EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 014, 18. jaanuar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.014.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 14

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
18. jaanuar 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 014/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7080 – Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

3

2014/C 014/05

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (2)

4


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2014/C 014/06

Euroopa Keskpanga arvamus, 10. oktoober 2013, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamist ja kvaliteeti (CON/2013/72)

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2014/C 014/07

Euro vahetuskurss

8

2014/C 014/08

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 552/2004 (Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta) artikli 4 rakendamise kohta (Ühenduse spetsifikatsioonide nimetuste ja viidete avaldamine vastavalt kõnealusele määrusele)  (1)

9

 

Kontrollikoda

2014/C 014/09

Eriaruanne nr 15/2013 „Kas programmi LIFE keskkonnaosa on olnud mõjus?”

10

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2014/C 014/10

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel (1)

11

2014/C 014/11

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel (1)

12


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 014/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 

Top