Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:096:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 96, 23. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 96

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
23. märts 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 096/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 096/02

Kohtuasi C-420/14 P: Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd 10. septembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 1. juulil 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-239/12: Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

2

2015/C 096/03

Kohtuasi C-580/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 16. detsembril 2014 – Advokaat Sandra Bitter, Ziegelwerk Höxter GmbH pankrotihaldur versus Saksamaa Liitvabariik

2

2015/C 096/04

Kohtuasi C-583/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 18. detsembril 2014 – Benjámin Dávid Nagy versus Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

3

2015/C 096/05

Kohtuasi C-596/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social (Hispaania) 22. detsembril 2014 – Ana de Diego Porras versus Ministerio de Defensa

3

2015/C 096/06

Kohtuasi C-598/14 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 22. detsembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 21. oktoobri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-453/11: Szajner versus Siseturu Ühtlustamise Amet

4

2015/C 096/07

Kohtuasi C-613/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 30. detsembril 2014 – James Elliott Construction Limited versus Irish Asphalt Limited

5

2015/C 096/08

Kohtuasi C-614/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 31. detsembril 2014 – kriminaalasi Atanas Ognyanovi süüdistuses

6

2015/C 096/09

Kohtuasi C-14/15: 14. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

7

2015/C 096/10

Kohtuasi C-16/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Hispaania) 19. jaanuaril 2015 – María Elena Pérez López versus Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

8

 

Üldkohus

2015/C 096/11

Kohtuasi T-570/10 RENV: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Environmental Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Wolf (Hundi pea kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Hundi pead kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised kujutismärgid WOLF Jardin ja Outils WOLF — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

10

2015/C 096/12

Kohtuasi T-204/11: Üldkohtu 11. veebruari 2015. aasta otsus – Hispaania versus komisjon (Tarbijakaitse — Määrus (EL) nr 15/2011 — Kahepoolmeliste molluskite puhul lipofiilsete toksiinide määramise meetodid — Hiirtel tehtava biotesti meetodi asendamine vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC-MS/MS) meetodiga — ELTL artikkel 168 — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus)

11

2015/C 096/13

Kohtuasi T-387/12: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Itaalia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Puu- ja köögivili — Tomatite ümbertöötlemissektor — Tootjaühendustele antud abi — Itaalia tehtud kulutused — Määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4 — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikkel 31 — Ühtse määraga korrektsioon)

11

2015/C 096/14

Kohtuasi T-395/12: Üldkohtu 11. veebruari 2015. aasta otsus – Fetim versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Solid Floor (Solidfloor The professional's choice) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi Solidfloor The professional’s choice taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk SOLID floor, varasem ärinimi ja domeeninimi Solid Floor Ltd — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

12

2015/C 096/15

Kohtuasi T-473/12: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Aer Lingus versus komisjon (Riigiabi — Iiri lennureisijatasu — Madalam lennureisijatasu lendude puhul Dublini lennujaamast kuni 300 km kaugusel asuvasse sihtlennujaama — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja nähakse ette kohustus see tagasi nõuda — Eelis — Valikulisus — Abisaajate tuvastamine — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikkel 14 — Põhjendamiskohustus)

12

2015/C 096/16

Kohtuasi T-500/12: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Ryanair versus komisjon (Riigiabi — Iirimaa lennureisijatasu — Diferentseeritud määr Dublini lennujaamast kuni 300 km kaugusel asuvatele sihtkohtadele — Komisjoni otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Eelis — Valikulisus — Abisaajate tuvastamine — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikkel 14 — Põhjendamiskohustus)

13

2015/C 096/17

Kohtuasi T-33/13: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Türkiye Garanti Bankasi versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Card & Finance Consulting (bonus & more) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi bonus & more taotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk bonus net — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2015/C 096/18

Kohtuasi T-78/13: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – Red Bull versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sun Mark (BULLDOG) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BULLDOG taotlus — Varasemad rahvusvahelised ja siseriiklikud sõnamärgid BULL ja RED BULL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Mõiste „kontseptuaalne sarnasuse” — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

15

2015/C 096/19

Kohtuasi T-368/13: Üldkohtu 10. veebruari 2015. aasta otsus – Boehringer Ingelheim International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lehning entreprise (ANGIPAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ANGIPAX taotlus — Ühenduse varasem sõnamärk ANTISTAX — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

16

2015/C 096/20

Kohtuasi T-379/13: Üldkohtu 10. veebruari 2015. aasta otsus – Innovation First versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NANO) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi NANO taotlus — Õigus olla ära kuulatud — Põhjendamiskohustus — Faktide kontrollimine omal algatusel — Suhteline keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

16

2015/C 096/21

Kohtuasi T-499/13: Üldkohtu 5. veebruari 2015. aasta otsus – nMetric versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SMARTER SCHEDULING) (Ühenduse kaubamärk — Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk SMARTER SCHEDULING — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

17

2015/C 096/22

Kohtuasi T-648/13: Üldkohtu 10. veebruari 2015. aasta otsus – IOIP Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GLISTEN) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi GLISTEN taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

18

2015/C 096/23

Kohtuasi T-7/14 P: Üldkohtu 6. veebruari 2015. aasta otsus – BQ versus kontrollikoda (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamisaruanne — Psühholoogiline ahistamine — Kahju hüvitamise hagi osaline rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes — Faktiliste asjaolude moonutamine — Avaliku Teenistuse Kohtu põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Kohtukulude jaotamine)

18

2015/C 096/24

Kohtuasi T-85/14: Üldkohtu 10. veebruari 2015. aasta otsus – Infocit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DIN (DINKOOL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi DINKOOL taotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk DIN — Varasem siseriiklik kaubanduslik tunnuskood DIN — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 8 lõige 4)

19

2015/C 096/25

Kohtuasi T-396/13: Üldkohtu 26. jaanuari 2015. aasta määrus – Dosen versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gramm (Nano-Pad) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

20

2015/C 096/26

Kohtuasi T-338/14: Üldkohtu 27. jaanuari 2015. aasta määrus – UNIC versus komisjon (Tühistamishagi — Ühistegevused, mis toetavad arengumaade säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut — India, Pakistani ja Etioopia päritolu töödeldud või osaliselt töödeldud nahkade suhtes kohaldatavad üldised tariifsed soodustused — Üldiste soodustuste ajutise peatamise taotluse rahuldamata jätmine — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

20

2015/C 096/27

Kohtuasi T-827/14: 24. detsembril 2014 esitatud hagi – Deutsche Telekom versus komisjon

21

2015/C 096/28

Kohtuasi T-830/14: 29. detsembril 2014 esitatud hagi – Farahat versus nõukogu

22

2015/C 096/29

Kohtuasi T-45/15: 2. veebruaril 2015 esitatud hagi – Hydrex versus komisjon

23

2015/C 096/30

Kohtuasi T-248/12: Üldkohtu 6. veebruari 2015. aasta määrus – Fuhr versus komisjon

24

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 096/31

Kohtuasi F-2/15: 8. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

25

2015/C 096/32

Kohtuasi F-3/15: 9. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

25

2015/C 096/33

Kohtuasi F-4/15: 12. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

26

2015/C 096/34

Kohtuasi F-5/15: 19. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

26

2015/C 096/35

Kohtuasi F-16/15: 30. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

27

2015/C 096/36

Kohtuasi F-18/15: 2. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

28


ET

 

Top