Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:251:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 251, 31. juuli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 251

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
31. juuli 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

komitee täiskogu 505. istungjärk 18.–19. veebruaril 2015

2015/C 251/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek Euroopa makropiirkondlike strateegiate kaardistamiseks” (omaalgatuslik arvamus)

1

2015/C 251/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühistu- ja hoiupankade roll territoriaalses ühtekuuluvuses — ettepanekud finantsreguleerimise raamistiku kohandamiseks” (omaalgatuslik arvamus)

7

2015/C 251/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi vabastamine asbestist”

13

2015/C 251/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Edusammud strateegia „Euroopa 2020” rakendamisel ja kuidas saavutada 2020. aastaks selle eesmärgid” (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Läti taotlusel)

19


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

komitee täiskogu 505. istungjärk 18.–19. veebruaril 2015

2015/C 251/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitlev ELi strateegia ja tegevuskava: riskide ohjamine, tarneahela turvalisuse tugevdamine ja kaubanduse soodustamine””(COM(2014) 527 final)

25

2015/C 251/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnitusega seotud nõuete kohta”(COM(2014) 581 final – 2014/0268 (COD))

31

2015/C 251/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi toimimise kohta”COM(2014) 509 final ja „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) ülesannete ja korralduse kohta”COM(2014) 508 final

33

2015/C 251/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat „Euroopa traditsioonilise oskusteabe kõige tõhusam kasutamine: võimalused Euroopa Liidu geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele””(COM(2014) 469 final)

39

2015/C 251/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „2015. aasta majanduskasvu analüüs””(COM(2014) 902 final)

44


ET

 

Top