Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 380, 27. oktoober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 380

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
27. oktoober 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 380/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 380/02

Kohtuasi C-372/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 1. augustil 2014 – Provident Financial s.r.o. versus Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Kohtuasi C-398/14: 20. augustil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

3

2014/C 380/04

Kohtuasi C-402/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Dioikitiko Efeteio Athinon (Kreeka) 22. augustil 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia versus Kreeka riik

4

 

Üldkohus

2014/C 380/05

Kohtuasi T-170/08: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – komisjon versus ID FOS Research (Vahekohtuklausel — Rahalise abi lepingud seoses tööstustehnoloogia ja materjalitehnoloogia valdkonna projektidega — Makstud summadest ühe osa tagastamine — Viivitusintress)

5

2014/C 380/06

Kohtuasi T-425/11: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Kreeka versus komisjon (Riigiabi — Kreeka kasiinod — Kord, mis näeb ette 80 % maksu erineva suurusega sissepääsutasudelt — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga vastuolus olevaks — Riigiabi mõiste — Eelis)

5

2014/C 380/07

Kohtuasi T-443/11: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Gold East Paper ja Gold Huasheng Paper versus nõukogu (Dumping — Hiinast pärit kaetud kvaliteetpaberi import — Turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja staatus — Selle staatuse kohta otsuse tegemise tähtaeg — Hoolikas ja erapooletu uurimine — Kaitseõigused — Ilmne hindamisviga — Hea halduse põhimõte — Tõendamiskoormis — Kahju — Kasumimarginaali kindlaksmääramine — Asjaomase toote määratlemine — Ühenduse tootmisharu — Põhjuslik seos)

6

2014/C 380/08

Kohtuasi T-444/11: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Gold East Paper (Jiangsu) ja Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) versus nõukogu (Subsiidiumid — Hiinast pärit kaetud kvaliteetpaberi import — Meetod — Kasu arvutamine — Ilmne hindamisviga — Konkreetsus — Amortisatsiooniperiood — Maksusoodustused — Tasakaalustavad meetmed — Kahju — Kasumimarginaali kindlaksmääramine — Asjaomase toote määratlemine — Ühenduse tootmisharu — Põhjuslik seos)

7

2014/C 380/09

Kohtuasi T-450/11: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Galileo International Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet – ESA ja komisjon (GALILEO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi GALILEO taotlus — Varasemad ühenduse sõnamärgid GALILEO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EL) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine)

8

2014/C 380/10

Kohtuasi T-536/12: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Aroa Bodegas versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bodegas Muga (aroa) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi aroa taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk Aro — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Osaline registreerimisest keeldumine)

8

2014/C 380/11

Kohtuasi T-127/13: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PRO OUTDOOR taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk OUTDOOR garden barbecue camping — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Apellatsioonikoja menetluse vaidluse ese — Määruse nr 207/2009 artikkel 60 ja artikli 64 lõige 1)

9

2014/C 380/12

Kohtuasi T-185/13: Üldkohtu 11. septembri 2014. aasta otsus – Continental Wind Partners versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi CONTINENTAL WIND PARTNERS taotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk Continental — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Osaline registreerimisest keeldumine)

10

2014/C 380/13

Kohtuasi T-112/11: Üldkohtu 3. septembri 2014. aasta määrus – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud geograafilise tähise registreerimine — „Edam Holland” — Põhjendatud huvi puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

10

2014/C 380/14

Kohtuasi T-113/11: Üldkohtu 3. septembri 2014. aasta määrus – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse versus komisjon (Tühistamishagi — Kaitstud geograafilise tähise registreerimine — „Gouda Holland” — Põhjendatud huvi puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

11

2014/C 380/15

Kohtuasi T-261/12: Üldkohtu 3. septembri 2014. aasta määrus – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon versus komisjon (Kahju hüvitamise nõue — Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Komisjoni institutsioonilise suutlikkuse suurendamine konkurentsi kaitsmiseks Serbias — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

12

2014/C 380/16

Kohtuasi T-336/13: Üldkohtu 2. septembri 2014. aasta määrus – Borghezio versus parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi presidendi avaldus täiskogu istungil, millega teatatakse täiskogule sellest, et Euroopa Parlamendi liige on välja arvatud fraktsioonist, kuhu ta kuulus — Vaidlustamatu akt — Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

12

2014/C 380/17

Kohtuasi T-386/13: Üldkohtu 3. septembri 2014. aasta määrus – Kėdainių rajono Okainių jt versus nõukogu ja komisjon (Tühistamishagi — Ühine põllumajanduspoliitika — Põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetuskavad — Heakskiit täiendavate riiklike otsetoetuste andmiseks Leedus aastal 2012 — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Vastuvõetamatus — Õigusvastasuse väide)

13

2014/C 380/18

Kohtuasi T-538/13: Üldkohtu 2. septembri 2014. aasta määrus – Verein Natura Havel ja Vierhaus versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Märgukiri käimasoleva liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluse raames, mis puudutab Saksamaa lennundusõiguse kooskõla liidu õigusega — Juurdepääsu keelamine — Kontrollimiste, uurimise ja audiitorkontrolli eesmärkide kaitsega seotud erand — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt õiguslikult põhjendamatu hagi)

14

2014/C 380/19

Kohtuasi T-499/14: 23. juunil 2014 esitatud hagi – Its Europe versus komisjon

14

2014/C 380/20

Kohtuasi T-564/14: 28. juulil 2014 esitatud hagi – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen versus Siseturu Ühtlustamise Amet

15

2014/C 380/21

Kohtuasi T-631/14: 22. augustil 2014 esitatud hagi – Roland versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Louboutin (kingatallale kantud punase värvi toon)

16

2014/C 380/22

Kohtuasi T-632/14: 25. augustil 2014 esitatud hagi – Intercon versus komisjon

16

2014/C 380/23

Kohtuasi T-638/14: 26. augustil 2014 esitatud hagi – Frinsa del Noroeste versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Kohtuasi T-641/14: 28.augustil 2014 esitatud hagi – Dellmeier versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Kohtuasi T-643/14: 1. septembril 2014 esitatud hagi – Red Lemon Incorporation versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Kohtuasi T-647/14: 2. septembril 2014 esitatud hagi – Infusion Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Kohtuasi T-648/14: 2. septembril 2014 esitatud hagi – Infusion Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Kohtuasi T-652/14: 8. septembril 2014 esitatud hagi – AF Steelcase versus Siseturu Ühtlustamise Amet

21

2014/C 380/29

Kohtuasi T-657/14: 12. septembril 2014 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

22

2014/C 380/30

Kohtuasi T-658/14: 12. septembril 2014 esitatud hagi – Jurašinović versus nõukogu

23

2014/C 380/31

Kohtuasi T-664/14: 15. septembril 2014 esitatud hagi – Belgia versus komisjon

24

2014/C 380/32

Kohtuasi T-665/14 P: 17. septembril 2014 Robert Klari ja Francisco Fernandez Fernandezi esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 16. juuli 2014. aasta määruse peale kohtuasjas F-114/13: Klar ja Fernandez Fernandez versus komisjon

24

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 380/33

Kohtuasi F-65/14: 14. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

26

2014/C 380/34

Kohtuasi F-67/14: 17. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

26

2014/C 380/35

Kohtuasi F-69/14: 19. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

27

2014/C 380/36

Kohtuasi F-73/14: 24. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Europol

27


ET

 

Top