EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 311, 12. september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
12. september 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 498. istungjärk 29.–30. aprillil 2014

2014/C 311/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Põlvkondade- ja kultuuridevahelised meetmed, et edendada noorte ELi kodanike sotsiaalset integratsiooni teise liikmesriiki tööle asumisel” (omaalgatuslik arvamus)

1

2014/C 311/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Noorte tööalane konkurentsivõime – tööstuse vajadustega sobiv koolitus kokkuhoiuajastul”

7

2014/C 311/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi tööstusharude tagasitoomine taasindustrialiseerimise raamistikus”

15

2014/C 311/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tööstuse muutused Euroopa farmaatsiasektoris”

25

2014/C 311/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu roll sunniviisilise töö vastases võitluses Euroopas ja maailmas – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panus ILO 2014. aasta konverentsiks” (omaalgatuslik arvamus)

31

2014/C 311/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tarbijakaitse ja ülemäärase võlgnevuse asjakohane käsitlemine sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks” (ettevalmistav arvamus)

38


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Komitee täiskogu 498. istungjärk 29.–30. aprillil 2014

2014/C 311/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Euroopa tööstuse taassünd”(COM(2014)14 final)

47

2014/C 311/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega”(COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD))

55

2014/C 311/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Vaba liikumise õigust kasutavate Euroopa Liidu kodanike valimisõigusest ilmajätmise tagajärjed””COM(2014) 33 final

59

2014/C 311/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides”COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD)

63

2014/C 311/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses lossimiskohustusega nõukogu määrusi (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1434/98”COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD)

68

2014/C 311/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist”COM(2013) 892 final – 2013/0433 (COD)„Ettepanek: nõukogu direktiiv kloonloomadest saadud toidu turulelaskmise kohta”COM(2013) 893 final – 2013/0434 (A P P)„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu ko hta”COM(2013) 894 final – 2013/0435 (COD)

73

2014/C 311/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Transpordi põhivõrgu ülesehitamine: põhivõrgukoridorid ja Euroopa ühendamise rahastu””COM(2013) 940 final

82


ET

 

Top