/C 236/08

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

6

2016/C 236/09

Ajakohastatud näidised kaartidest, mida liikmesriikide välisministeeriumid väljastavad diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 20 lõikele 2

11

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2016/C 236/10

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu riigiabi käsitleva protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2

21

2016/C 236/11

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 (milles käsitletakse riigiabiküsimusi) I osa artikli 1 lõikele 2 seoses võimaliku riigiabi andmisega Hurtigruten ASA-le Hurtigruten mereveoteenuste rannikukokkulepe raames ajavahemikus 2012–2019

29

2016/C 236/12

Norra teatis, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta — Kutse Norra mandrilava naftatootmislitsentside taotlemiseks – 2016. aastaks kindlaksmääratud piirkonnad

45


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 236/13

Konkursikutse rahalise toetuse andmiseks üleeuroopalise energiataristu mitmeaastase tööprogrammi raames Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 (Komisjoni otsus C(2016) 1587)

47

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 236/14

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium / Sofindev IV / DHAM / Novy International) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

48


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top