Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 170, 5. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 170

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
5. juuni 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 494. istungjärk 10. ja 11. detsembril 2013

2014/C 170/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi makropiirkondliku strateegia suunas Vahemere piirkonna majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse arendamiseks” (omaalgatuslik arvamus)

1

2014/C 170/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Statistiliste vahendite kasutamine vabatahtliku töö hindamiseks” (omaalgatuslik arvamus)

11

2014/C 170/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalse mõju mõõtmine” (omaalgatuslik arvamus)

18

2014/C 170/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa miinimumsissetulek ja vaesuse näitajad” (omaalgatuslik arvamus)

23

2014/C 170/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa tehnikasektori väljakutsed (masinaehitus, elektrotehnika, elektroonika ja metallide töötlemine) muutuvas maailmamajanduses” (omaalgatuslik arvamus)

32

2014/C 170/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Liidu laevahooldus-, laevaremondi- ja -ümberehitussektor kui elujõuline ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline sektor, mis järgib ELi jätkusuutliku majanduskasvu poliitikat” (omaalgatuslik arvamus)

38


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 494. istungjärk 10. ja 11. detsembril 2013

2014/C 170/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta”COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta”COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Varipangandus – finantssektori uute riskiallikate käsitlemine””COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Innovatsiooni tehtavate investeeringute pakett”COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)

61

2014/C 170/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Euroopa horisontaalne kollektiivse õiguskaitse raamistik””COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ”COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta”COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD) ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta”COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta”COM(2013) 534 final

85

2014/C 170/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa terasetööstuse tegevuskava”COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa arenguaasta 2015”

98

2014/C 170/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta”COM(2013) 260 final – 2013/0136 (COD),„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)”COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD),„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta”COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta”COM(2013) 521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta”COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)

113

2014/C 170/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas”, „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)” ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse Euroopa taeva algatuse kiirem rakendamine””COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) ja COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


ET

 

Top