EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:028:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 028, 31. jaanuar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.028.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
31. jaanuar 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 028/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6857 – Crane Co./MEI Group) (1)

1

2014/C 028/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7021 – Swissport/Servisair) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2014/C 028/03

Nõukogu järeldused Euroopa kõrghariduse globaalse mõõtme kohta

2

2014/C 028/04

Nõukogu otsus, 28. jaanuar 2014, Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu ühe liikme ametisse nimetamise kohta

6

2014/C 028/05

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/72/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega 2014/49/ÜVJP, ning nõukogu määruses (EL) nr 101/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 81/2014 (mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias)

7

 

Euroopa Komisjon

2014/C 028/06

Euro vahetuskurss

8

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2014/C 028/07

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste tühistamine regulaarlennuliinidel (1)

9

2014/C 028/08

Prantsuse ametiasutuste teadaanne Euroopa Komisjonile vastavalt nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ (millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid) artiklile 9

10


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 028/09

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste plaatide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

11

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 028/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7104 – Crown Holdings/Mivisa) (1)

15

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2014/C 028/11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

16


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top