Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 071, 8. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.071.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 71

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
8. märts 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 071/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 61, 1.3.2014

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 071/02

Kohtuasi C-567/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 5. novembril 2013 — Nóra Baczó ja János István Vizsnyiczai versus Raiffeisen Bank Zrt

2

2014/C 071/03

Kohtuasi C-573/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 12. novembril 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG versus Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Kohtuasi C-586/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 20. novembril 2013 — Mertin Meat Kft. versus Géza Simonfay, Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Kohtuasi C-589/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshofs (Austria) 19. novembril 2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Kohtuasi C-594/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 21. novembril 2013 — „go fair” Zeitarbeit OHG versus Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Kohtuasi C-609/13 P: Duravit AG jt 25. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-364/10: Duravit AG jt versus Euroopa Komisjon

4

2014/C 071/08

Kohtuasi C-612/13 P: ClientEarth i 26. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T 111/11: ClientEarth versus komisjon

5

2014/C 071/09

Kohtuasi C-615/13 P: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

6

2014/C 071/10

Kohtuasi C-629/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poola) 2. detsembril 2013 — Adarco Invest Sp. z o.o., asukoht Petrosani (Rumeenia), Poola filiaal, asukoht Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Kohtuasi C-633/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 3. detsembril 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Kohtuasi C-645/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hispaania) 5. detsembril 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito versus Evaristo Méndez Sena jt

7

2014/C 071/13

Kohtuasi C-657/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 12. detsembril 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG versus Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Kohtuasi C-659/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 13. detsembril 2013 — C & J Clark International Ltd versus The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Kohtuasi C-664/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 13. detsembril 2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija ja Latvijas Republikas Satiksmes ministrija versus Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Kohtuasi C-671/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 17. detsembril 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” ja Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Kohtuasi C-673/13 P: Euroopa Komisjoni 17. detsembri 2013. aasta apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 8. oktoobri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-545/11: Stichting Greenpeace Nederland ja Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) versus Euroopa Komisjon

10

2014/C 071/18

Kohtuasi C-681/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 23. detsembril 2013 — Diageo Brands BV versus Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Kohtuasi C-686/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 27. detsembril 2013 — X AB versus Skatteverket

11

2014/C 071/20

Kohtuasi C-2/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 3. jaanuaril 2014 — kriminaalasi, milles süüdistatavad on Thi Bich Ngoc Nguyen ja Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Kohtuasi C-4/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 6. jaanuaril 2014 — Christophe Bohez versus Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Kohtuasi C-44/14: 27. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

13

 

Üldkohus

2014/C 071/23

Kohtuasi T-384/09: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — SKW Stahl-Metallurgie Holding ja SKW Stahl-Metallurgie versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Kaltsiumkarbiidi ja magneesiumi turg EMP riikide, välja arvatud Iirimaa, Hispaania, Portugal ja Ühendkuningriik, terase- ja gaasitööstusele — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turu jagamine — Kaitseõigused — Rikkumise süüks panemine — Põhjendamiskohustus — Trahvid — Võrdne kohtlemine — Kergendavad asjaolud — Koostöö haldusmenetluses — Proportsionaalsus — Solidaarvastutus trahvi maksmise eest — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

14

2014/C 071/24

Kohtuasi T-391/09: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — Evonik Degussa ja AlzChem versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Kaltsiumkarbiidi ja magneesiumi turg EMP riikide, välja arvatud Iirimaa, Hispaania, Portugal ja Ühendkuningriik, terase- ja gaasitööstusele — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turu jagamine — Rikkumise süüks panemine — Põhjendamiskohustus — Trahvid — Koostöö haldusmenetluses — Raskendavad asjaolud — Korduvus — Kergendavad asjaolud — Proportsionaalsus — Rikkumise kestus — Solidaarvastutus trahvi maksmise eest — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

14

2014/C 071/25

Kohtuasi T-395/09: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — Gigaset versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Kaltsiumkarbiidi ja magneesiumi turg EMP riikide, välja arvatud Iirimaa, Hispaania, Portugal ja Ühendkuningriik, terase- ja gaasitööstusele — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turu jagamine — Rikkumise süüks panemine — Põhjendamiskohustus — Trahvid — Rikkumise kestus — Võrdne kohtlemine — Kergendavad asjaolud — Koostöö haldusmenetluses — Solidaarvastutus trahvi maksmise eest — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

15

2014/C 071/26

Kohtuasi T-528/09: Üldkohtu 29. jaanuari 2014. aasta otsus — Hubei Xinyegang Steel versus nõukogu (Dumping — Teatavate Hiinast pärinevate rauast või terasest õmblusteta torude import — Kahju ohu kindlaksmääramine — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 3 lõige 9 ja artikli 9 lõige 4 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 3 lõige 9 ja artikli 9 lõige 4))

15

2014/C 071/27

Kohtuasi T-216/11: Üldkohtu 28. jaanuari 2014. aasta otsus — Progust versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi IMPERIA taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk IMPERIAL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi eristusvõime — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

16

2014/C 071/28

Kohtuasi T-495/11: Üldkohtu 30. jaanuari 2014. aasta otsus — Streng versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gismondi (PARAMETRICA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PARAMETRICA taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk parameta — Suhteline keeldumispõhjus — Vastulause menetlemise keeles tõendite esitamata jätmine — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 19 lõiked 2 ja 3 ning eeskirja 98 lõige 1)

17

2014/C 071/29

Kohtuasi T-600/11: Üldkohtu 28. jaanuari 2014. aasta otsus — Schuhhaus Dielmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Carrera (Carrera panamericana) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering Carrera panamericana — Varasem ühenduse kujutismärk CARRERA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

17

2014/C 071/30

Kohtuasi T-158/12: Üldkohtu 29. jaanuari 2014. aasta otsus — European Dynamics Belgium jt versus Euroopa Ravimiamet (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Tarkvararakenduste valdkonnas sisseostetavad teenused — Otsus lugeda pakkuja pakkumus teise koha vääriliseks, et sõlmida teise astme leping — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Lepingudokumentides ette nägemata lepingu sõlmimise kriteeriumi lisamine — Valikukriteeriumi hindamine lepingu sõlmimise etapil — Läbipaistvus)

18

2014/C 071/31

Kohtuasi T-221/12: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — Sunrider versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nannerl (SUN FRESH) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi SUN FRESH taotlus — Varasemad ühenduse, Beneluxi ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH ja SUNNYFRESH — Suhteline keeldumispõhjus — Varasemate kaubamärkide tegeliku kasutamise tõend — Segiajamise tõenäosus — Määrus (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

18

2014/C 071/32

Kohtuasi T-513/12: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NORWEGIAN GETAWAY) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi NORWEGIAN GETAWAY taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldav kaubamärk — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/209 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

19

2014/C 071/33

Kohtuasi T-514/12: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi NORWEGIAN BREAKAWAY taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldav kaubamärk — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

19

2014/C 071/34

Kohtuasi T-551/12: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — Coppenrath-Verlag versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sembella (Rebella) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Rebella taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk SEMBELLA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a)

19

2014/C 071/35

Kohtuasi T-47/13: Üldkohtu 29. jaanuari 2014. aasta otsus — Goldsteig Käsereien Bayerwald versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vieweg (goldstück) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi goldstück taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk GOLDSTEIG — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

20

2014/C 071/36

Kohtuasi T-68/13: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — Novartis versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CARE TO CARE) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi CARE TO CARE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

20

2014/C 071/37

Kohtuasi T-174/13 P: Üldkohtu 23. jaanuari 2014. aasta otsus — komisjon versus BO (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistuse — Lepingulised töötajad — Sotsiaalkindlustus — Transpordikulude hüvitamine — Transpordikulud, mis on seotud keeleliste põhjustega — Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuse ühiseeskirjade artikli 19 lõige 2 — Ravikulude hüvitamise üldiste rakendussätete II jao 12. peatüki punkt 2.5)

20

2014/C 071/38

Kohtuasi T-134/12: Üldkohtu 13. jaanuari 2014. aasta määrus — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT versus komisjon (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise hagi — Lepingud liidu finantsabi kohta teaduse ja arengu valdkonna projektidele — Vastuvõetamatuse vastuväide — Järelduste ümberkvalifitseerimise puudumine — Vastuvõetamatus)

21

2014/C 071/39

Liidetud kohtuasjad T-116/13 P ja T-117/13 P: Üldkohtu 13. jaanuari 2014. aasta määrus — Lebedef versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2008. ja 2009. aasta hindamised — Osal tööajast tööülesannete täitmisest vabastamine ametiühingualase esindamise eesmärgil — Ametniku teenistustalituses täidetud ülesandeid hõlmavad hindamisaruanded — Ametniku ametiühinguline tegevus — Esimeses kohtuastmes hagide rahuldamatajätmine ilmselge põhjendamatuse tõttu — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

21

2014/C 071/40

Kohtuasi T-303/13: Üldkohtu 14. jaanuari 2014. aasta määrus — Miettinen versus nõukogu (Õigus tutvuda dokumentidega — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Nõukogu õigustalituse arvamus — Tutvumisvõimaluse andmata jätmine — Avalikustamine pärast hagi esitamist — Hagi eseme äralangemine — Põhjendatud huvi puudumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2014/C 071/41

Kohtuasi T-650/13: 4. detsembril 2013 esitatud hagi — Lomnici versus parlament

22

2014/C 071/42

Kohtuasi T-677/13: 19. detsembril 2013 esitatud hagi — Axa Versicherung versus komisjon

22

2014/C 071/43

Kohtuasi T-717/13: 27. detsembril 2013 esitatud hagi — Chair Entertainment Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Kohtuasi T-718/13: 27. detsembril 2013 esitatud hagi — The Directv Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Kohtuasi T-720/13: 30. detsembril 2013 esitatud hagi — Gat Microencapsulation versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Kohtuasi T-8/14: 7. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Mogyi versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Kohtuasi T-9/14: 7. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Mogyi versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Kohtuasi T-13/14: 7. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Ungari versus komisjon

25

2014/C 071/49

Kohtuasi T-14/14: 6. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt versus nõukogu

26

2014/C 071/50

Kohtuasi T-45/14: 20. jaanuaril 2014 esitatud hagi — HTTS ja Bateni versus nõukogu

27

2014/C 071/51

Kohtuasi T-54/14: 23. jaanuaril 2014 esitatud hagi — Goldfish jt versus komisjon

28

2014/C 071/52

Kohtuasi T-136/13: Üldkohtu 14. jaanuari 2014. aasta määrus — Hanwha SolarOne jt versus parlament jt

28

2014/C 071/53

Kohtuasi T-555/13: Üldkohtu 10. jaanuari 2014. aasta määrus — MHCS versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 071/54

Kohtuasi F-60/09 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus — Birkhoff versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida — Taotlus jätkata toetuse maksmist)

29

2014/C 071/55

Kohtuasi F-15/10: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2013. aasta otsus — Andres jt versus EKP (Avalik teenistus — EKP töötajad — Pensioniskeemi reform — Pensioniplaani külmutamine — Pensioniskeemi rakendamine — Konsulteerimine järelevalvekomiteega — Konsulteerimine personalikomiteega — Konsulteerimine üldnõukoguga — Konsulteerimine Euroopa Keskpanga nõukoguga — Pensioniplaani hindamine kolme aasta järel — Töötingimuste rikkumine — Ilmne hindamisviga — Proportsionaalsuse põhimõte — Omandatud õigused — Õiguskindluse ja ettenähtavuse põhimõte — Teavitamiskohustus)

29

2014/C 071/56

Kohtuasi F-92/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus — Faita versus EMSK (Avalik teenistus — Psühholoogiline ahistamine — Abitaotlus — Otsuse põhjendused)

30

2014/C 071/57

Kohtuasi F-124/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. septembri 2013. aasta otsus — Possanzini versus Frontex (Avalik teenistus — Frontexi töötajad — Ajutine teenistuja — Karjääriarengu aruanne, mis sisaldab kinnitaja negatiivset hinnangut, millest asjaomasele isikule ei teatatud — Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine — Kinnitaja arvamusel põhinev otsus — Kaitseõigused — Rikkumine — Rahaline vaidlus — Kohtu täielik pädevus)

30

2014/C 071/58

Liidetud kohtuasjad F-20/12 ja F-43/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus — Wurster versus EIGE (Avalik teenistus — EIGE töötajad — Ajutine teenistuja — Juhtimisoskuste hindamise menetlus EIGE teenistujate puhul, kes hiljuti määrati keskastme juhi ametikohale — Mittejuhtivale ametikohale üleviimine — Õigus olla ära kuulatud — Seaduse kohaldamisala — Tuginemine omal algatusel — Põhjenduste asendamine kohtu poolt omal algatusel)

31

2014/C 071/59

Liidetud kohtuasjad F-23/12 ja F-30/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus — Glantenay jt versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursiteade EPSO/AD/204/10 — Kvalifikatsioonide põhjal valimine — Kandidaatide kõrvalejätmine ilma nende diplomeid ja töökogemust konkreetselt hindamata)

31

2014/C 071/60

Kohtuasi F-38/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. septembri 2013. aasta otsus — BP versus FRA (Avalik teenistus — Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töötajad — Lepinguline töötaja — Määratud tähtajaga lepingu pikendamata jätmine määratud tähtajaks — Kuni lepingu lõppemiseni teise talitusse üleviimine — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise nõue)

32

2014/C 071/61

Kohtuasi F-46/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus — Höpcke versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursiteade EPSO/AST/111/10 — Reservnimekirja kandmata jätmine — Juhend koostada minimaalse pikkusega tekst — Täitmata jätmine)

32

2014/C 071/62

Kohtuasi F-52/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. novembri 2013. aasta otsus — Cortivo versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Paranduskoefitsient — Elukohajärgne liikmesriik — Mõiste — Peamine elukoht — Elukoht kahes liikmesriigis — Tõendavad dokumendid — Õiguspärane ootus)

32

2014/C 071/63

Liidetud kohtuasjad F-72/12 ja F-10/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. novembri 2013. aasta otsus — Roulet versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Personalieeskirjade artikkel 66 — Endine palgaastme AD 12 ajutine teenistuja — Töölevõtmine palgaastme AD 6 ametnikuna — Palgaastme AD 12 ametniku töötasu maksmine — Ilmne viga — Alusetult makstud summade tagasimaksmine personalieeskirjade artikli 85 alusel)

33

2014/C 071/64

Kohtuasi F-84/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus — CN versus nõukogu (Avalik teenistus — Personalieeskirjade artikkel 78 — Töövõimetuskomitee — Arstlik aruanne — Psühhiaatrilist või psühholoogilist laadi meditsiinilised andmed — Arstisaladus — Juurdepääs — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise nõue)

33

2014/C 071/65

Kohtuasi F-113/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2013. aasta otsus — Balionyte-Merle versus Euroopa Komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursiteade EPSO/AD/204/10 — Reservnimekirja kandmata jätmine — Kandidaatide üldise pädevuse hindamine — Kandidaatide hindamine vastavalt hindamiskeskuses läbi viidud katsetel saavutatud tulemustele — Punktisumma ja oskuste passis sisalduvate kommentaaride vastavus)

34

2014/C 071/66

Kohtuasi F-122/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 21. novembri 2013. aasta otsus — Arguelles Arias versus nõukogu (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Tähtajatu tööleping — Ülesütlemine — Ametikoht, mis eeldab juurdepääsuloa olemasolu — Siseriikliku julgeolekuasutuse keeldumine juurdepääsuluba anda — Otsus, mida kaebuste lahendamise organ muutis — Siseriikliku julgeolekuasutuse ja kaebuste lahendamise organi järeldused, mis ei ole lepingute sõlmimiseks volitatud asutusele siduvad)

34

2014/C 071/67

Kohtuasi F-60/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) esimehe 5. detsembri 2013. aasta määrus — Birkhoff versus komisjon (Avalik teenistus — Menetlus — Kohtukulude kindlaksmääramine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

34

2014/C 071/68

Kohtuasi F-49/12: Avaliku Teenistuse Kohtu kümnenda koja esimehe 2 detsembri 2013. aasta määrus — Pachtitis versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss EPSO/AD/77/06 — Juurdepääs dokumentidele — Eelvaliku testi vastustele juurdepääsu saamise nõue — Testi tulemuste tühistamine — Põhjendatud huvi puudumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

35

2014/C 071/69

Kohtuasi F-127/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. oktoobri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik teenistus — Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 — Hagiavaldus, mis esitati faksi teel hagi esitamise tähtaja jooksul, mida oli seoses suurte vahemaadega pikendatud kümne päeva võrra — Kümne järgneva päeva jooksul posti teel esitatud hagiavaldus — Asjaolu, et need ei kattu täielikult — Hilinenult esitatud hagi)

35

2014/C 071/70

Kohtuasi F-133/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kümnenda koja) esimehe 12. detsembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Liidu lepinguväline vastutus — Sellega, et institutsioon saatis hageja advokaadile hageja kanda jäetud kulusid puudutava kirja, tekitatud kahju hüvitamine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi — Kodukorra artikkel 94)

35

2014/C 071/71

Kohtuasi F-145/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. oktoobri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik teenistus — Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 — Hagiavaldus, mis esitati faksi teel hagi esitamise tähtaja jooksul, mida oli seoses suurte vahemaadega pikendatud kümne päeva võrra — Kümne järgneva päeva jooksul posti teel esitatud hagiavaldus — Asjaolu, et need ei kattu täielikult — Hilinenult esitatud hagi)

36

2014/C 071/72

Kohtuasi F-47/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (kümnes koda) 12. detsembri 2013. aasta määrus — Debaty versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2012. aasta edutamine — Otsus hagejat mitte edutada — Ühest institutsioonist üle viimine edutamise ajal enne võimaliku edutamise otsuse jõustumist — Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle)

36

2014/C 071/73

Kohtuasi F-134/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 27. jaanuari 2014. aasta määrus — Loescher versus nõukogu

36

2014/C 071/74

Kohtuasi F-136/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 27. jaanuari 2014. aasta määrus — Carpenito versus nõukogu

37

2014/C 071/75

Kohtuasi F-49/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta määrus — Moragrega Arroyo versus nõukogu

37


ET

 

Top