Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:224:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 224, 15. juuli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 224

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
15. juuli 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2014/C 224/01

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. veebruar 2014, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (CON/2014/9)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2014/C 224/02

Euro vahetuskurss

26

2014/C 224/03

Komisjoni teade vastavalt nõukogu otsusele 2014/327/EL

27

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2014/C 224/04

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arendamist

28

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2014/C 224/05

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 5 lõikes 3 osutatud välispiiride ületamisel nõutavate summade ajakohastatud loetelu (ELT C 247, 13.10.2006, lk 19; ELT C 153, 6.7.2007, lk 22; ELT C 182, 4.8.2007, lk 18; ELT C 57, 1.3.2008, lk 38; ELT C 134, 31.5.2008, lk 19; ELT C 37, 14.2.2009, lk 8; ELT C 35, 12.2.2010, lk 7; ELT C 304, 10.11.2010, lk 5; ELT C 24, 26.1.2011, lk 6; ELT C 157, 27.5.2011, lk 8; ELT C 203, 9.7.2011, lk 16; ELT C 11, 13.1.2012, lk 13; ELT C 72, 10.3.2012, lk 44; ELT C 199, 7.7.2012, lk 8; ELT C 298, 4.10.2012, lk 3; ELT C 56, 26.2.2013, lk 13; ELT C 98, 5.4.2013, lk 3; ELT C 269, 18.9.2013, lk 2; ELT C 57, 28.2.2014, lk 1; ELT C 152, 20.5.2014, lk 25)

31


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 224/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7324 – ACS/CLECE) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

32

2014/C 224/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7285 – Cerberus / Visteon Interiors) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

33

2014/C 224/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

34

2014/C 224/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7320 – PAI Partners / DVD Participations) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

35


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top