Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 72, 28. veebruar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 72

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
28. veebruar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 072/01

Komisjoni arvamus, 26. veebruar 2015, Rootsis Lundis asuvast Euroopa Neutronkiirguse Allika Teaduskeskusest (European Spallation Source) (joonkiirendist) pärit radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta

1

2015/C 072/02

Komisjoni arvamus, 26. veebruar 2015, väärtpaberiosaluste statistikat käsitleva Euroopa Keskpanga muudetud määruse eelnõu kohta

3


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 072/03

Menetluse algatamine (Toimik M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2015/C 072/04

Euro vahetuskurss

6

2015/C 072/05

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 17. oktoobri 2014. aasta koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga AT.39924 – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid (CHF LIBOR) – Raportöör: Madalmaad

7

2015/C 072/06

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 21. oktoober 2014, (Juhtum AT.39924 – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid) (CHF LIBOR) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7605 all)

9

2015/C 072/08

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 17. oktoobri 2014. aasta koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga AT.39924 – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid (Ostu-müügi noteeringute vahega seotud rikkumine) – Raportöör: Madalmaad

12

2015/C 072/09

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid (Ostu-müügi noteeringute vahega seotud rikkumine) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 21. oktoober 2014, (Juhtum AT.39924 – Šveitsi frangi intressimäära tuletisinstrumendid) (Ostu-müügi noteeringute vahega seotud rikkumine) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7602 all)

14

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2015/C 072/11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 072/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7302 – Styrolution / Braskem / JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

25

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2015/C 072/13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

26


 

Parandused

2015/C 072/14

Konkursikutse parandus – Suunised – EACEA 03/2015 – Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatus – Tehniline abi lähetavatele organisatsioonidele – Vastuvõtvate organisatsioonide humanitaarabisuutlikkuse suurendamine ( ELT C 17, 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top