Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 353, 3. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2013.353.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 353E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
3. detsember 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2012–2013 ISTUNGJÄRK
11.–13. septembri 2012 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 370 E, 30.11.2012.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 11. september 2012

2013/C 353E/01

Euroopa riikide väidetav kasutamine kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks LKA pooltEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon kinnipeetavate väidetava transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamise kohta Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt ning Euroopa Parlamendi LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise komisjoni raporti järelmeetmete kohta (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

ELi-sisene tõhustatud solidaarsus varjupaigavaldkonnasEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon ELi-sisese tõhustatud solidaarsuse kohta varjupaigavaldkonnas (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi ettevalmistamineEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 2013. aasta tööprogrammi kohta (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Kudede ja rakkude vabatahtlik ja tasuta annetamineEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon kudede ja rakkude vabatahtliku ja tasuta annetamise kohta (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Naiste roll rohelises majandusesEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon naiste rolli kohta rohelises majanduses (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Naiste töötingimused teenindussektorisEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012.aasta resolutsioon naiste töötingimuste kohta teenindussektoris (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Haridus, koolitus ja Euroopa 2020Euroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon hariduse, koolituse ja Euroopa 2020 kohta (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Audiovisuaalteoste interneti kaudu levitamine ELisEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon audiovisuaalteoste levitamise kohta interneti kaudu Euroopa Liidus (2011/2313(INI))

64

 

Kolmapäev, 12. september 2012

2013/C 353E/09

Otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid rakendusmeetmele: õhukokkupõrke vältimise süsteem teatavates uutes õhusõidukitesEuroopa Parlamendi otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid komisjoni otsuse eelnõu kohta, millega antakse Prantsuse Vabariigile luba kohaldada erandit komisjoni määrusest (EL) nr 1332/2011 seoses õhukokkupõrke vältimise süsteemi (ACAS II) uue tarkvaraversiooni kasutamisega teatavates uutes õhusõidukites (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid delegeeritud aktile: tootjaorganisatsioonide riikidevaheline koostöö ja läbirääkimised piima- ja piimatoodete sektorisEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus, mille kohaselt ei esitata vastuväiteid komisjoni 28. juuni 2012. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses tootjaorganisatsioonide riikidevahelise koostöö ja läbirääkimistega lepingute sõlmimiseks piima- ja piimatootesektoris (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohtaEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta resolutsioon nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Kalavarude kaitse ja säästev kasutamineEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta resolutsioon määrusest (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) tulenevate aruandekohustuste kohta (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatisEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta resolutsioon ühise kalanduspoliitika reformi käsitleva üldise teatise kohta (2011/2290(INI))

104

 

Neljapäev, 13. september 2012

2013/C 353E/14

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitlev 18. aruanne „Parem õigusloome”Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist (2010) käsitleva 18. aruande „Parem õigusloome” kohta (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegiaEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon ELi ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna strateegia kohta (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Olukord SüüriasEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon Süüria kohta (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine VenemaalEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamise kohta Venemaal (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Euroopa pangaliitu käsitlevad ettepanekudEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon pangandusliidu loomise kohta (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Lõuna-Aafrika: streikivate kaevurite massimõrvEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon Lõuna-Aafrika ja streikinud kaevurite massimõrva kohta (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Rohingya moslemite tagakiusamine BirmasEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon rohingya islamiusuliste tagakiusamise kohta Birmas/Myanmaris (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Aserbaidžaan: Ramil Safarovi juhtumEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon Aserbaidžaani ning Ramil Safarovi juhtumi kohta (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Hulgiskleroosi vastane võitlus EuroopasEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta deklaratsioon hulgiskleroosi vastase võitluse kohta Euroopas

151


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 11. september 2012

2013/C 353E/23

Jaroslaw Leszek Walesa parlamendiliikme puutumatuse äravõtmineEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta otsus Jarosław Leszek Wałęsa puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Birgit Collin-Langeni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmineEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta otsus Birgit Collin-Langeni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2012/2128(IMM))

153

 

Neljapäev, 13. september 2012

2013/C 353E/25

Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamine Euroopa Parlamendile ja selle töötlemine Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkondaEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis käsitleb nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamist Euroopa Parlamendile ja selle töötlemist Euroopa Parlamendi poolt seoses teemadega, mis ei kuulu ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda (2012/2069(ACI))

156

LISA

159


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 11. september 2012

2013/C 353E/26

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, TaaniEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Taani) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

LISA

172

2013/C 353E/27

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/017 ES/AragónEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Hispaania) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

LISA

175

2013/C 353E/28

Energiatõhusus ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ

177

Seadusandliku resolutsiooni lisa

177

2013/C 353E/29

Standardimine Euroopas ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ

179

2013/C 353E/30

Veiste elektrooniline identifitseerimine ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud muudetud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise identifitseerimise osas ja jäetakse välja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Ravimiohutuse järelevalve (direktiivi 2001/83/EÜ muutmine) ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses ravimiohutuse järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, millega muudetakse seoses ravimiohutuse järelevalvega direktiivi 2001/83/EÜ

192

2013/C 353E/32

Ravimiohutuse järelevalve (määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmine) ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse seoses ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) nr 726/2004 (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse seoses ravimiohutuse järelevalvega määrust (EÜ) nr 726/2004

193

2013/C 353E/33

Laevakütuste väävlisisaldus ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega

194

2013/C 353E/34

Ühtne otsemaksete kava ja viinamarjakasvatajate toetamine ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühtse otsemaksete kava ja viinamarjakasvatajate toetamisega (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühtse otsemaksete kava ja viinamarjakasvatajate toetamisega

195

2013/C 353E/35

Siseturu infosüsteemi kaudu tehtav halduskoostöö ***IEuroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus)

196

2013/C 353E/36

Intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem *Euroopa Parlamendi 11. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Kolmapäev, 12. september 2012

2013/C 353E/37

Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ***IEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK

202

2013/C 353E/38

Teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes ***IEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 774/94 kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted seoses komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega ***IEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Türgist imporditavat oliiviõli ja muid põllumajandustooteid käsitlevaid nõukogu määruseid (EÜ) nr 2008/97, (EÜ) nr 779/98 ja (EÜ) nr 1506/98 seoses komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

EÜ ja Austraalia vaheline leping vastavushindamise, sertifikaatide ja märgiste vastastikuse tunnustamise kohta ***Euroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelist lepingut vastavushindamise, sertifikaatide ja märgiste vastastikuse tunnustamise kohta, sõlmimist (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

EÜ ja Uus-Meremaa vaheline leping vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta ***Euroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelist lepingut vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta, sõlmimist (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Kalavarude kaitseks võetavad teatavad meetmed seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega ***IEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, milles käsitletakse kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega

212

2013/C 353E/43

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***IEuroopa Parlamendi 12. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

213

I LISA

241

II LISA

242

III LISA

245

 

Neljapäev, 13. september 2012

2013/C 353E/44

Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline teadus-ja tehnoloogiakoostöö leping ***Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu sõlmimise kohta (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses mitme riigi väljajätmisega läbirääkimised lõpule viinud piirkondade või riikide loetelust

249

LISA

252

2013/C 353E/47

Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2012/EL liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta

253

2013/C 353E/48

Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandustoodete kvaliteedikavade kohta (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta

255

Seadusandliku resolutsiooni lisa

255

2013/C 353E/49

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***IEuroopa Parlamendi 13. septembril 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Euroopa riskikapitalifondid ***IEuroopa Parlamendi 13. septembril 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa riskikapitalifondide kohta (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Orbteoste lubatud kasutusviisid ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta

323

2013/C 353E/54

Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***IEuroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile

324


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top