Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 129, 28. aprill 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 129

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
28. aprill 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 129/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 112, 14.4.2014

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 129/02

Liidetud kohtuasjad C-337/12 P – C-340/12 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S versus Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Mustade täppidega pinnast koosnevate tähiste registreerimine — Kehtetuks tunnistamine — Määrus (EÜ) nro40/94 — Artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii — Tõendite moonutamine)

2

2014/C 129/03

Kohtuasi C-409/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus (Oberster Patent- und Markensenat’i eelotsusetaotlus – Austria) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH versus Pfahnl Backmittel GmbH (Kaubamärgid — Direktiiv 2008/95/EÜ — Artikli 12 lõike 2 punkt a — Kaubamärgiõiguste lõppenuks tunnistamine — Kaubamärk, mis on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud — Viis, kuidas tajuvad sõnalist tähist KORNSPITZ esiteks edasimüüjad ja teiseks lõpptarbijad — Eristusvõime kaotamine üksnes lõpptarbijate silmis)

3

2014/C 129/04

Kohtuasi C-458/12: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus (Tribunale di Trento eelotsusetaotlus – Itaalia) – Lorenzo Amatori jt versus Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Ettevõtete üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Direktiiv 2001/23/EÜ — Töösuhete üleminek juhul, kui lepingu alusel läheb üle ettevõtte osa, mida ei saa käsitada juba enne olemas olnud iseseisva majandusüksusena)

4

2014/C 129/05

Kohtuasi C-595/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – Loredana Napoli versus Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2006/54/EÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Ametniku staatuse omandamiseks vajalik koolitus — Koolituselt kõrvaldamine pikaajalise puudumise tõttu — Puudumine, mis on tingitud rasedus- ja sünnituspuhkusest)

5

2014/C 129/06

Liidetud kohtuasjad C-606/12 ja C-607/12: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus (Commissione tributaria provinciale Genova eelotsusetaotlus – Itaalia) – Dresser Rand SA versus Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Eelotsusetaotlus — Maksustamine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 17 lõike 2 punkt f — Tingimus, et kaup saadetaks tagasi samasse liikmesriiki, kust see algselt lähetati või veeti)

5

2014/C 129/07

Kohtuasi C-206/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 6. märtsi 2014. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Cruciano Siragusa versus Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Liidu õiguse üldpõhimõtted — Liidu õiguse kohaldamine — Liidu õiguse kohaldamisala — Piisav seos — Puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

6

2014/C 129/08

Kohtuasi C-650/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’instance et de proximité de Bordeaux (Prantsusmaa) 9. detsembril 2013 – Thierry Delvigne versus Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Kohtuasi C-661/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 13. detsembril 2013 – Astellas Pharma Inc. versus Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Kohtuasi C-6/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 9. jaanuaril 2014 – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG versus Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Kohtuasi C-10/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 13. jaanuaril 2014 – J.B.G.T. Miljoen versus Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Kohtuasi C-14/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 15. jaanuaril 2014 – X versus Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Kohtuasi C-17/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 16. jaanuaril 2014 – Société Générale SA versus Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Kohtuasi C-20/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 17. jaanuaril 2014 – BGW Marketing- & Management-Service GmbH versus Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Kohtuasi C-62/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverfassungsgericht (Saksamaa) 10. veebruaril 2014 – Peter Gauweiler jt

11

2014/C 129/16

Kohtuasi C-65/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) 10. veebruaril 2014 – Charlotte Rosselle versus Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Kohtuasi C-84/14 P: Forgital Italy SpA 18. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 4. detsembri 2013. aasta määruse peale kohtuasjas T-438/10: Forgital Italy SpA versus Euroopa Liidu Nõukogu

14

2014/C 129/18

Kohtuasi C-100/14 P: European Medical Association Asbl’i (EMA) 28. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. detsembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-116/11: European Medical Association versus Euroopa Komisjon

14

2014/C 129/19

Kohtuasi C-113/14: 10. märtsil 2014 esitatud hagi – Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

15

 

Üldkohus

2014/C 129/20

Kohtuasi T-592/10: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Technisynthese (BTS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BTS taotlus — Varasemad ühenduse ja siseriiklikud kujutismärgid TBS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

17

2014/C 129/21

Liidetud kohtuasjad T-102/11 ja T-369/12–T-371/12: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – American Express Marketing & Development versus Siseturu Ühtlustamise Amet (IP ZONE) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärkide IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE ja EUROPEAN IP ZONE taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

17

2014/C 129/22

Kohtuasi T-202/12: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Al Assad versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Üksikisiku kandmine nende isikute loetellu, keda meetmed puudutavad — Isiklikud sidemed režiimi liikmetega — Kaitseõigused — Õiglane menetlus — Põhjendamiskohustus — Tõendamiskoormis — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus — Omandiõigus — Õigus eraelule)

18

2014/C 129/23

Kohtuasi T-315/12: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Tubes Radiatori versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Antrax It (radiaator) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kütteradiaatori kujuline registreeritud ühenduse disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Erineva üldmulje puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Kunstiliste lahenduste ammendatus — Põhjendamiskohustus)

19

2014/C 129/24

Kohtuasi T-348/12: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Globosat Programadora versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi SPORT TV INTERNACIONAL taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk SPORTV — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõige 2 ja määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskiri 22)

19

2014/C 129/25

Kohtuasi T-381/12: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Borrajo Canelo versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk PALMA MULATA — Tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkt a ja artikli 51 lõike 1 punkt a — Kuju, mis erineb elementide poolest, mis ei muuda eristusvõimet)

20

2014/C 129/26

Kohtuasi T-430/12: Üldkohtu 13. märtsi 2014. aasta otsus – Heinrich versus Siseturu Ühtlustamise Amet – komisjon (European Network Rapid Manufacturing) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk European Network Rapid Manufacturing — Absoluutne keeldumispõhjus — Valitsustevahelise rahvusvahelise organisatsiooni embleemi jäljendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt h — Pariisi konventsiooni artikkel 6b)

20

2014/C 129/27

Kohtuasi T-373/13 P: Üldkohtu 12. märtsi 2014. aasta otsus – Alsteens versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Lepingu pikendamine — Hagi ilmselge vastuvõetavus esimeses kohtuastmes — Õigus olla ära kuulatud — Lepingu pikendamist käsitleva lisa eraldatavus)

21

2014/C 129/28

Kohtuasi T-41/14: 15. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Argo Development and Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet

22

2014/C 129/29

Kohtuasi T-43/14: 13. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Heidrick & Struggles International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Kohtuasi T-53/14: 20. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik versus komisjon

23

2014/C 129/31

Kohtuasi T-56/14: 24. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Evyap versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Kohtuasi T-58/14: 27. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Stührk Delikatessen Import versus komisjon

25

2014/C 129/33

Kohtuasi T-59/14: 23. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Blackrock versus Siseturu Ühtlustamise Amet (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Kohtuasi T-61/14: 28. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Kohtuasi T-68/14: 29. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Post Bank Iran versus nõukogu

27

2014/C 129/36

Kohtuasi T-71/14: 30. jaanuaril 2014 esitatud hagi – Swatch versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Kohtuasi T-87/14: 7. veebruaril 2014 esitatud hagi – Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt versus nõukogu

30

2014/C 129/38

Kohtuasi T-97/14: 13. veebruaril 2014 esitatud hagi – Harry’s New York Bar versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Kohtuasi T-107/14: 14. veebruaril 2014 esitatud hagi – Kreeka Vabariik versus komisjon

31

2014/C 129/40

Kohtuasi T-116/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – Bunge Argentina versus nõukogu

33

2014/C 129/41

Kohtuasi T-123/14: 17. veebruaril 2014 esitatud hagi – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Kohtuasi T-145/14: 3. märtsil 2014 esitatud hagi – adidas versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Shoe Branding Europe (kahe rööpse triibu motiiv)

35

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 129/43

Kohtuasi F-128/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (komas koda) 12. märtsi 2014. aasta otsus – CR versus parlament (Avalik teenistus — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Alusetult makstud summade tagasimaksmine — Haldusasutuse eksitamise kavatsus — Tõendid — Võimatus tugineda haldusasutuse vastu viieaastasele tähtajale, mis kehtib alusetult makstud summade sissenõudmistaotluse esitamise suhtes — Õigusvastasuse väide — Kohtueelne menetlus — Vastavuse põhimõte — Õigusvastasuse väide, mis esitati esmakordselt hagis — Vastuvõetavus)

36

2014/C 129/44

Kohtuasi F-77/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) esimehe 5. märtsi 2014. aasta määrus – DC versus Europol (Avalik teenistus — Europoli töötajad — Töövõimetus — Invaliidsustoetus — Intressi arvutamine — Kahju hüvitamise nõue — Ilmselge vastuvõetamatus)

36

2014/C 129/45

Kohtuasi F-119/13: 11. detsembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

37

2014/C 129/46

Kohtuasi F-125/13: 20. detsembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus Siseturu Ühtlustamise Amet

37


 

Parandused

2014/C 129/47

Euroopa Liidu Teatajas kohtuasjas T-689/13 avaldatud teate parandus (Euroopa Liidu Teataja C 85, 22. märts 2014)

39


ET

 

Top