Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:118:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 118, 4. aprill 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 118

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
4. aprill 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 118/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 118/2

Kohtuasi C-396/15 P: Shoe Branding Europe BVBA 21. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 21. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-145/14: adidas AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

2

2016/C 118/3

Kohtuasi C-652/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Darmstadt (Saksamaa) 7. detsembril 2015 – Furkan Tekdemir, kelle seaduslikud esindajad on Derya Tekdemir ja Nedim Tekdemir versus Kreis Bergstraße

2

2016/C 118/4

Kohtuasi C-655/15 P: Panrico, S.A. 7. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 7. oktoobri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-534/13: Panrico versus Siseturu Ühtlustamise Amet

3

2016/C 118/5

Kohtuasi C-662/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 14. detsembril 2015 – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG versus BIOS Naturprodukte GmbH

4

2016/C 118/6

Kohtuasi C-680/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 17. detsembril 2015 – Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH versus Ivan Felja

5

2016/C 118/7

Kohtuasi C-681/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 17. detsembril 2015 – Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH versus Vittoria Graf

6

2016/C 118/8

Kohtuasi C-685/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 18. detsembril 2015 – Online Games Handels GmbH ja Frank Breuer jt versus Landespolizeidirektion Oberösterreich

7

2016/C 118/9

Kohtuasi C-689/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 21. detsembril 2015 – W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze versus Verein Bremer Baumwollbörse

8

2016/C 118/10

Kohtuasi C-2/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Stuttgart (Saksamaa) 4. jaanuaril 2016 – kriminaalasi J. S. R.-i süüdistuses

8

2016/C 118/11

Kohtuasi C-7/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (Hispaania) 6. jaanuaril 2016 – Banco Popular Español, S.A. ja PL Salvador, S.A.R.L. versus María Rita Giráldez Villar ja Modesto Martínez Baz

9

2016/C 118/12

Kohtuasi C-20/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 15. jaanuaril 2016 – Wolfram Bechtel ja Marie-Laure Bechtel versus Finanzamt Offenburg

10

2016/C 118/13

Kohtuasi C-21/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 15. jaanuaril 2016 – Euro Tyre BC versus Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2016/C 118/14

Kohtuasi C-22/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul București (Rumeenia) 15. jaanuaril 2016 – Fondul Proprietatea SA versus SC Hidroelectrica SA

11

2016/C 118/15

Kohtuasi C-42/16: 26. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

12

2016/C 118/16

Kohtuasi C-58/16: 1. veebruaril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

13

2016/C 118/17

Kohtuasi C-66/16 P: Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi, S.A. 5. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-462/13: Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi versus komisjon

14

2016/C 118/18

Kohtuasi C-67/16 P: Comunidad Autónoma de Cataluña ja Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) 5. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-465/13: Comunidad Autónoma de Cataluña ja CTTI versus komisjon

15

2016/C 118/19

Kohtuasi C-68/16 P: Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. 5. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-487/13: Navarra de Servicios y Tecnologías versus komisjon

16

2016/C 118/20

Kohtuasi C-69/16 P: Cellnex Telecom S.A. ja Retevisión I, S.A. 5. veebruaril 2016. esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-541/13: Abertis Telecom S.A ja Retevisión I versus komisjon

17

2016/C 118/21

Kohtuasi C-70/16 P: Comunidad Autónoma de Galicia ja Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) 5. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-463/13 ja T464/13: Comunidad Autónoma de Galicia ja Retegal versus komisjon

19

2016/C 118/22

Kohtuasi C-81/16 P: Hispaania Kuningriigi 12. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-461/13: Hispaania versus komisjon

21

 

Üldkohus

2016/C 118/23

Liidetud kohtuasjad T-546/13, T-108/14 ja T-109/14: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – Šumelj jt versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Horvaatia ühinemine liiduga — Enne ühinemist selliste liikmesriigi õigusnormide kehtetuks tunnistamine, millega oli ette nähtud kohtutäituri kutseala loomine — Eelnevalt kohtutäituriteks nimetatud isikutele tekitatud kahju hüvitamine — Komisjoni meetmete võtmata jätmine ühinemisläbirääkimistel võetud kohustuste täitmise tagamiseks — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Ühinemisakti artikkel 36)

23

2016/C 118/24

Kohtuasi T-210/14: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – Mederer versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Gummi Bear-Rings — Varasem siseriiklik kujutismärk GUMMY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

23

2016/C 118/25

Kohtuasi T-240/14 P: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu – EIP töö tasustamise korra ja töötasu suurendamise reform — Põhjendamiskohustus — Denatureerimine — Õigusnormide rikkumine)

24

2016/C 118/26

Kohtuasi T-241/14 P: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – Bodson jt versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Töösuhte lepinguline iseloom — Töötasu — EIP lisatasude korra reform — Põhjendamiskohustus — Denatureerimine — Õigusnormide rikkumine)

25

2016/C 118/27

Kohtuasi T-402/14: Üldkohtu 25. veebruari 2016. aasta otsus – FCC Aqualia versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi AQUALOGY taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk AQUALIA ja varasem siseriiklik kujutismärk aqualia — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

25

2016/C 118/28

Kohtuasi T-411/14: Üldkohtu 24. veebruari 2016. aasta otsus – Coca-Cola versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Rillimata kontuurpudeli kuju) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus — Rillimata kontuurpudeli kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

26

2016/C 118/29

Kohtuasi T-507/14: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – Vidmar jt versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Horvaatia ühinemine liiduga — Enne ühinemist selliste liikmesriigi õigusnormide kehtetuks tunnistamine, millega oli ette nähtud kohtutäituri kutseala loomine — Eelnevalt kohtutäituriteks nimetatud isikutele tekitatud kahju hüvitamine — Komisjoni meetmete võtmata jätmine ühinemisläbirääkimistel võetud kohustuste täitmise tagamiseks — Üksikisikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Ühinemisakti artikkel 36)

27

2016/C 118/30

Kohtuasi T-543/14: Üldkohtu 26. veebruari 2016. aasta otsus – provima Warenhandels versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Renfro (HOT SOX) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk HOT SOX — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

27

2016/C 118/31

Liidetud kohtuasjad T-589/14 ja T-772/14: Üldkohtu 25. veebruari 2016. aasta otsus – Musso versus parlament (Parlamendi liikmetele rahaliste tasude maksmise kord — Vanaduspension — Prantsusmaalt pärit parlamendiliikmete kohustus nõuda oma pensioniõigusi riiklikest pensionisüsteemidest — Kattumise välistamise norm — Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed — Otsus, mis on tehtud kaebuste lahendamise menetluse lõpus — Võlateade — Otsus peatada pensioni maksmine — Võistlevuse põhimõte — Mõistlik aeg — Põhjendamiskohustus)

28

2016/C 118/32

Kohtuasi T-692/14: Üldkohtu 25. veebruari 2016. aasta otsus – Puma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sinda Poland (Looma kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Looma kujutava kujutismärgi taotlus — Puumat kujutavad varasemad rahvusvahelised kujutismärgid — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2016/C 118/33

Kohtuasi T-761/14: Üldkohtu 23. veebruari 2016. aasta – Consolidated Artists versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Body Cosmetics International (MANGO) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk MANGO — Absoluutne keeldumispõhjus — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõige 2)

30

2016/C 118/34

Kohtuasi T-816/14: Üldkohtu 24. veebruari 2016. aasta otsus – Tayto Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi REAL HAND COOKED taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk real QUALITY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Võimu kuritarvitamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artiklid 64, 75, 76 ja 83)

30

2016/C 118/35

Kohtuasi T-279/13: Üldkohtu 15. veebruari 2016. aasta määrus – Ezz jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Egiptuses — Meetmete võtmine riigivara omastamise eest vastutavate isikute ning nendega seotud isikute ja üksuste suhtes — Rahaliste vahendite külmutamine — Hagejate kandmine puudatud isikute loetellu — Õiguslik alus — Loetellu kandmise kriteeriumid — Õigusnormi rikkumine — Faktiviga — Omandiõigus — Maine kahjustamine — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Põhjendamiskohustus — Nõuete ja väidete kohandamine — Samal ajal pooleli olevad kohtuasjad — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

31

2016/C 118/36

Kohtuasi T-639/14: Üldkohtu 9. veebruari 2016. aasta määrus – DEI versus komisjon (Riigiabi — Kaebused — Décisions de rejet — Komisjoni esialgne hinnang — Lõplik otsus — Abrogation de l’acte attaqué — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2016/C 118/37

Kohtuasi T-34/16: 26. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Leedu Vabariik versus komisjon

32

2016/C 118/38

Kohtuasi T-38/16: 28. jaanuaril 2016 esitatud hagi – EEB versus komisjon

34

2016/C 118/39

Kohtuasi T-41/16: 28. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Cyprus Turkish Chamber of Industry jt versus komisjon

34

2016/C 118/40

Kohtuasi T-57/16: 8. veebruaril 2016 esitatud hagi – Chanel versus EUIPO – Li Jing Zhou ja Golden Rose 999 (ornamendi kujutis)

35

2016/C 118/41

Kohtuasi T-62/16: 15. veebruaril 2015 esitatud hagi – Puma versus EUIPO – Doosan Infracore (PUMA)

36

2016/C 118/42

Kohtuasi T-71/16 P: Carlo De Nicola 17. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-82/12: De Nicola versus EIP

37

2016/C 118/43

Kohtuasi T-72/16: 15. veebruaril 2016 esitatud hagi – BBY Solutions versus EUIPO – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

37

2016/C 118/44

Kohtuasi T-73/16 P: Carlo De Nicola 18. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-37/12: De Nicola versus EIP

38

2016/C 118/45

Kohtuasi T-75/16 P: Carlo De Nicola 18. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta määruse peale kohtuasjas F-128/11: De Nicola versus EIP

39

2016/C 118/46

Kohtuasi T-76/16: 17. veebruaril 2016 esitatud hagi – Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

40

2016/C 118/47

Kohtuasi T-78/16: 16. veebruaril 2016 esitatud hagi – Sartour versus parlament

40

2016/C 118/48

Kohtuasi T-79/16: 19. veebruaril 2016 esitatud hagi – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters jt versus komisjon

41

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 118/49

Kohtuasi F-33/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 24. veebruari 2016. aasta määrus – Labiri versus EMSK

43


ET

 

Top