Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:350:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 350, 22. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 350

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
22. oktoober 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 350/1

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7774 – Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/2

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7767 – FIS/Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/3

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7734 – Lockheed Martin / Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/4

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7765 – Carlyle / Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2015/C 350/5

Euro vahetuskurss

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2015/C 350/6

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

4

2015/C 350/7

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

4


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2015/C 350/8

Kohtu otsus, 31. märts 2015, kohtuasjas E-17/14 – EFTA järelevalveamet vs. Liechtensteini Vürstiriik (EMP/EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Asutamisvabadus – Kutsealal „Dentist” tegutsemise piirangud Liechtensteinis – Proportsionaalsus)

5

2015/C 350/9

Kohtu otsus, 31. märts 2015, kohtuasjas E-20/14 – EFTA järelevalveamet vs. Island (Lepinguosalise kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral)

6

2015/C 350/10

Kohtu otsus, 31. märts 2015, kohtuasjas E-21/14 – EFTA järelevalveamet vs. Island (EMP/EFTA riigi kohustuste rikkumine – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses)

7

2015/C 350/11

Kohtu otsus, 9. aprill 2015, kohtuasjas E-16/14 – Pharmaq AS vs. Intervet International BV (Veterinaarravimid – Täiendava kaitse tunnistus – Määrus (EMÜ) nr 1768/92 – „Toote turulelaskmise esmase loa” mõiste Euroopa Majanduspiirkonnas – Toimeaine)

8

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 350/12

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7766 – HNA Group / Aguila) ( 1 )

9

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2015/C 350/13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

10


 

Parandused

2015/C 350/14

Konkursikutse 2016 — EAC/A04/2015 — programm „Erasmus+” parandus ( ELT C 347, 20.10.2015 )

14


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top