Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:111:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 111, 29. märts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
29. märts 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 111/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Üldkohus

2016/C 111/2

Üldkohtu otsus, 27. jaanuar 2016, kohtutöö vaheaegade kohta

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 111/3

Kohtuasi C-581/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 17. detsembril 2014 – Manfred Naderhirn

3

2016/C 111/4

Kohtuasi C-663/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 14. detsembril 2015 – Umweltverband WWF Österreich versus Landeshauptmann von Tirol

3

2016/C 111/5

Kohtuasi C-664/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 14. detsembril 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation versus Bezirkshauptmannschaft Gmünd

4

2016/C 111/6

Kohtuasi C-679/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 17. detsembril 2015 – Ultra-Brag AG versus Hauptzollamt Lörrach

5

2016/C 111/7

Kohtuasi C-686/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvaatia) 18. detsembril 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. versus Željka Klafurić

6

2016/C 111/8

Kohtuasi C-700/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 31. detsembril 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d. versus Sloveenia Vabariik

6

2016/C 111/9

Kohtuasi C-4/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poola) 4. jaanuaril 2016 – J. D. versus Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

7

2016/C 111/10

Kohtuasi C-10/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Genova (Itaalia) 7. jaanuaril 2016 – Ignazio Messina & C. SpA versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

7

2016/C 111/11

Kohtuasi C-11/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Genova (Itaalia) 7. jaanuaril 2016 – Ignazio Messina & C. SpA versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

8

2016/C 111/12

Kohtuasi C-12/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione tributaria provinciale di Genova (Itaalia) 7. jaanuaril 2016 – Ignazio Messina & C. SpA versus Autorità portuale di Genova

9

2016/C 111/13

Kohtuasi C-13/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 8. jaanuari l 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde versus Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

10

2016/C 111/14

Kohtuasi C-15/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 11. jaanuaril 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht versus Ewald Baumeister

11

2016/C 111/15

Kohtuasi C-27/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgaaria) 18. jaanuaril 2016 – Angel Marinkov versus Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

12

2016/C 111/16

Kohtuasi C-33/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 20. jaanuaril 2016 – A Oy

13

2016/C 111/17

Kohtuasi C-46/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 27. jaanuaril 2016 – Valsts ieņēmumu dienests versus SIA „LS Customs Services”

14

2016/C 111/18

Kohtuasi C-47/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 27. jaanuaril 2016 – Valsts ieņēmumu dienests versus SIA „Veloserviss”

15

2016/C 111/19

Kohtuasi C-60/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Rootsi) 3. veebruaril 2016 – Mohammad Khir Amayry versus Migrationsverket

16

2016/C 111/20

Kohtuasi C-104/16 P: Euroopa Liidu Nõukogu 19. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 10. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-512/12: Polisario Rinne versus nõukogu

17

 

Üldkohus

2016/C 111/21

Liidetud kohtuasjad T-711/13 ja T-716/13: Üldkohtu 18. veebruari 2016. aasta otsus – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S BAR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi HARRY’S BAR taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Osaline registreerimisest keeldumine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

18

2016/C 111/22

Kohtuasi T-53/14: Üldkohtu 19. veebruari 2016. aasta otsus – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik versus komisjon (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuues raamprogramm — Tasutud summadest ja kindlasummalistest hüvitistest osa tagasimaksmine — Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine — Kulud, mida võib rahastada liit — Leppetrahvi tingimus — Ilmselgelt ülemäärane)

19

2016/C 111/23

Liidetud kohtuasjad T-84/14 ja T-97/14: Üldkohtu 18. veebruari 2016. aasta otsus – Harrys Pubar ja Harry’s New York Bar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harry’s New York Bar ja Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi HARRY’S NEW YORK BAR taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Osaline registreerimisest keeldumine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2016/C 111/24

Kohtuasi T-164/14: Üldkohtu 18. veebruari 2016. aasta otsus – Calberson GE versus komisjon (Vahekohtuklausel — Põllumajandustoodete Venemaale tarnimise programm — Veiseliha tarnimine — Sekkumisameti poolt lepingu täitmata jätmine — Kohaldatav õigus — Aegumistähtaeg — Teatavate tarnetagatiste hilinemisega vabastamine — Veoarve osaline tasumine — Teatavate arvete ebapiisav tasumine välisvaluutas — Viivitusintress)

20

2016/C 111/25

Kohtuasi T-328/14: Üldkohtu 18. veebruari 2016. aasta otsus – Jannatian versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Riiki lubamise piirang — Tühistamishagi — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Lepinguväline vastutus — Eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Mittevaraline kahju)

21

2016/C 111/26

Kohtuasi T-364/14: Üldkohtu 18. veebruari 2016. aasta otsus – Penny-Markt versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Boquoi Handels (B!O) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk B!O — Varasem ühenduse sõnamärk bo — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a ja artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2016/C 111/27

Kohtuasi T-30/15: Üldkohtu 19. veebruari 2016. aasta otsus – Infinite Cycle Works versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Chance Good Ent. (INFINITY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi INFINITY taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk INFINI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2209 artikli 8 lõike 1 punkt b)

23

2016/C 111/28

Kohtuasi T-141/14: Üldkohtu 1. veebruari 2016. aasta määrus – SolarWorld jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Dumping — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Heakskiidetud hinnakohustuse esemeks olev imporditollimaksuvabastus — Lahutamatus — Vastuvõetamatus)

23

2016/C 111/29

Kohtuasi T-142/14: Üldkohtu 1. veebruari 2016. aasta määrus – SolarWorld jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Toetused — Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) import — Lõplik tasakaalustav tollimaks — Heakskiidetud hinnakohustuse esemeks olev imporditollimaksuvabastus — Lahutamatus — Vastuvõetamatus)

24

2016/C 111/30

Kohtuasi T-36/15: Üldkohtu 14. jaanuari 2016. aasta määrus – Hispasat versus komisjon (Riigiabi — Digitaaltelevisioon — Abi maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks Castilla-La Mancha äärealadel ja vähemasustatud piirkondades — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Otsuse parandamine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

25

2016/C 111/31

Kohtuasi T-699/15: 26. novembril 2015 esitatud hagi – City Train versus EUIPO (CityTrain)

26

2016/C 111/32

Kohtuasi T-742/15 P: DD 16. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 8. oktoobri 2015. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-106/13 ja F-25/14, DD versus FRA

26

2016/C 111/33

Kohtuasi T-10/16: 14. jaanuaril 2016 esitatud hagi – GABO:mi versus komisjon

28

2016/C 111/34

Kohtuasi T-23/16: 25. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

29

2016/C 111/35

Kohtuasi T-26/16: 22. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Kreeka versus komisjon

29

2016/C 111/36

Kohtuasi T-27/16: 25. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Ühendkuningriik versus komisjon

31

2016/C 111/37

Kohtuasi T-36/16: 26. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Enercon versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet – Gamesa Eólica (Rohelise varjundid)

32

2016/C 111/38

Kohtuasi T-44/16: 26. jaanuaril 2016 esitatud hagi – Novartis versus EUIPO – SK Chemicals (Representation of a patch)

32

2016/C 111/39

Kohtuasi T-45/16: 1. veebruaril 2016 esitatud hagi –Alfonso Egüed versus EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

33

2016/C 111/40

Kohtuasi T-52/16: 3. veebruaril 2016 esitatud hagi – Crédit Mutuel Arkéa versus EKP

34

2016/C 111/41

Kohtuasi T-54/16: 5. veebruaril 2016 esitatud hagi – Netguru versus EUIPO (NETGURU)

34

2016/C 111/42

Kohtuasi T-56/16: 10. veebruaril 2016 esitatud hagi – Oil Pension Fund Investment Company versus nõukogu

35

2016/C 111/43

Kohtuasi T-58/16: 11. veebruaril 2016 esitatud hagi – Apax Partners versus EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

36

2016/C 111/44

Kohtuasi T-59/16 P: Carlo De Nicola 13. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-9/14: De Nicola versus EIP

37

2016/C 111/45

Kohtuasi T-60/16 P: Carlo De Nicola 13. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-55/13: De Nicola versus EIP

37

2016/C 111/46

Kohtuasi T-61/16: 12. veebruaril 2016 esitatud hagi – Coca-Cola versus EUIPO (Master)

38

2016/C 111/47

Kohtuasi T-64/16: 15. veebruaril 2016 esitatud hagi – Wieromiejczyk versus EUIPO (Tasty Puff)

39

2016/C 111/48

Kohtuasi T-67/16: 15. veebruaril 2016 esitatud hagi – fleur ami versus EUIPO – 8 Seasons Design (Lambid)

39

2016/C 111/49

Kohtuasi T-68/16: 15. veebruaril 2016 esitatud hagi – Deichmann versus EUIPO – Munich (risti kujutis spordijalatsi küljel)

40

2016/C 111/50

Kohtuasi T-70/16 P: Carlo De Nicola 17. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-104/13: De Nicola versus EIP

41

2016/C 111/51

Kohtuasi T-357/14: Üldkohtu 3. veebruari 2016. aasta määrus – Experience Hendrix versus JH Licence (Jimi Hendrix)

42

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 111/52

Kohtuasi F-58/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. veebruari 2016. aasta otsus – DE versus EMA (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 8 esimene lõik — Teenistuja täidetavate ülesannete oluline muutmine — Karjääri katkemine — Tähtajalise lepingu tähtajatuks lepinguks ümberkvalifitseerimine — Välistamine)

43

2016/C 111/53

Kohtuasi F-140/15: 13. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

43

2016/C 111/54

Kohtuasi F-145/15: 26. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus EIP

44

2016/C 111/55

Kohtuasi F-153/15: 28. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

44

2016/C 111/56

Kohtuasi F-1/16: 6. jaanuaril 2016 esitatud hagi – ZZ versus parlament

45

2016/C 111/57

Kohtuasi F-125/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. veebruari 2016. aasta määrus – Sesma Merino versus Siseturu Ühtlustamise Amet

45


ET

 

Top