EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:171:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 171, 26. mai 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
26. mai 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 171/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 171/02

Kohtuasi C-279/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus (Högsta domstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – C More Entertainment AB versus Linus Sandberg (Eelotsusetaotlus — Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Infoühiskond — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikli 3 lõige 2 — Spordivõistluse reaalajas ülekandmine veebisaidil)

2

2015/C 171/03

Kohtuasi C-316/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus (Cour de cassation’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Gérard Fenoll versus Centre d’aide par le travail „La Jouvene”, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikli 31 lõige 2 — Direktiiv 2003/88/EÜ — Artikkel 7 — Mõiste „töötaja” — Puudega isik — Õigus tasustatud põhipuhkusele — Liidu õigusega vastuolus olevad liikmesriigi õigusnormid — Liikmesriigi kohtu ülesanne)

3

2015/C 171/04

Kohtuasi C-499/13: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus -Poola) – Marian Macikowski versus Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Proportsionaalsuse põhimõte ja neutraalse maksustamise põhimõte — Sundtäitmise käigus enampakkumisel võõrandatava kinnisasja tarne maksustamine — Siseriiklikud õigusnormid, mis panevad müüki korraldavale kohtutäiturile kohustuse arvutada ja tasuda käibemaks selliselt tehingult — Ostuhinna maksmine pädevale kohtule ja vajadus, et viimati nimetatu kannaks tasumisele kuuluva käibemaksu üle kohtutäiturile — Kohtutäituri rahaline ja kriminaalvastutus käibemaksu tasumata jätmise korral — Üldnormiga maksukohustuslasele ette nähtud käibemaksu tasumise tähtaja ja sellisele kohtutäiturile kehtestatud tähtaja erinevus — Sisendkäibemaksu mahaarvamise võimatus)

3

2015/C 171/05

Kohtuasi C-556/13: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismase eelotsusetaotlus – Leedu) – „Litaksa” UAB versus„BTA Insurance Company” SE (Eelotsusetaotlus — Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus — Direktiiv 90/232/EMÜ — Artikkel 2 — Kindlustusmakse varieerumine sõltuvalt sõiduki kasutamise territooriumist)

4

2015/C 171/06

Kohtuasi C-596/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Moravia Gas Storage a.s., endine Globula a.s., Tšehhi Vabariik (Apellatsioonkaebus — Maagaasi siseturg — Maagaasiettevõtjate kohustus — Läbirääkimistel põhineva süsteemi kehtestamine kolmandate isikute juurdepääsuks gaasihoidlale — Tšehhi ametiasutuste otsus — Dambořice tulevase maa-aluse gaasihoidla ajutine vabastus — Komisjoni otsus — Nõue erandiotsus tagasi võtta — Direktiivid 2003/55/EÜ ja 2009/73/EÜ — Ajaline kohaldamine)

5

2015/C 171/07

Kohtuasi C-601/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo – Portugal eelotsusetaotlus) – Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda versus Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém ja Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Ld (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2004/18/EÜ — Teenuste riigihanked — Menetluse kulg — Hanketingimused — Hankelepingut täitma määratud töötajate kvalifikatsioon)

5

2015/C 171/08

Kohtuasi C-7/14 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus – Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ühenduse tolliseadustik — Artikli 220 lõige 2 ja artikkel 239 — Impordimaksu vähendamine — Hiinast pärit seenekonservide import — Otsus, millega tunnistatakse põhjendamatuks imporditollimaksu vähendamine)

6

2015/C 171/09

Kohtuasi C-275/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 5. juunil 2014 – Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i ja Puławski Ryszard versus Minister Finansów

6

2015/C 171/10

Kohtuasi C-282/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Poola) 10. juunil 2014 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Stylinart” sp. z o.o. versus Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Kohtuasi C-8/15 P: Ledra Advertising Ltd 12. jaanuaril 2015 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. novembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-289/13: Ledra Advertising Ltd versus komisjon ja Euroopa Keskpank

7

2015/C 171/12

Kohtuasi C-9/15 P: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ja Lilia Papachristofi 12. jaanuaril 2015 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. novembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-291/13: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ja Lilia Papachristofi versus Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank

9

2015/C 171/13

Kohtuasi C-10/15 P: Christos Theophilou ja Eleni Theophilou 12. jaanuaril 2015 esitatud määruskaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. novembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas T-293/13: Christos Theophilou ja Eleni Theophilou versus Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank

11

2015/C 171/14

Kohtuasi C-58/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksamaa) 10. veebruaril 2015 – Firma Theodor Pfister versus Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Kohtuasi C-70/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 17. veebruaril 2015 – Emmanuel Lebek versus Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Kohtuasi C-74/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Oradea (Rumeenia) 18. veebruaril 2015 – Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău versus Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Baia Mare jt

14

2015/C 171/17

Kohtuasi C-76/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 19. veebruaril 2015 – Paul Vervloet jt, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne versus Ministerraad, menetlusse astujad: Arcofin CVBA jt

15

2015/C 171/18

Kohtuasi C-78/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 20. veebruaril 2015 – Colena AG versus Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Kohtuasi C-97/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 27. veebruaril 2015 – Sprengen/Pakweg Douane BV versus Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Kohtuasi C-98/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Hispaania) 27. veebruaril 2015 – María Begoña Espadas Recio versus Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Kohtuasi C-99/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Hispaania) 27. veebruaril 2015 – Christian Liffers versus Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

18

2015/C 171/22

Kohtuasi C-102/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Ítélőtábla (Ungari) 2. märtsil 2015 – Gazdasági Versenyhivatal versus Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Kohtuasi C-114/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Pau (Prantsusmaa) 6. märtsil 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL versus GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Kohtuasi C-115/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 6. märtsil 2015 – Secretary of State for the Home Department versus NA

20

2015/C 171/25

Kohtuasi C-118/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Hispaania) 9. märtsil 2015 – Confederación Sindical ELA ja Juan Manuel Martínez Sánchez versus Aquarbe S.A.U. ja Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Kohtuasi C-122/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. märtsil 2015 – C versus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

22

2015/C 171/27

Kohtuasi C-129/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 16. märtsil 2015 – H. M. versus Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

22

 

Üldkohus

2015/C 171/28

Kohtuasi T-175/12: Üldkohtu 9. märtsi 2015. aasta otsus – Deutsche Börse versus komisjon (Konkurents — Koondumine — Finantsinstrumentide sektor — Euroopa tuletisinstrumentide turg — Otsus, millega tunnistatakse koondumine siseturuga kokkusobimatuks — Hinnang koondumise konkurentsimõju kohta — Kulude kokkuhoid — Kohustused)

24

2015/C 171/29

Kohtuasi T-234/14: Üldkohtu 17. märtsi 2015. aasta määrus – Mammoet Salvage versus komisjon (Tegevusetuse tuvastamise ja kahju hüvitamise hagi — Lepinguline vastutus — Lepinguväline vastutus — Vastuvõetamatuse vastuväide — Kaheksas Euroopa Arengufond — 74 laevavraki kõrvaldamine Nouadhibou sadamast — Hageja ja Mauritaania vahel sõlmitud leping, mille rahastamist käendab Euroopa Liidu nimel Euroopa Komisjon — Lepingu täitmine — Liidupoolse tasumiskohustuse lepingus ette nähtud täitmise aja edasilükkamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

24

2015/C 171/30

Kohtuasi T-74/15: 17. veebruaril 2015 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus komisjon

25

2015/C 171/31

Kohtuasi T-107/15: 25. veebruaril 2015 esitatud hagi – Uganda Commercial Impex versus nõukogu

26

2015/C 171/32

Kohtuasi T-112/15: 2. märtsil 2015 esitatud hagi – Kreeka Vabariik versus komisjon

27

2015/C 171/33

Kohtuasi T-117/15: 4. märtsil 2015 esitatud hagi – Eesti versus komisjon

28

2015/C 171/34

Kohtuasi T-123/15: 16. märtsil 2015 esitatud hagi – Unicorn versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Kohtuasi T-124/15: 18. märtsil 2015 esitatud hagi – Unicorn versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Kohtuasi T-125/15: 18. märtsil 2015 esitatud hagi – Unicorn versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Kohtuasi T-128/15: 20. märtsil 2015 esitatud hagi – Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Kohtuasi T-134/15: 23. märtsil 2015 esitatud hagi – salesforce.com versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Kohtuasi T-142/15: 30. märtsil 2015 esitatud hagi – DHL Express (Prantsusmaa) vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Kohtuasi T-144/15: 25. märtsil 2015 esitatud hagi – L’Oréal versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Kohtuasi T-146/15: 23. märtsil 2015 esitatud hagi – hyphen versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Skylotec

34

2015/C 171/42

Kohtuasi T-159/15: 1. aprillil 2015 esitatud hagi – Puma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gemma Group (hüppava looma kujutis)

35

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 171/43

Kohtuasi F-32/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 26. märtsi 2015. aasta otsus – DO versus ESMA (Avalik teenistus — ESMA töötajad — Ajutine teenistuja — Lepingu pikendamata jätmine — Hindamisaruanne — Hindamisaruande hilinenud koostamine — Ebakõla üldise ja erihinnangu vahel)

36

2015/C 171/44

Kohtuasi F-5/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. märtsi 2015. aasta määrus – Necci versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Riikliku skeemi raames omandatud pensioniõiguste ülekandmine — Teenistusaastate hüvitamise ettepanek — Hilinenult esitatud kaebus — Kohtueelse menetluse järgimata jätmine — Ilmselge vastuvõetamatus)

36


ET

 

Top