Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:360:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 360, 10. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.360.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 360

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
10. detsember 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 360/01

Komisjoni teatis teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi ühenduse raamistiku kohaldamise pikendamise kohta

1

2013/C 360/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

2

2013/C 360/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding) (1)

6

2013/C 360/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7045 – AP/Pastor Vida) (1)

6

2013/C 360/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV) (1)

7

2013/C 360/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia) (1)

7


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2013/C 360/07

Nõukogu otsus, 2. detsember 2013, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed

8

 

Euroopa Komisjon

2013/C 360/08

Euro vahetuskurss

12

2013/C 360/09

Komisjoni otsus, 9. detsember 2013, millega muudetakse otsust 2010/206/EL, millega määratakse mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühma liikmed ja koostatakse reservnimekiri

13

2013/C 360/10

Ärakuulamise eest vastutava ametniku ametisse määramine kaubandusmenetluste raames

15

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2013/C 360/11

Tšehhi Vabariigi teade viisa vastastikkuse kohta

16

2013/C 360/12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 15 lõikes 2 nimetatud piirikontrolli eest vastutavate siseriiklike teenistuste ajakohastatud loetelu (ELT C 247, 13.10.2006, lk 17; ELT C 77, 5.4.2007, lk 11; ELT C 153, 6.7.2007, lk 21; ELT C 331, 31.12.2008, lk 15; ELT C 87, 1.4.2010, lk 15; ELT C 180, 21.6.2012, lk 2; ELT C 98, 5.4.2013, lk 2; ELT C 256, 5.9.2013, lk 14)

17


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top