Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:052:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 52, 11. veebruar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 52

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
11. veebruar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 052/1

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7862 – TDR Capital / Euro Garages) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2016/C 052/2

Euro vahetuskurss

2

2016/C 052/3

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2016, sõlmida Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

3

2016/C 052/4

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2016, sõlmida Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

5

2016/C 052/5

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2016, sõlmida Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

7

2016/C 052/6

Komisjoni otsus, 8. veebruar 2016, sõlmida Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

9

 

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon

2016/C 052/7

Otsus nr F2, 23. juuni 2015, mis käsitleb teabevahetust institutsioonide vahel perehüvitiste taotluseks ( 2 )

11

2016/C 052/8

Otsus nr H7, 25. juuni 2015, otsuse nr H3 (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklis 90 osutatud vahetuskursi kindlaksmääramisel aluseks võetavat kuupäeva) läbivaatamise kohta ( 2 )

13

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2016/C 052/9

Otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus, sest EFTA riik on oma teatise tagasi võtnud – 2014. aasta elektrileping PCCga ja 2014. aasta elektrienergia ülekande leping

14

2016/C 052/10

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

15

2016/C 052/11

Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

16

2016/C 052/12

Riigiabi – otsus mitte esitada vastuväiteid

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2016/C 052/13

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7948 – Hauptgenossenschaft Nord / Roth Agrarhandel) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

18

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2016/C 052/14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

19

2016/C 052/15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

23


 

Parandused

2016/C 052/16

Teade Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärit tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta – parandus ( ELT C 392, 25.11.2015 )

27


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst

ET

 

Top