Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:038:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 038, 8. veebruar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.038.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 38

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
8. veebruar 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 038/1

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2014/C 038/2

Euro vahetuskurss

2

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2014/C 038/3

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Liidu Õiguskaitsealase Koostöö ja Koolituse Amet (Europol) ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK

3

2014/C 038/4

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

8

2014/C 038/5

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul

11

2014/C 038/6

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

12

2014/C 038/7

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni ettepanekuid võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta

14

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2014/C 038/8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 19 lõikes 2 osutatud liikmesriikide välisministeeriumide poolt diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele väljastatud kaartide ajakohastatud näidised ( ELT C 247, 13.10.2006, lk 85 , ELT C 153, 6.7.2007, lk 15 , ELT C 64, 19.3.2009, lk 18 , ELT C 239, 6.10.2009, lk 7 , ELT C 304, 10.11.2010, lk 6 , ELT C 273, 16.9.2011, lk 11 , ELT C 357, 7.12.2011, lk 3 , ELT C 88, 24.3.2012, lk 12 , ELT C 120, 25.4.2012, lk 4 , ELT C 182, 22.6.2012, lk 10 , ELT C 214, 20.7.2012, lk 4 , ELT C 238, 8.8.2012, lk 5 , ELT C 255, 24.8.2012, lk 2 , ELT C 242, 23.8.2013, lk 13 )

16


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 038/9

Teabe avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta – Kokkuvõte 18. detsembri 2013. aasta otsusest, mis käsitleb erakorraliste meetmete kehtestamist Nova Ljubljanska banka d.d. suhtes

25

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 038/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

27


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top