EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:208:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 208, 10. juuni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 208

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
10. juuni 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENT
2013–2014 ISTUNGJÄRK
21.– 24. oktoobri 2013. aasta istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 32 E, 4.2.2014 .
VASTUVÕETUD TEKSTID

1


 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 22. oktoober 2013

2016/C 208/01

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Saheli piirkonnas (2013/2020(INI))

2

2016/C 208/02

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon kohalike asutuste ja kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa tegevuses jätkusuutliku arengu toetamisel (2012/2288(INI))

25

2016/C 208/03

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon hariduse ümbermõtestamise kohta (2013/2041(INI))

32

2016/C 208/04

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon Euroopa Liidu ühinemiseelsete fondide eelarve haldamise kohta kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kohtusüsteemide ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas (2011/2033(INI))

43

2016/C 208/05

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon komisjoni aruande kohta nõukogule, mis põhineb liikmesriikide aruannetel nõukogu soovituse 2009/C 151/01 (mis käsitleb patsiendi ohutust, sealhulgas tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamist ja tõrjet) rakendamise kohta (2013/2022(INI))

55

2016/C 208/06

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta resolutsioon eksitavate reklaamivõtete kohta (2013/2122(INI))

67

 

Kolmapäev, 23. oktoober 2013

2016/C 208/07

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon merealaste teadmiste 2020 ja merepõhja parema kaardistamise kohta säästva kalapüügi edendamiseks (2013/2101(INI))

71

2016/C 208/08

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon Poolas Varssavis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 19) kohta (2013/2666(RSP))

78

2016/C 208/09

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks (lõpparuanne) (2013/2107(INI))

89

2016/C 208/10

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon e-õiguskeskkonna tegevuskava (2014–2018) kohta (2013/2852(RSP))

117

2016/C 208/11

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon Euroopa naabruspoliitika kui partnerluse tugevdamise vahendi kohta. Euroopa Parlamendi seisukoht 2012. aasta aruannete kohta (2013/2621(RSP))

119

2016/C 208/12

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta prioriteetide rakendamise kohta (2013/2134(INI))

137

2016/C 208/13

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal (2013/2827(RSP))

148

2016/C 208/14

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon terroristide rahastamise jälgimisprogrammi käsitleva lepingu peatamise kohta USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu (2013/2831(RSP))

153

 

Neljapäev, 24. oktoober 2013

2016/C 208/15

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruande kohta, mis käsitleb ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (2013/2081(INI))

157

2016/C 208/16

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta resolutsioon elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruande kohta (2013/2080(INI))

170


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 22. oktoober 2013

2016/C 208/17

P7_TA(2013)0425
Veini tariifikvoodid ***I
Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 seoses veini tariifikvootidega (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))
P7_TC1-COD(2013)0099
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 seoses veini tariifikvootidega

176

2016/C 208/18

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

177

2016/C 208/19

Euroopa Parlamendi 22. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

178

2016/C 208/20

Euroopa Parlamendi 22. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

310

2016/C 208/21

P7_TA(2013)0429
Laevade ringlussevõtt ***I
Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus laevade ringlussevõtu kohta (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))
P7_TC1-COD(2012)0055
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta

474

2016/C 208/22

P7_TA(2013)0430
Euroopa rahvastikustatistika ***I
Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))
P7_TC1-COD(2011)0440
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013 Euroopa rahvastikustatistika kohta

475

 

Kolmapäev, 23. oktoober 2013

2016/C 208/23

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti kohta (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

476

2016/C 208/24

Euroopa Parlamendi 23. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

493

2016/C 208/25

P7_TA(2013)0440
Ühenduse ja kolmandate riikide vaheline narkootikumide lähteainetega kauplemine ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))
P7_TC1-COD(2012)0250
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

505

2016/C 208/26

Euroopa Parlamendi 23. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

506

2016/C 208/27

P7_TA(2013)0442
Narkootikumide lähteained ***I
Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))
P7_TC1-COD(2012)0261
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

693

 

Neljapäev, 24. oktoober 2013

2016/C 208/28

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta eelarve paranduseelarve projekti nr 6/2013 kohta, III jagu – Komisjon (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

694

2016/C 208/29

P7_TA(2013)0451
ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))
P7_TC1-COD(2012)0337
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”

696

2016/C 208/30

P7_TA(2013)0452
Ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevad ohud ***I
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(COD))
P7_TC1-COD(2011)0254
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

697


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

***

Nõusolekumenetlus

***I

Seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

***II

Seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine

***III

Seadusandlik tavamenetlus, kolmas lugemine

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Euroopa Parlamendi muudatused:

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌või on läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul märgistatakse uus tekst paksus kaldkirjas ja asendatav tekst jäetakse välja või kriipsutatakse läbi.

ET

 

Top