EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:245:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 245, 28. juuli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 245

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
28. juuli 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 245/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 245/02

Kohtuasi C-11/14 P: Associazione sportiva Taranto calcio Srl-i 13. jaanuaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 19. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-476/13: Associazione sportiva Taranto calcio Srl versus Itaalia Vabariik

2

2014/C 245/03

Kohtuasi C-95/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 27. veebruaril 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) versus FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Kohtuasi C-195/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 18. aprillil 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. versus Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Kohtuasi C-199/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 22. aprillil 2014 – János Kárász versus Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Kohtuasi C-204/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 23. aprillil 2014 – István Tivadar Szabó versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Kohtuasi C-230/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 12. mail 2014 – Weltimmo s.r.o versus Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Kohtuasi C-233/14: 12. mail 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

6

2014/C 245/09

Kohtuasi C-264/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 2. juunil 2014 – Skatteverket versus David Hedqvist

7

 

Üldkohus

2014/C 245/10

Kohtuasi T-286/09: Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Intel versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Mikroprotsessorite turg — EÜ artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus — Püsikliendisoodustused — „Ilmselged” konkurentsipiirangud — Kuritarvitava tegevuse kvalifitseerimine — Sama tõhusa konkurendi analüüs — Komisjoni rahvusvaheline pädevus — Komisjoni uurimiskohustus — Piirid — Kaitseõigused — Hea halduse põhimõte — Tervikstrateegia — Trahvid — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

8

2014/C 245/11

Kohtuasi T-488/11: Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Sarc versus komisjon (Riigiabi — Tarkvara litsentsileping — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Tühistamishagi — Konkurentsiolukorra oluliselt kahjustamata jätmine — Vastuvõetamatus — Huvitatud isikute menetlusõigused — Vastvõetavus — Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine — Tõsiste raskuste puudumine — Eelis)

9

2014/C 245/12

Kohtuasi T-293/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Syria International Islamic Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga — Tõendamiskoormis — Kahju hüvitamise nõue)

9

2014/C 245/13

Kohtuasi T-352/12: Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – Grupo Flexi de León versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FLEXI) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi FLEXI taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

10

2014/C 245/14

Kohtuasi T-401/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Klingel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Develey (JUNGBORN) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk JUNGBORN — Varasem siseriiklik sõnamärk BORN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

11

2014/C 245/15

Kohtuasi T-486/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pentafarma (METABOL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABOL taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

11

2014/C 245/16

Kohtuasi T-4/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Communicaid Group versus nõukogu (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Brüsselis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste töötajate keeleõppe teenuse osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Läbipaistvuse põhimõte — Diskrimineerimiskeeld — Võrdne kohtlemine — Finantsmääruse artikkel 94 — Valikukriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Ilmselge hindamisviga)

12

2014/C 245/17

Kohtuasi T-62/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaxo Group (METABIOMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk BIOMAX — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

13

2014/C 245/18

Kohtuasi T-85/13: Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Künzli SwissSchuh (paralleelsed triibud jalatsil) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk, mis kujutab paralleelseid triipe jalatsil — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

13

2014/C 245/19

Kohtuasi T-281/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk metabiarex — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2014/C 245/20

Kohtuasi T-204/14: 28. märtsil 2014 esitatud hagi – Victor International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ovejero Jiménez ja Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Kohtuasi T-210/14: 1. aprillil 2014 esitatud hagi – Mederer versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Kohtuasi T-211/14: 3. aprillil 2014 esitatud hagi – Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bullerjan (ahju kuju)

16

2014/C 245/23

Kohtuasi T-212/14: 31. märtsil 2014 esitatud hagi – PSL versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Consortium Ménager Parisien (Käekella kujutis)

17

2014/C 245/24

Kohtuasi T-227/14: 11. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Kohtuasi T-228/14: 14. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Kohtuasi T-266/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Argus Security Projects versus komisjon

19

2014/C 245/27

Kohtuasi T-284/14: 5. mail 2014 esitatud hagi – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. versus Euroopa Komisjon

20

2014/C 245/28

Kohtuasi T-292/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Kohtuasi T-293/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Kohtuasi T-316/14: 1. mail 2014 esitatud hagi – PKK versus nõukogu

22

2014/C 245/31

Kohtuasi T-326/14: 8. mail 2014 esitatud hagi – Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Kohtuasi T-337/14: 8. mail 2014 esitatud hagi – Rezon OOD versus Siseturu Ühtlustamise Amet – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Kohtuasi T-352/14: 21. mail 2014 esitatud hagi – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Kohtuasi T-375/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Al Naggar versus nõukogu

25

2014/C 245/35

Kohtuasi T-376/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Yassin versus nõukogu

26

2014/C 245/36

Kohtuasi T-377/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Ezz versus nõukogu

27

2014/C 245/37

Kohtuasi T-378/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Salama versus nõukogu

27

2014/C 245/38

Kohtuasi T-392/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Gutser versus komisjon

28

2014/C 245/39

Kohtuasi T-393/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Ingeperfil versus komisjon

29

2014/C 245/40

Kohtuasi T-394/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Turon & Ros versus komisjon

29

2014/C 245/41

Kohtuasi T-397/14: 6. juunil 2014 esitatud hagi – Sociedad Española Inmuebles y Locales versus komisjon

30

2014/C 245/42

Kohtuasi T-409/14: 2. juunil 2014 esitatud hagi – Marcuccio versus Euroopa Kohus

30

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 245/43

Kohtuasi F-50/14: 3. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

32


ET

 

Top