EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:392:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 392, 25. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 392

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
25. november 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 392/1

Komisjoni teatis – „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL kohased piirmäärade väärtused”

1

2015/C 392/2

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7682 – Goldman Sachs / Altor / Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7808 – Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2015/C 392/4

Euro vahetuskurss

5

2015/C 392/5

Komisjoni ettepanekute tagasivõtmine

6

2015/C 392/6

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH)) XIV lisas (Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõike 9 kohane teatis)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Teatis importijatele – Taist pärit tuunitoodete import Euroopa Liitu

8

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2015/C 392/8

Kokkuvõte Euroopa andmekaitseinspektori arvamusest nr 4/2015 „Uus digitaalne eetika: andmed, inimväärikus ja tehnoloogia”

9

2015/C 392/9

Kommenteeritud kokkuvõte: Euroopa Andmekaitseinspektori teine arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks

11


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 392/10

Teade Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärit tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

14

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 392/11

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7829 – Transgourmet / C+C Pfeiffer / Top-Team Zentraleinkauf) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

18


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top