Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:178:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 178, 1. juuni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 178

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
1. juuni 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 178/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 178/02

Kohtuasi C-105/15 P: Konstantinos Mallise ja Elli Konstantinou Malli 4. märtsil 2105 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. oktoobri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-327/13: Mallis ja Malli versus komisjon ja Euroopa Keskpank

2

2015/C 178/03

Kohtuasi C-106/15 P: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou 4. märtsil 2105 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. oktoobri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-328/13: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou versus komisjon ja Euroopa Keskpank

3

2015/C 178/04

Kohtuasi C-107/15 P: Petros Chatzithoma ja Ellenitsa Chatzithoma 4. märtsil 2105 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. oktoobri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-329/13: Petros Chatzithoma ja Ellenitsa Chatzithoma versus komisjon ja Euroopa Keskpank

4

2015/C 178/05

Kohtuasi C-108/15 P: Lella Khatziioannou 4. märtsil 2105 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. oktoobri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-330/13: Lella Chatziioannou versus komisjon ja Euroopa Keskpank

5

2015/C 178/06

Kohtuasi C-109/15 P: Marinos Nikolaou 4. märtsil 2105 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. oktoobri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-331/13: Marinos Nikolaou versus komisjon ja Euroopa Keskpank

6

2015/C 178/07

Kohtuasi C-110/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 20. märtsil 2015 – Nokia Italia SpA jt versus Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) jt

7

2015/C 178/08

Kohtuasi C-121/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 18. detsembril 2014 – ANODE – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie versus Peaminister, Majandus-, tööstus- ja digitaaltehnoloogiaminister, Commission de régulation de l’énergie, Keskkonna-, säästva arengu ja energiaminister, GDF Suez

8

2015/C 178/09

Kohtuasi C-124/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 12. märtsil 2015 – Salutas Pharma GmbH versus Hauptzollamt Hannover

9

2015/C 178/10

Kohtuasi C-133/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 18. märtsil 2015 – H. C. Chavez-Vilchez jt versus Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) jt

9

2015/C 178/11

Kohtuasi C-137/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hispaania) 20. märtsil 2015 – María Pilar Plaza Bravo versus Servicio Público de Empleo Estatal. Dirección Provincial de Álava

10

 

Üldkohus

2015/C 178/12

Kohtuasi T-527/09 RENV: Üldkohtu 14. aprilli 2015. aasta otsus – Ayadi versus komisjon (Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud — Määrus (EÜ) nr 881/2002 — Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni organi koostatud loetellu kuuluva isiku rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Selle isiku nime kandmine määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas olevasse loetellu — Tühistamishagi — Põhiõigused — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Omandiõiguse kaitse)

11

2015/C 178/13

Kohtuasi T-121/10: Üldkohtu 26. märtsi 2015. aasta määrus – Conte jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Kalandus — Kalavarude kaitse — Ühenduse kontrolli, seire ja rakendamise süsteemi loomine — Mõiste „üldkohaldatav akt” — Mõiste „seadusandlik akt” — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

12

2015/C 178/14

Kohtuasi T-213/13: Üldkohtu 30. märtsi 2015. aasta määrus – Square versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

12

2015/C 178/15

Kohtuasi T-111/15: 1. märtsil 2015 esitatud hagi – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon

13

2015/C 178/16

Kohtuasi T-115/15: 5. märtsil 2015 esitatud hagi – Deza versus ECHA

14

2015/C 178/17

Kohtuasi T-121/15: 6. märtsil 2015 esitatud hagi – Fortischem versus komisjon

15

2015/C 178/18

Kohtuasi T-122/15: 12. märtsil 2015 esitatud hagi – Landeskreditbank Baden-Württemberg versus EKP

17

2015/C 178/19

Kohtuasi T-143/15: 30. märtsil 2015 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

19

2015/C 178/20

Kohtuasi T-145/15: 29. märtsil 2015 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon

20

2015/C 178/21

Kohtuasi T-158/15: 1. aprillil 2015 esitatud hagi – Abertis Infraestructuras ja Abertis Telecom Satélites versus komisjon

21

2015/C 178/22

Kohtuasi T-163/15: 2. aprillil 2015 esitatud hagi – Delta Group agroalimentare versus komisjon

22

2015/C 178/23

Kohtuasi T-167/15: 2. aprillil 2015 esitatud hagi – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise vs Siseturu Ühtlustamise Amet – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

23

2015/C 178/24

Kohtuasi T-256/12: Üldkohtu 19. märtsi 2015. aasta määrus – Hautau versus komisjon

24

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 178/25

Kohtuasi F-33/15: 23. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus EMSK

25

2015/C 178/26

Kohtuasi F-34/15: 24. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

25

2015/C 178/27

Kohtuasi F-37/15: 3. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

26

2015/C 178/28

Kohtuasi F-38/15: 6. märtsil 2015 esitatud hagi – FJ versus parlament

26

2015/C 178/29

Kohtuasi F-39/15: 9. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

27

2015/C 178/30

Kohtuasi F-40/15: 9. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

27

2015/C 178/31

Kohtuasi F-41/15: 9. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus Euroopa Politseikolledž (CEPOL)

28

2015/C 178/32

Kohtuasi F-42/15: 10. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

28

2015/C 178/33

Kohtuasi F-43/15: 13. märtsil 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

29


ET

 

Top