Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:341:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 341, 16. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
16. oktoober 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 341/1

Teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 5 punktile a liikmesriikide tolliadministratsioonide poolt edastatud informatsiooni kohta seoses kaupade klassifitseerimisega tollinomenklatuuris

1

2015/C 341/2

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7727 – Colony / AXA / Groupe Data 4) ( 1 )

3

2015/C 341/3

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7773 – KKR/SoftwareONE) ( 1 )

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2015/C 341/4

Nõukogu otsus, 13. oktoober 2015, millega nimetatakse ametisse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise konsultatiivkomitee liikmed ja asendusliikmed

4

 

Euroopa Komisjon

2015/C 341/5

Euro vahetuskurss

9

2015/C 341/6

Ettevõtjate koondumistega tegeleva nõuandekomitee arvamus, mis on esitatud 3. juunil 2015 peetud koosolekul seoses otsuse eelnõuga, milles käsitletakse juhtumit M.6800 – PRSfM / STIM / GEMA / JV — Raportöör: Itaalia

10

2015/C 341/7

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – PRSfM / STIM / GEMA / JV (M.6800)

12

2015/C 341/8

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 16. juuni 2015, millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks siseturuga ja EMP lepingu toimimisega (juhtum M.6800 – PRSfM/STIM/GEMA/JV) (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4061 all)

13

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2015/C 341/9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

19


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 341/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7737 – Honeywell/Elster) ( 1 )

23

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2015/C 341/11

Väikese muudatuse heakskiitmise taotlus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top