EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:431:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 431, 1. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 431

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
1. detsember 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 431/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

2014/C 431/02

Euroopa Kohtu uue liikme vande andmine

2

2014/C 431/03

Kolmest kohtunikust koosnevate kodade presidentide valimine

2

2014/C 431/04

Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta üldkoosolekul vastu võetud otsused

2

2014/C 431/05

Kohtukoosseisude määramise nimekirjad

3

2014/C 431/06

Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 107 märgitud kohtuasju lahendava koja määramine

4

2014/C 431/07

Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 193 märgitud kohtuasju lahendava koja määramine

4

2014/C 431/08

Peakohtujuristi nimetamine

4


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 431/09

Kohtuasi C-488/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. septembri 2014. aasta määrus (Okrazhen sad — Targovishte eelotsusetaotlus - Bulgaaria) — „Parva Investitsionna Banka” AD, „UniKredit Bulbank” AD, „Siyk Faundeyshan” LLS versus„Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost” AD, Sindik na „Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost” AD (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1896/2006 — Mõiste „vaidlustamata rahalised nõuded” — Maksejõuetusmenetlus — Vaidlustatud nõuet puudutav kohtuväline täitedokument — Sellise dokumendi alusel pankrotivara suhtes esitatud täitmisnõue — Olukord, mis ei kuulu määruse nr 1896/2006 kohaldamisalasse — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

5

2014/C 431/10

Kohtuasi C-521/14: Euroopa Kohtu 11. septembri 2014. aasta määrus — Think Schuhwerk GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 207/2009 — Artikli 7 lõike 1 punkt b — Eristusvõime puudumine — Punaste otsakatetega kingapaelad — Üldkohtu kodukorra artikkel 122 — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonikaebus)

6

2014/C 431/11

Kohtuasi C-199/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 25. septembri 2014. aasta määrus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus - Ungari) — János Kárász versus Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 17 — Liidu õiguse rakendamine — Puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse ilmne puudumine)

6

2014/C 431/12

Kohtuasi C-204/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 4. septembri 2014. aasta määrus (Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus — Ungari) — István Tivadar Szabó versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Äriühing, kellel on tekkinud maksuvõlg — Selle äriühingu juht, keda ei saa teise äriühingu juhina tööle võtta — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Nende liidu õiguse sätete kohaldatavuse puudumine, mille tõlgendamist taotletakse — Euroopa Kohtu pädevuse ilmne puudumine — Hüpoteetiline küsimus — Ilmselge vastuvõetamatus)

7

2014/C 431/13

Kohtuasi C-387/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajowa Izba Odwoławcza (Poola) 14. augustil 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o. versus Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Kohtuasi C-397/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 20. augustil 2014 – Polkomtel Sp. z o.o. versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Kohtuasi C-400/14 P: Basic AG Lebensmittelhandel 20. augustil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 26. juuni 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

9

2014/C 431/16

Kohtuasi C-404/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 25. augustil 2014 — Marie Matoušková, pärandvara hooldaja versus Misha Martinus ja Elisabeth Jekaterina Martinus, keda esindab erieestkostja David Sedlák, ning Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Kohtuasi C-288/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 25. augustil 2014 — PST CLC, a.s. versus Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Kohtuasi C-406/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poola) 27. augustil 2014 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu versus Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Kohtuasi C-416/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Itaalia) 3. septembril 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA versus Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Kohtuasi C-425/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 17. septembril 2014 — Impresa Edilux srl, ettevõtjate ajutise ühenduse volitatud esindaja, ja Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) versus Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani ja Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Kohtuasi C-426/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia) 18. septembril 2014 — Heart Life Croce Amica Srl versus Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Kohtuasi C-432/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil de prud’hommes de Paris (Prantsusmaa) 22. septembril 2014 — David Van der Vlist versus Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Kohtuasi C-386/13: Euroopa Kohtu presidendi 24. septembri 2014. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Küprose Vabariik

16

2014/C 431/24

Kohtuasi C-93/14: Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2014. aasta määrus (Audiencia Provincial de Navarra eelotsusetaotlus - Hispaania) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria versus Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Kohtuasi C-130/14: Euroopa Kohtu presidendi 12. septembri 2014. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

16

2014/C 431/26

Kohtuasi C-279/14: Euroopa Kohtu presidendi 9. septembri 2014. aasta määrus (Landgericht Hannoveri eelotsusetaotlus - Saksamaa) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken versus TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Kohtuasi C-316/14: Euroopa Kohtu presidendi 25. septembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheim’i eelotsusetaotlus - Saksamaa) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock versus Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Kohtuasi C-337/14: Euroopa Kohtu presidendi 23. septembri 2014. aasta määrus (Amtsegericht Rüsselsheimi eelotsusetaotlus - Saksamaa) — Elvira Mandl, Helmut Mandl versus Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Kohtuasi C-364/14: Euroopa Kohtu presidendi 16. septembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheimi eelotsusetaotlus - Saksamaa) — Annette Lorch, Kurt Lorch versus Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Kohtuasi C-365/14: Euroopa Kohtu presidendi 12. septembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheim’i eelotsusetaotlus - Saksamaa) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler versus Condor Flugdienst GmbH

17

 

Üldkohus

2014/C 431/31

Kohtuasi T-453/11: Üldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta otsus — Szajner versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk LAGUIOLE — Varasem Prantsuse ärinimi Forge de Laguiole — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c ja artikli 8 lõige 4)

18

2014/C 431/32

Kohtuasi T-268/13: Üldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastava Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmine — Karistusmakse — Karistusmakse sissenõudmise otsus — Tagasinõudmise kohustus — Ettevõtted, mille suhtes on algatatud pankrotimenetlus — Kõnealuste pankrotimenetluste ese — Vajalik hoolsus — Tõendamiskoormis)

19

2014/C 431/33

Kohtuasi T-405/10: Üldkohtu 16. septembri 2014. aasta määrus — Justice & Environment versus komisjon (Õigusaktide ühtlustamine — GMO-de tahtlik keskkonda viimine — Turuleviimise loa andmise kord — Vaidemenetlus — Vaidlustatud või puudutatud otsuste tühistamine — Vaidluse eseme kadumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

19

2014/C 431/34

Kohtuasi T-354/12: Üldkohtu 17. septembri 2014. aasta määrus — Afepadi jt versus komisjon (Tühistamishagi — Tervisealased väited, mida kasutatakse toiduainete märgistamisel ja reklaamil — Määrus (EL) nr 432/2012 — Põhjendused 11, 14 ja 17 — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

20

2014/C 431/35

Kohtuasi T-59/13 P: Üldkohtu 7. oktoobri 2014. aasta määrus — BT versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Lepingu pikendamata jätmine — Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikkel 76)

20

2014/C 431/36

Kohtuasi T-83/13 P: Üldkohtu 16. septembri 2014. aasta määrus — BS versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Personalieeskirjade artikkel 73 — Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjad — Kollegiaalsuse põhimõte — Vaidluse juriidiline laad — Füüsilise ja vaimse puude aste — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

21

2014/C 431/37

Kohtuasi T-230/13: Üldkohtu 2. oktoobri 2014. aasta määrus — HTC Sweden versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vermop Salmon (TWISTER) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2014/C 431/38

Kohtuasi T-497/13: Üldkohtu 16. septembri 2014. aasta määrus — Boston Scientific Neuromodulation versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PRECISION SPECTRA) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi PRECISION SPECTRA taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Osalistelt vastuvõetamatu ja osaliselt õiguslikult põhjendamatu hagi)

22

2014/C 431/39

Kohtuasi T-583/13: Üldkohtu 3. septembri 2014. aasta määrus — Shire Pharmaceutical Contracts versus komisjon (Tühistamishagi — Pediaatrias kasutatavad ravimid — Määrus (EÜ) nr 1901/2006 — Artikkel 37 — Harva kasutatavate patentimata ravimite turustamise ainuõiguse kehtivusaja pikendamine — Akt, mida ei saa vaidlustada — Vastuvõetamatus)

23

2014/C 431/40

Kohtuasi T-286/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus — Röchling Oertl Kunststofftechnik versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Kohtuasi T-287/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus — Schaeffler Technologies versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Kohtuasi T-288/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus — Energiewerke Nord versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Kohtuasi T-294/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus — Klemme versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Kohtuasi T-295/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus — Autoneum Germany versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Kohtuasi T-296/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Erbslöh versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Kohtuasi T-297/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Walter Klein versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Kohtuasi T-298/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Erbslöh Aluminium versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Kohtuasi T-300/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Fricopan Back versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Kohtuasi T-301/14 R: Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Michelin Reifenwerke versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine — Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Kohtuasi T-521/14: 4. juulil 2014 esitatud hagi – Rootsi versus komisjon

28

2014/C 431/51

Kohtuasi T-642/14: 29. augustil 2014 esitatud hagi — JP Divver Holding Company vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Kohtuasi T-660/14: 12. septembril 2014 esitatud hagi — SV Capital versus EBA

29

2014/C 431/53

Kohtuasi T-670/14: 19. septembril 2014 esitatud hagi — Milchindustrie-Verband ja Deutscher Raiffeisenverband versus komisjon

30

2014/C 431/54

Kohtuasi T-681/14: 18. septembril 2014 esitatud hagi — El-Qaddafi versus nõukogu

31

2014/C 431/55

Kohtuasi T-682/14: 19. septembril 2014 esitatud hagi — Mylan Laboratories ja Mylan versus komisjon

32

2014/C 431/56

Kohtuasi T-683/14 P: Rhys Morgani 16. septembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 8. juuli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-26/13: Morgan versus Siseturu Ühtlustamise Amet

33

2014/C 431/57

Kohtuasi T-684/14: 19. septembril 2014 esitatud hagi — Krka versus komisjon

34

2014/C 431/58

Kohtuasi T-685/14: 18. septembril 2014 esitatud hagi — EEB versus komisjon

35

2014/C 431/59

Kohtuasi T-689/14 P: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 12. septembril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 2. juuli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-63/13: Psarras versus ENISA

36

2014/C 431/60

Kohtuasi T-690/14: 19. septembril 2014 esitatud hagi — Sony Computer Entertainment Europe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Kohtuasi T-701/14: 22. septembril 2014 esitatud hagi — Niche Generics versus komisjon

38

2014/C 431/62

Kohtuasi T-713/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi — IPSO versus EKP

39

2014/C 431/63

Kohtuasi T-714/14: 8. oktoobril 2014 esitatud hagi — Bonney versus Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Kohtuasi T-715/14: 9. oktoobril 2014 esitatud hagi — NK Rosneft jt versus nõukogu

40

2014/C 431/65

Kohtuasi T-718/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi — Hong Kong Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Kohtuasi T-721/14: 13. oktoobril 2014 esitatud hagi — Belgia versus komisjon

42

2014/C 431/67

Kohtuasi T-725/14: 14. oktoobril 2014 esitatud hagi — Aalberts Industries versus Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus

43

2014/C 431/68

Kohtuasi T-727/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition versus Siseturu Ühtlustamise Amet — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Kohtuasi T-728/14: 10. oktoobril 2014 esitatud hagi — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition versus Siseturu Ühtlustamise Amet — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Kohtuasi T-592/13: Üldkohtu 2. oktoobri 2014. aasta määrus — Ratioparts-Ersatzteile versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Kohtuasi T-622/13: Üldkohtu 2. oktoobri 2014. aasta määrus — Ratioparts-Ersatzteile versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Kohtuasi T-706/13: Üldkohtu 1. oktoobri 2014. aasta määrus — Tui Deutschland versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Kohtuasi T-370/14: Üldkohtu 2. septembri 2014. aasta määrus — Petropars jt versus nõukogu

46

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 431/74

Kohtuasi F-23/11 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu 15. oktoobri 2014. aasta otsus — AY versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Kohtuasja saatmine Üldkohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Edutamine — 2010. aasta edutamine — Teenete võrdlev hindamine — Otsus hagejat mitte edutada)

47

2014/C 431/75

Kohtuasi F-86/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 15. oktoobri 2014. aasta otsus — van de Water versus parlament (Avalik teenistus — Ametniku õigused ja kohustused — Teatamine kavatsusest hakata tegelema kutsealase tegevusega pärast teenistusest lahkumist — Personalieeskirjade artikkel 16 — Kooskõla institutsiooni õigustatud huvidega — Keeld)

47

2014/C 431/76

Kohtuasi F-59/14: 24. juunil 2014 esitatud hagi — ZZ versus Euroopa Komisjon

48

2014/C 431/77

Kohtuasi F-75/14: 31. juulil 2014 esitatud hagi — ZZ versus Enterprise commune ECSEL

48

2014/C 431/78

Kohtuasi F-87/14: 1. septembril 2014 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

49

2014/C 431/79

Kohtuasi F-98/14: 29. septembril 2014 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

50


ET

 

Top