Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 346, 19. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. Aastakäik
19. oktoober 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 346/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 346/02

Kohtuasi C-296/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Sloveenia) 18. juunil 2015 – Medisanus d. o. o. versus Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Kohtuasi C-341/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 8. juulil 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Kohtuasi C-360/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 13. juulil 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort versus X BV

4

2015/C 346/05

Kohtuasi C-366/15: 14. juulil 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

5

2015/C 346/06

Kohtuasi C-390/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trybunał Konstytucyjny (Poola) 20. juulil 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Kohtuasi C-391/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Hispaania) 20. juulil 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. jt versus Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Kohtuasi C-416/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 29. juulil 2015 – Selena România Srl versus Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Kohtuasi C-419/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. juulil 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG versus Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Kohtuasi C-420/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 30. juulil 2015 – kriminaalasi süüdistuses U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Kohtuasi C-437/15 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 10. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 4. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-222/14: Deluxe Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Kohtuasi C-455/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varbergs tingsrätt (Rootsi) 28. augustil 2015 – P versus Q

11

2015/C 346/13

Kohtuasi C-459/15 P: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) 28. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 25. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/14: Iranian Offshore Engineering & Construction versus nõukogu

11

 

Üldkohus

2015/C 346/14

Kohtuasi T-446/10: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica – Produtos Químicos versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine trifluraliin — Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmine — Määrus (EÜ) nr 33/2008 — Kiirendatud hindamismenetlus — Ilmne hindamisviga — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus)

13

2015/C 346/15

Kohtuasi T-234/12: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Amitié versus komisjon (Vahekohtuklausel — Toetused — Finantsabi — Maksete peatamine — Deklareeritud kulude tagasimaksmise taotlus — Kahjuhüvitis — Viivitusintress — Võlateade — Lepinguline vastutus — Vastuhagi)

13

2015/C 346/16

Kohtuasi T-503/12: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Suurbritannia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Ühtne otsemaksete kava — Võtmekontrollid — Teisesed kontrollid)

15

2015/C 346/17

Kohtuasi T-564/12: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Ministry of Energy of Iran versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Hindamisviga — Põhiõiguste rikkumine — Proportsionaalsus)

15

2015/C 346/18

Kohtuasi T-577/12: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – NIOC jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Territoriaalüksus — Õigus esitada hagi ja põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Õigusliku aluse märkimine ja valik — Nõukogu pädevus — Liidu õigusaktide ettenähtavuse põhimõte — Mõiste „seotud üksus” — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus — Omandiõigus)

16

2015/C 346/19

Kohtuasi T-82/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Panasonic ja MT Picture Display versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus hindade, turu jagamise, tootmisvõimsuse ja tootmismahu alal — Kaitseõigused — Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Proportsionaalsus — Trahvid — Täielik pädevus)

17

2015/C 346/20

Kohtuasi T-84/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Samsung SDI jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise kestus — Koostöö haldusmenetluses — 2006. aasta teatis koostöö kohta — Trahvisumma vähendamine — Trahvisumma arvutamine — Ettevõtjate müügi arvessevõtmine tarnekoha kriteeriumi alusel — Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine)

18

2015/C 346/21

Kohtuasi T-91/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – LG Electronics versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale — Võrdne kohtlemine — Trahvisummade arvutamise meetod — Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine — Aegumistähtaeg — Proportsionaalsus — Haldusmenetluse kestus)

19

2015/C 346/22

Kohtuasi T-92/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Philips versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Üks ja vältav rikkumine — Ühisettevõtte toime pandud rikkumise omistamine emaettevõtjale — Võrdne kohtlemine — Trahvisummade arvutamise meetod — Kineskoopide töödeldud toodete kaudu toimunud müügi väärtuse arvessevõtmine — Rikkumise kestuse ajal registreeritud müügi keskmise väärtuse arvessevõtmine — Kontserni kogukäibe arvessevõtmine — Proportsionaalsus — Haldusmenetluse kestus)

20

2015/C 346/23

Kohtuasi T-104/13: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Toshiba versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Telerite ja arvutikuvarite kineskoopide ülemaailmne turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindasid, turgude jagamist ja tootmismahtusid puudutavad kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus — Tõend kartellikokkuleppes osalemise kohta — Üks ja vältav rikkumine — Rikkumise süüks panemine — Ühiskontroll — Trahvid — Täielik pädevus)

21

2015/C 346/24

Kohtuasi T-245/13: Üldkohtu 4. septembri 2015. aasta otsus – Ühendkuningriik versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Ühtne otsemaksete kava — Võtmekontrollid — Teisesed kontrollid — Määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklid 51, 53, 73 ja 73a)

22

2015/C 346/25

Kohtuasi T-346/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Maaelu arengu meetmed — Keskkonnasõbralik põllumajandus — Kontrollide nõuetele vastavus — Kindla määraga finantskorrektsioonid)

22

2015/C 346/26

Kohtuasi T-525/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yves Saint Laurent (Käekotid) Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotti — Varasem disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Eristatavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 — Põhjendamiskohustus)

23

2015/C 346/27

Kohtuasi T-526/13: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta otsus – H&M Hennes & Mauritz versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Yves Saint Laurent (Käekotid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab käekotte — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 — Põhjendamiskohustus)

24

2015/C 346/28

Kohtuasi T-714/13: Üldkohtu 8. septembri 2015. aasta otsus – Gold Crest versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MIGHTY BRIGHT) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi MIGHTY BRIGHT taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

25

2015/C 346/29

Kohtuasi T-168/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Pérez Gutiérrez versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Rahvatervis — Direktiiv 2001/37/EÜ — Tubakatoodete valmistamine, esitlemine ja müük — Värvifotod, mida komisjon pakkus terviseohu hoiatusena tubakapakenditel — Otsus 2003/641/EÜ — Surnud isiku pildi ilma loata kasutamine — Surnud isiku lesele tekitatud isiklik kahju)

25

2015/C 346/30

Kohtuasi T-255/14: Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – iNET24 Holding versus Siseturu Ühtlustamise Amet (IDIRECT24) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk IDIRECT24 — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

26

2015/C 346/31

Kohtuasi T-254/14: Üldkohtu 3. septembri 2015. aasta otsus – Warenhandelszentrum versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi NEW MAX taotlus — Ühenduse varasem kujutismärk MAX — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2015/C 346/32

Kohtuasi T-278/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Dairek Attoumi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESEL) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus DIESEL — Varasem rahvusvaheline sõnamärk DIESEL — Kehtetuse alus — Eristava tähise kasutamine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkt e — Tegeliku kasutamise tõendamine — Haldusmenetluse peatamine)

28

2015/C 346/33

Kohtuasi T-530/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Verein StHD versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Musta lindi kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Musta linti kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

28

2015/C 346/34

Kohtuasi T-584/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – Inditex versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ansell (ZARA) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk ZARA — Tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a)

29

2015/C 346/35

Kohtuasi T-660/14: Üldkohtu 9. septembri 2015. aasta otsus – SV Capital versus EBA (Majandus- ja rahanduspoliitika — Taotlus algatada uurimine liidu õiguse väidetava rikkumise tõttu — EBA otsus — Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu otsus — Tõstatamine omal algatusel — Akti vastuvõtja pädevuse puudumine — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Osaline vastuvõetamatus)

30

2015/C 346/36

Kohtuasi T-344/15 R: Üldkohtu presidendi 1. septembri 2015. aasta määrus – Prantsusmaa versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Õigus tutvuda institutsioonide dokumentidega — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis Prantsuse asutused edastasid komisjonile direktiivis 98/34/EÜ ette nähtud menetluses — Prantsusmaa vastuseis dokumentide avaldamisele — Otsus võimaldada kolmandal isikul dokumentidega tutvuda — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine)

30

2015/C 346/37

Kohtuasi T-367/15: 9. juulil 2015 esitatud hagi – Renfe-Operadora versus Siseturu Ühtlustamise Amet (AVE)

31

2015/C 346/38

Kohtuasi T-472/15 P: Euroopa välisteenistuse 13. augustil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 3. juuni 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-78/14: Gross versus Euroopa välisteenistus

32

2015/C 346/39

Kohtuasi T-478/15: 21. augustil 2015 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon

33

2015/C 346/40

Kohtuasi T-501/15: 31. augustil 2015 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

35

2015/C 346/41

Kohtuasi T-502/15: 1. septembril 2015 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

36

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 346/42

Kohtuasi F-28/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. septembri 2015. aasta otsus – De Loecker versus EEAS (Avalik teenistus — EEAS töötajad — Ajutine teenistuja — Kolmandas riigis asuva delegatsiooni juht — Usaldussuhte katkemine — Euroopa välisteenistuse asukohta üleviimine — Teenistuslepingu ennetähtaegne ülesütlemine — Etteteatamine — Otsuse põhjendused — Kodukorra artikkel 26 — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud)

38

2015/C 346/43

Kohtuasi F-9/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 7. septembri 2015. aasta määrus – Verhelst versus EMA

38


 


ET

 

Isikuandmete kaitse tõttu ei saa osa käesolevas väljaandes sisalduvat teavet enam avaldada ning seepärast avaldati uus autentne versioon.

Top