Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 59, 15. veebruar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 59

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
15. veebruar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 059/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 059/2

Kohtuasi C-586/15 P: Lotte Co. Ltd 12. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 15. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-483/12: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

2

2016/C 059/3

Kohtuasi C-595/15 P: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) jt 14. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 4. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-577/12: NIOC jt versus Euroopa Liidu Nõukogu

3

2016/C 059/4

Kohtuasi C-626/15: 23. novembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

5

2016/C 059/5

Kohtuasi C-633/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 30. novembril 2015 – London Borough of Ealing versus Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Kohtuasi C-640/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 2. detsembril 2015 – Minister of Justice and Equality versus Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Kohtuasi C-657/15 P: Viasat Broadcasting UK Ltd 7. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-674/11: TV2/Danmark versus Euroopa Komisjon

8

2016/C 059/8

Kohtuasi C-659/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksamaa) 9. detsembril 2015 – kriminaalasi Robert Caldararu süüdistuses

9

2016/C 059/9

Kohtuasi C-660/15 P: Viasat Broadcasting UK Ltd 8. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-125/12: Viasat Broadcasting UK Ltd versus Euroopa Komisjon

9

2016/C 059/10

Kohtuasi C-665/15: 14. detsembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

10

 

Üldkohus

2016/C 059/11

Kohtuasi T-486/11: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Orange Polska versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Poola sideturg — ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus — Pikaajalise operaatori poolt uutele operaatoritele kehtestatud tingimused tasuliseks juurdepääsuks võrgule ja lairibaühenduse hulgiteenusele — Õiguspärane huvi rikkumise tuvastamise vastu — Trahvid — Põhjendamiskohustus — Rikkumise raskus — Kergendavad asjaolud — Proportsionaalsus — Täielik pädevus — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

12

2016/C 059/12

Kohtuasi T-242/12: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – SNCF versus komisjon (Riigiabi — Prantsusmaa poolt Sernam SCS-ile antud abi — Abi ümberkorraldamiseks ja rekapitaliseerimiseks, tagatised ja SNCF-i võlanõuete kustutamine Sernami suhtes — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Abi kuritarvitamine — Tagasinõudmine — Majanduslik järjepidevus — Eraõigusliku investori kriteerium)

13

2016/C 059/13

Kohtuasi T-275/13: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Avaliku konkursi teade administraatorite töölevõtmiseks — Kolme keele hulgast teise keele valimine — Konkursil osalejaga suhtlemise keel — Määrus nr 1 — Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikli 27 esimene lõik ja artikli 28 punkt f — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

13

2016/C 059/14

Kohtuasi T-295/13: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keelte kasutamine — Teadete avaliku konkursi korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks parandused — Uued konkursid — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik — Määrus nr 1 — Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

14

2016/C 059/15

Kohtuasi T-510/13: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (Keelte kasutamine — Teade avalike konkursside korraldamise kohta tõlkijate töölevõtmiseks — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik — Konkursi kandidaatidega suhtlemise keel — Määrus nr 1 — Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikkel 27 ja artikli 28 punkt f — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

15

2016/C 059/16

Liidetud kohtuasjad T-515/13 ja T-719/13: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Hispaania versus komisjon (Riigiabi — Laevaehitus — Maksusätted, mida kohaldatakse teatud kokkulepetele, mis on sõlmitud laevade rahastamiseks ja ostmiseks — Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see osaliselt tagasi nõudma — Tühistamishagi — Isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Eelis — Valikulisus — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Konkurentsi kahjustamine — Põhjendamiskohustus)

16

2016/C 059/17

Kohtuasi T-624/14: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Bice International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bice (bice) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk bice — Varasem siseriiklik kujutismärk 1926 BiCE RISTORANTE — Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3)

17

2016/C 059/18

Kohtuasi T-79/15: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta otsus – Olympus Medical Systems versus Siseturu Ühtlustamise Amet (3D) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi 3D taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

17

2016/C 059/19

Kohtuasi T-673/14: Üldkohtu 8. detsembri 2015. aasta määrus – Itaalia versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Transport — Airport Handling SpA asutamine — ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud ametliku uurimismenetluse algatamise otsus — Vaidlustamatu akt — Abimeetmed, mis on hagi esitamise kuupäeval täies ulatuses rakendatud — Vastuvõetamatus)

18

2016/C 059/20

Kohtuasi T-224/15: Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta määrus – Cofely Solelec jt versus parlament (Tühistamishagi — Ehitustööde hanked — Hankemenetlus — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Vaidlustatud akti kehtetuks tunnistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

18

2016/C 059/21

Kohtuasi T-543/15 R: Üldkohtu presidendi 17. detsembri 2015. aasta määrus – Lysoform Dr. Hans Rosemann jt versus ECHA (Ajutiste meetmete kohaldamine — REACH — Biotsiidide turul kättesaadavaks tegemine ja kasutamine — Äriühingu lisamine toimeainete tarnijana määruse (EL) nr 528/2012 artikli 95 lõikes 1 esitatud nimekirja — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

19

2016/C 059/22

Kohtuasi T-669/15 R: Üldkohtu presidendi 17. detsembri 2015. aasta määrus – Lysoform Dr. Hans Rosemann jt versus ECHA (Ajutiste meetmete kohaldamine — REACH — Biotsiidide turul kättesaadavaks tegemine ja kasutamine — Äriühingu lisamine toimeainete tarnijana määruse (EL) nr 528/2012 artikli 95 lõikes 1 esitatud nimekirja — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

20

2016/C 059/23

Kohtuasi T-600/15: 22. oktoobril 2015 esitatud hagi – PAN Europe jt versus komisjon

20

2016/C 059/24

Kohtuasi T-630/15: 10. novembril 2015 esitatud hagi – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland versus komisjon

21

2016/C 059/25

Kohtuasi T-631/15: 11. novembril 2015 esitatud hagi – Stena Line Scandinavia versus komisjon

22

2016/C 059/26

Kohtuasi T-673/15: 19. novembril 2015 esitatud hagi – Guardian Europe versus Euroopa Liit

23

2016/C 059/27

Kohtuasi T-682/15 P: Patrick Wanègue’i 26. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 15. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-21/15, Wanègue versus Regioonide komitee

24

2016/C 059/28

Kohtuasi T-684/15 P: 27. novembril 2015 Roderich Weissenfelsi esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-92/14, Weissenfels versus parlament

26

2016/C 059/29

Kohtuasi T-688/15 P: Peter Schönbergeri 28. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse peale kohtuasjas F-14/12 RENV: Schönberger versus kontrollikoda

27

2016/C 059/30

Kohtuasi T-692/15: 25. novembril 2015 esitatud hagi – HTTS versus nõukogu

28

2016/C 059/31

Kohtuasi T-698/15 P: Juha Tapio Silvan’i 2. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 22. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-83/14: Silvan versus komisjon

28

2016/C 059/32

Kohtuasi T-705/15: 2. detsembril 2015 esitatud hagi – Syriatel Mobile Telecom versus nõukogu

30

2016/C 059/33

Kohtuasi T-707/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Souruh versus nõukogu

30

2016/C 059/34

Kohtuasi T-708/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Cham ja Bena Properties versus nõukogu

31

2016/C 059/35

Kohtuasi T-709/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Almashreq Investment Fund versus nõukogu

32

2016/C 059/36

Kohtuasi T-710/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Drex Technologies versus nõukogu

32

2016/C 059/37

Kohtuasi T-711/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Othman versus nõukogu

33

2016/C 059/38

Kohtuasi T-712/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Crédit Mutuel Arkéa versus EKP

33

2016/C 059/39

Kohtuasi T-714/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – Makhlouf versus nõukogu

34

2016/C 059/40

Kohtuasi T-715/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – BBY Solutions versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

Kohtuasi T-716/15: 30. novembril 2015 esitatud hagi – Gallardo Blanco versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Expasa Agricultura y Ganadería (hobuse päitsete H-kujulise rauast osa kujutis)

36

2016/C 059/42

Kohtuasi T-718/15: 9. detsembril 2015 esitatud hagi – PTC Therapeutics International versus EMA

37

2016/C 059/43

Kohtuasi T-719/15 P: LP 8. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 28. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-73/14

37

2016/C 059/44

Kohtuasi T-720/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – komisjon versus CINAR

38

2016/C 059/45

Kohtuasi T-722/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns versus komisjon

38

2016/C 059/46

Kohtuasi T-723/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – Genossenschaftsverband Bayern versus komisjon

40

2016/C 059/47

Kohtuasi T-727/15: 14. detsembril 2015 esitatud hagi – Association Justice & Environment versus Euroopa Komisjon

41

2016/C 059/48

Kohtuasi T-729/15: 17. detsembril 2015 esitatud hagi – MSD Animal Health Innovation ja Intervet international versus EMA

41

2016/C 059/49

Kohtuasi T-737/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – Hydro Aluminium Rolled Products versus komisjon

42

2016/C 059/50

Kohtuasi T-738/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – Aurubis jt versus komisjon

43

2016/C 059/51

Kohtuasi T-743/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Vinnolit versus komisjon

44

2016/C 059/52

Kohtuasi T-745/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – FH Scorpio vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

Kohtuasi T-746/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – Biofa versus komisjon

46

2016/C 059/54

Kohtuasi T-750/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft jt versus komisjon

47

2016/C 059/55

Kohtuasi T-755/15: 30. detsembril 2015 esitatud hagi – Luksemburg versus komisjon

48

2016/C 059/56

Kohtuasi T-756/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

Kohtuasi T-759/15: 29. detsembril 2015 esitatud hagi – Fiat Chrysler Finance Europe versus komisjon

49

2016/C 059/58

Kohtuasi T-760/15: 23. detsembril 2015 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

50

2016/C 059/59

Kohtuasi T-482/15: Üldkohtu 7. detsembri 2015. aasta määrus – Ahrend Furniture versus komisjon

51

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 059/60

Kohtuasi F-148/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

52

2016/C 059/61

Kohtuasi F-151/15: 23. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

52


ET

 

Top