EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:061:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 61, 17. veebruar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 61

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
17. veebruar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 061/1

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/84/EÜ (suveaja korra kohta) artiklile 4 – Suveaja perioodide kava

1

2016/C 061/2

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7891 – The Carlyle Group / Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2016/C 061/3

Teatis isikutele, üksustele ja asutustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/101/ÜVJP (Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta), mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/220, ning nõukogu määruses (EÜ) nr 314/2004 (milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes) sätestatud piiravaid meetmeid

2

2016/C 061/4

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes

3

 

Euroopa Komisjon

2016/C 061/5

Euro vahetuskurss

4

2016/C 061/6

Komisjoni rakendusotsus, 11. veebruar 2016, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 kohased liidu impordiotsused teatud kemikaalide kohta ning muudetakse komisjoni otsuseid 2005/416/EÜ ja 2009/966/EÜ

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2016/C 061/7

Liikmesriikide ja nende pädevate asutuste loetelu vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 15 lõikele 2, artikli 17 lõikele 8 ja artikli 21 lõikele 3

17


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Investeerimispank

2016/C 061/8

Konkursikutse tulemused – EIP Instituudi EIBURSi sponsorlustoetus

23

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 061/9

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7928 – RPC Group / GCS) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

25

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2016/C 061/10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

26


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top