Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 352, 30. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.352.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 352

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
30. november 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 352/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 344, 23.11.2013

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 352/02

Kohtuasi C-460/13 P: Itaalia Vabariigi 8. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-454/10: Itaalia Vabariik versus Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

2

2013/C 352/03

Kohtuasi C-461/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 22. augustil 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland jt versus Saksamaa Liitvabariik

3

2013/C 352/04

Kohtuasi C-480/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 9. septembril 2013 — Sysmex Europe GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Kohtuasi C-481/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Bamberg (Saksamaa) 9. septembril 2013 — Kriminaalasi, milles süüdistatav on Mohammad Ferooz Qurbani

4

2013/C 352/06

Kohtuasi C-482/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Unicaja Banco SA versus José Hidalgo Rueda jt

4

2013/C 352/07

Kohtuasi C-483/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Unicaja Banco SA versus Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Kohtuasi C-484/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Caixabank SA versus Manuel María Rueda Ledesma ja Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Kohtuasi C-485/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Caixabank SA versus José Labella Crespo jt

5

2013/C 352/10

Kohtuasi C-486/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Caixabank SA versus Antonio Galán Rodríguez

6

2013/C 352/11

Kohtuasi C-487/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 10. septembril 2013 — Caixabank SA versus Alberto Galán Luna ja Domingo Galán Luna

6

2013/C 352/12

Kohtuasi C-489/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Beroep te Antwerpen (Belgia) 10. septembril 2013 — Ronny Verest, Gaby Gerards versus Belgia riik

7

2013/C 352/13

Kohtuasi C-490/13: Cytochroma Development, Inc. 13. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. juuli 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-490/13: Cytochroma Development, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

7

2013/C 352/14

Kohtuasi C-503/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 19. septembril 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH versus AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Kohtuasi C-504/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 19. septembril 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH versus Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Kohtuasi C-511/13 P: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV 23. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-469/07: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV versus Euroopa Liidu Nõukogu

9

2013/C 352/17

Kohtuasi C-517/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 27. septembril 2013 — Belgacom SA, jätkates Belgacom Mobile SA taotlusel alustatud menetlust versus Province de Namur

9

2013/C 352/18

Kohtuasi C-533/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Työtuomioistuin (Soome) 9. oktoobril 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry versus Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Üldkohus

2013/C 352/19

Kohtuasi T-248/10: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Avalik konkurss administraatorite värbamiseks — Kolme keele hulgast teise keele valimine — Määrus nr 1 — Personalieeskirjade artikli 1d lõige 1, artikli 27 esimene lõik ja artikli 28 punkt f — Personalieeskirjade III lisa artikli 1 lõike 1 punkt f — Põhjendamiskohustus — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

11

2013/C 352/20

Kohtuasi T-432/10: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Vivendi versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Lairibaühendusvõrgu ja telefoniteenuse turg — Kaebuse rahuldamata jätmise otsus — Ühenduse huvi puudumine — Väidetud rikkumise tähtsust ühisturu toimimisele — Väidetud rikkumise olemasolu tuvastamise tõenäosus)

11

2013/C 352/21

Kohtuasi T-457/10: Üldkohtu 15. oktoobri 2013. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks (ESP DESIS II) — Pakkuja liigitamine — Hankelepingu sõlmimine — Pakkujate konsortsium — Vastuvõetavus — Põhjendamiskohustus — Läbipaistvus — Võrdne kohtlemine — Ilmne hindamisviga — Lepinguväline vastutus)

12

2013/C 352/22

Kohtuasi T-474/10: Üldkohtu 15. oktoobri 2013. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Sisseostetavad teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks (ESP DESIS II) — Pakkuja liigitamine — Hankelepingu sõlmimine — Põhjendamiskohustus — Läbipaistvus — Võrdne kohtlemine — Ilmne hindamisviga — Lepinguväline vastutus)

12

2013/C 352/23

Kohtuasi T-275/11: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — TF1 versus Komisjon (Riigiabi — Avalik ringhäälinguteenus — Abi, mida Prantsuse ametivõimud kavatsevad anda France Télévisionsile — Iga-aastane eelarvetoetus — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobivaks — ELTL artikli 106 lõige 2 — Püsiv seoses maksu ja abimeetme vahel)

13

2013/C 352/24

Kohtuasi T-638/11: Üldkohtu 15. oktoobri 2013. aasta otsus — European Dynamics Belgium jt versus Euroopa Ravimiamet (Avalikud teenuste hanked — EMA hankemenetlus — Sisseostetavad teenused tarkvara rakenduste valdkonnas — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Hankedokumentides ette nähtud lepingu sõlmimise kriteeriumide järgimine — Lepingu sõlmimise kriteeriumidele alamkriteeriumide kehtestamine — Juurdepääs dokumentidele)

13

2013/C 352/25

Kohtuasi T-282/12: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi fRee YOUR STYLe. taotlus — Varasem ühenduse ja varasem siseriiklik sõnamärk FREE STYLE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2013/C 352/26

Kohtuasi T-328/12: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Mundipharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühendue sõnamärgi Maxigesic taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk OXYGESIC — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 8 lõike 1 punkt b)

14

2013/C 352/27

Kohtuasi T-379/12: Üldkohtu 15. oktoobri 2013. aasta otsus — Electric Bike World versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Brunswick (LIFECYCLE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi LIFECYCLE taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk LIFECYCLE — Apellatsioonikoja keeldumine osaliselt kaubamärgi registreerimisest — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 8, lõike 1punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

15

2013/C 352/28

Kohtuasi T-453/12: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (ZOOSPORT) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ZOOSPORT taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ZOOT ja varasem ühenduse kujutismärk SPORTS ZOOT SPORTS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

15

2013/C 352/29

Kohtuasi T-455/12: Üldkohtu 16. oktoobri 2013. aasta otsus — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (zoo sport) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi ZOO Sport taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ZOOT ja varasem ühenduse kujutismärk SPORTS ZOOT SPORTS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

16

2013/C 352/30

Kohtuasi T-488/13: 2. septembril 2013 esitatud hagi — GEA Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Kohtuasi T-502/13: 18. septembril 2013 esitatud hagi — ASPA versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

16

2013/C 352/32

Kohtuasi T-506/13: 20. septembril 2013 esitatud hagi — Urb Rulmenti Suceava versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Kohtuasi T-508/13: 20. septembril 2013 esitatud hagi — Malaisia valitsus versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Kohtuasi T-514/13: 23. septembril 2013 esitatud hagi — AgriCapital versus Siseturu Ühtlustamise Amet — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Kohtuasi T-517/13: 19. septembril 2013 esitatud hagi — Éditions Quo Vadis versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gómez Hernández („QUO VADIS”)

19

2013/C 352/36

Kohtuasi T-518/13: 23. septembril 2013 esitatud hagi — Future Enterprises versus Siseturu Ühtlustamise Amet — McDonald's International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Kohtuasi T-521/13: 19. septembril 2013 esitatud hagi — Alpinestars Research versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tung Cho ja Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Kohtuasi T-522/13: 26. septembril 2013 esitatud hagi — Tsujimoto versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 352/39

Kohtuasi T-523/13: 20. septembril 2013 esitatud hagi — Euromed versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Kohtuasi T-524/13: 20. septembril 2013 esitatud hagi — Euromed versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Kohtuasi T-541/13: 9. oktoobril 2013 esitatud hagi — Abertis Telecom ja Retevisión I versus komisjon

22

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 352/42

Kohtuasi F-69/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus — BF versus kontrollikoda (Avalik teenistus — Menetlus, mille eesmärk on täita direktori ametikoht — Eelvaliku komisjoni aruanne — Põhjendamine — Puudumine — Ametisse nimetamise otsuse õigusvastasus — Tingimused)

23

2013/C 352/43

Kohtuasi F-126/11: Avaliku Teenistuse Kohtu 11. septembri 2013. aasta otsus — de Brito Sequeira Carvalho versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Distsiplinaarmeetmed — Distsiplinaarmenetlus — Distsiplinaarmeede — Noomitus — Personalieeskirjade IX lisa artikkel 25 — Personalieeskirjade artikkel 22a)

23

2013/C 352/44

Kohtuasi F-39/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 23. oktoobri 2013. aasta otsus — BQ versus kontrollikoda (Avalik teenistus — Ametnik — Hindamisaruanne — Psühholoogiline ahistamine — Kahju hüvitamise nõue — Vastuvõetavus — Tähtaeg)

23

2013/C 352/45

Kohtuasi F-76/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. septembri 2013. aasta otsus — Scheidemann versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnik — Institutsioonidevaheline üleviimine — Personalieeskirjade artiklid 43 ja 45 — Edutamine — Teenetepunktid — Võrdne kohtlemine — Institutsioonide sõltumatus)

24

2013/C 352/46

Kohtuasi F-77/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. oktoobri 2013. aasta otsus — Vasilev versus Kkomisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursiteade EPSO/AD/208/11 — Võimatus eelkontrolli käigus kasutada seda klaviatuuri, millega kandidaat oli harjunud — Keeldumine lubada hindamiskatsetele — Võrdne kohtlemine)

24

2013/C 352/47

Kohtuasi F-93/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 23. oktoobri 2013. aasta otsus — D’Agostino versus komisjon (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 3a — Lepingu pikendamata jätmine — Hoolitsemiskohustus — Teenistuse huvid — Kõikides osakondades tehtud täielik ja üksikasjalik analüüs lepingus ette nähtud ülesannetele vastava ametikoha leidmiseks)

24

2013/C 352/48

Kohtuasi F-98/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 23. oktoobri 2013. aasta otsus — Verstreken versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — 2008. aasta edutamine — 2009. aasta edutamine — Otsus jätta hageja edutamata — Põhjendamine — Üldine ja stereotüüpne põhjendus)

25

2013/C 352/49

Kohtuasi F-124/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta otsus — Solberg versus EMCDDA (Avalik teenistus — Endine ajutine teenistuja — Määratud tähtajaga lepingu pikendamata jätmine — Põhjendamiskohustus — Kaalutlusõiguse ulatus)

25

2013/C 352/50

Kohtuasi F-148/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta otsus — Solberg versus (EMCDDA) (Avalik teenistus — Endine ajutine teenistuja — Hindamisaruanne — Põhjendatud huvi — Põhjendamiskohustus — Kaalutlusõiguse ulatus)

26

2013/C 352/51

Kohtuasi F-58/13: 21. juunil 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

26

2013/C 352/52

Kohtuasi F-62/13: 26. juunil 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

26

2013/C 352/53

Kohtuasi F-77/13: 9. augustil 2013 esitatud hagi — ZZ versus Europol

27

2013/C 352/54

Kohtuasi F-95/13: 23. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ jt versus Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

28


ET

 

Top