Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:081:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 81, 9. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
9. märts 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 081/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 081/02

Kohtuasi C-243/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. novembri 2014. aasta määrus (Philippe Adam Krikorian – Prantsusmaa eelotsusetaotlus) – Grégoire Krikorian jt (ELTL artikkel 267 — Poolte otse Euroopa Kohtusse pöördumine — Euroopa Kohtu pädevuse ilmselge puudumine)

2

2015/C 081/03

Kohtuasi C-313/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Poola) 1. juulil 2014 – ASPROD sp. z o.o. versus Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

2

2015/C 081/04

Kohtuasi C-526/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ustavno sodišče (Sloveenia) 20. novembril 2014 – Tadej Kotnik jt, Jože Sedonja jt, Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, Itaalia Vabariik, Andrej Pipuš ja Dušanka Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič jt, Stajka Skrbinšek, Janez Forte jt, Marija Pipuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije versus Državni zbor Republike Slovenije

3

2015/C 081/05

Kohtuasi C-546/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Udine (Itaalia) 28. novembril 2014 – Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. (likvideerimisel)

4

2015/C 081/06

Kohtuasi C-560/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 5. detsembril 2014 – MM versus Minister for Justice and Equality, Iirimaa, ja Attorney General

5

2015/C 081/07

Kohtuasi C-572/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 11. detsembril 2014 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH versus Amazon EU Sàrl jt

5

2015/C 081/08

Kohtuasi C-578/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) 12. detsembril 2014 – Argenta Spaarbank NV versus Belgische Staat

6

2015/C 081/09

Kohtuasi C-584/14: 18. detsembril 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

7

2015/C 081/10

Kohtuasi C-592/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 19. detsembril 2014 – European Federation for Cosmetic Ingredients versus Secretary of State for Business, Innovation and Skills

8

2015/C 081/11

Kohtuasi C-605/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 30. detsembril 2014 – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu versus Pekka Komu, Jelena Komu

9

2015/C 081/12

Kohtuasi C-607/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 29. detsembril 2014 – Bookit Ltd versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

9

2015/C 081/13

Kohtuasi C-20/15 P: Euroopa Komisjoni 19. jaanuaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 7. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-219/10: Autogrill España versus komisjon

10

2015/C 081/14

Kohtuasi C-21/15 P: Euroopa Komisjoni 19. jaanuaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 7. novembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-399/11: Banco Santander ja Santusa versus komisjon

11

 

Üldkohus

2015/C 081/15

Liidetud kohtuasjad T-420/11 ja T-56/12: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Ocean Capital Administration jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Otsuse seadusjõud — Piiravate meetmete tühistamise tagajärjed sellise üksuse jaoks, kes kuulub või keda kontrollib tuumarelvade levitamisega seotud üksus — Tühistamise tagajärgede ajalise mõju määratlemine)

12

2015/C 081/16

Kohtuasi T-140/12: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Teva Pharma ja Teva Pharmaceuticals Europe versus Euroopa Ravimiamet (Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Harva kasutatavad ravimid — Harva kasutatava ravimi imatiniib geneerilise variandi müügiloa taotlus — EMA otsus jätta müügiloa taotlus kinnitamata — Ainuõigus turul)

13

2015/C 081/17

Kohtuasi T-176/12: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Bank Tejarat versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Hindamisviga)

14

2015/C 081/18

Kohtuasi T-193/12: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Holsten-Brauerei (H) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk H — Varasem siseriiklik kujutismärk H — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjenduse puudumine — Määrus nr 207/2009 artikkel 75)

15

2015/C 081/19

Kohtuasi T-393/12: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Tsujimoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Kenzo (KENZO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi KENZO taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk KENZO — Suhteline keeldumispõhjus — Maine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 — Dokumentide hilinenult esitamine — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 2)

15

2015/C 081/20

Kohtuasi T-133/13: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Pro-Aqua International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Rexair (WET DUST CAN’T FLY) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk WET DUST CAN’T FLY — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

16

2015/C 081/21

Kohtuasi T-172/13: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Simba Toys (AFRICAN SIMBA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi AFRICAN SIMBA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk Simba — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

17

2015/C 081/22

Kohtuasi T-322/13: Üldkohtu 22. jaanuari 2015. aasta otsus – Tsujimoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Kenzo (KENZO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi KENZO taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk KENZO — Suhteline keeldumispõhjus — Maine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 — Dokumentide hilinenult esitamine — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus — Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 2)

17

2015/C 081/23

Kohtuasi T-166/12: Üldkohtu 14. jaanuari 2015. aasta määrus – Bolívar Cerezo versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Renovalia Energy (RENOVALIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi RENOVALIA taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid RENOVA ENERGY ja RENOVAENERGY — Osaline registreerimisest keeldumine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

18

2015/C 081/24

Kohtuasi T-507/13: Üldkohtu 14. jaanuari 2015. aasta määrus – SolarWorld jt versus komisjon (Tühistamishagi — Dumping — Hiinast pärit kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) import — Hinnakohustuse heakskiitmine dumpinguvastase menetluse raames — Ühenduse tööstusharu — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

19

2015/C 081/25

Kohtuasi T-535/13: Üldkohtu 13. jaanuari 2015. aasta määrus – Vakoma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – VACOM (VAKOMA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi VAKOMA taotlus — Ühenduse varasem sõnamärk VACOM — Hagimenetluse algatusdokument — Vorminõuete rikkumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

19

2015/C 081/26

Kohtuasi T-579/13: Üldkohtu 13. jaanuari 2015. aasta määrus – Istituto di vigilanza dell’urbe versus komisjon (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue — Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Turva- ja valvelauateenuste osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hankelepingu sõlmimine teise pakkujaga — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

20

2015/C 081/27

Kohtuasi T-672/14 R: Üldkohtu presidendi 15. detsembri 2014. aasta määrus – August Wolff ja Remedia versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Inimtervishoius kasutatavate ravimite müügiluba — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2015/C 081/28

Kohtuasi T-793/14: 4. detsembril 2014 esitatud hagi – Tempus Energy ja Tempus Energy Technology versus komisjon

21

2015/C 081/29

Kohtuasi T-799/14: 5. detsembril 2014 esitatud hagi – Gazprom Neft versus nõukogu

22

2015/C 081/30

Kohtuasi T-832/14: 30. detsembril 2014 esitatud hagi – Nutria versus komisjon

23

2015/C 081/31

Kohtuasi T-7/15: 8. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Leopard versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Smart Market (LEOPARD true racing)

24

2015/C 081/32

Kohtuasi T-12/15: 13. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Banco Santander ja Santusa versus komisjon

24

2015/C 081/33

Kohtuasi T-14/15: 13. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Lufthansa AirPlus Servicekarten versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Mareea Comtur (airpass.ro)

25

2015/C 081/34

Kohtuasi T-15/15: 13. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Costa versus parlament

26

2015/C 081/35

Kohtuasi T-17/15: 15. jaanuaril 2015 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

27

2015/C 081/36

Kohtuasi T-29/15: 21. jaanuaril 2015 esitatud hagi – International Management Group versus komisjon

28

2015/C 081/37

Kohtuasi T-258/14: Üldkohtu 12. jaanuari 2015. aasta määrus – Luksemburg versus komisjon

29

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 081/38

Kohtuasi F-142/14: 24. detsembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Eurojust

30

2015/C 081/39

Kohtuasi F-30/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 15. jaanuari 2015. aasta määrus – Speyart versus Euroopa Komisjon

30

2015/C 081/40

Kohtuasi F-49/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 12. jaanuari 2015. aasta määrus – DQ jt versus Euroopa Parlament

30


ET

 

Top